M&A crash-kursus: Forberedelse af salgs- og købsprocessen

onsdag
30
januar
09:00 - 12:00
København
Se kort
Deltag i M&A crash-kurser for praktikere, hvor vi stiller skarpt på processen i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af salg eller opkøb af virksomheder.  
Crash-kurserne har til formål at give deltagerne indblik i og overblik over:

• Det typiske forløb i en virksomhedsoverdragelsesproces 
• Forståelse for anvendte begreber i kontraktgrundlaget 
• Forskellige metodikker i forhold til købesumopgørelse 
• De typiske forhandlingstemaer og fremførte argumenter 
• Effektiv tilrettelæggelse og gennemførelse af due diligence
• Brugen af W&I forsikring
• Nødvendigheden af myndighedsgodkendelser 
• Håndtering af aftalebetingelser i forhold til transaktionssikkerhed

Undervisningen vil være praktisk orienteret med fokus på "do's and don'ts" og tage udgangspunkt i konkrete kontraktklausuler.

Crash-kurserne afholdes over to dage. Den 30. januar 2019 gennemgår vi "Forberedelse af salgs- og købsprocessen", mens vi den 6. marts 2019 gennemgår "Gennemførsel af salgs- og købsprocessen". Læs mere om kurset den 6. marts 2019 her.

På kurset den 30. januar 2019 vil vi bl.a. komme omkring følgende:

• Hvordan ser en typisk M&A-proces ud?
• Hvilke overvejelser skal der gøres i forhold til den rigtige struktur for et salg?
• Hvordan sættes den rigtige organisation?
• Hvad er formålet med en due diligence?
• Hvor meget skal der oplyses om i et datarum? 
• Hvordan indhentes og struktureres materiale - og hvad med persondata?
• Hvad vil en køber kigge efter i sin juridiske due diligence?
• Hvordan sikres den mest effektive proces ved god forberedelse?
• Hvilke dokumenter skal indgå i den forberedende fase?

MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til direktører, CFOer, ejerledere, Business Development Managers, in-house jurister og andre med praktisk ansvar for eller berøring med tilrettelæggelse og håndtering af køb og salg af virksomheder.

Kurserne afholdes også i Aarhus. Læs mere her og her.
 
Læs mere