M&A crash-kursus: Gennemførsel af salgs- og købsprocessen

onsdag
27
februar
09:00 - 12:00
Aarhus
Se kort
Deltag i M&A crash-kurser for praktikere, hvor vi stiller skarpt på processen i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af salg eller opkøb af virksomheder.  
Crash-kurserne har til formål at give deltagerne indblik i og overblik over:

• Det typiske forløb i en virksomhedsoverdragelsesproces 
• Forståelse for anvendte begreber i kontraktgrundlaget 
• Forskellige metodikker i forhold til købesumopgørelse 
• De typiske forhandlingstemaer og fremførte argumenter 
• Effektiv tilrettelæggelse og gennemførelse af due diligence
• Brugen af W&I forsikring
• Nødvendigheden af myndighedsgodkendelser 
• Håndtering af aftalebetingelser i forhold til transaktionssikkerhed

Undervisningen vil være praktisk orienteret med fokus på "do's and don'ts" og tage udgangspunkt i konkrete kontraktklausuler.

Crash-kurserne afholdes over to dage. Den 17. januar 2019 gennemgår vi "Forberedelse af salgs- og købsprocessen", mens vi den 27. februar 2019 gennemgår "Gennemførsel af salgs- og købsprocessen". Læs mere om kurset den 17. januar 2019 her.

På kurset den 27. februar 2019 vil vi bl.a. komme omkring følgende:

Hvilke dokumenter indgår i en salgs- eller investorproces?
Hvad plejer at indgå i en regulering?
Hvorledes reguleres købesummen?
Hvordan reguleres garantikrav?
Hvordan håndteres warrants og andre incitaments- eller bonusordninger?
Hvad med myndighedskrav til gennemførelse af transaktion, f.eks.
   konkurrencemyndigheder?
Skal der tegnes en garanti-forsikring (W&I-forsikring) og hvad er det?
Hvad sker der i perioden fra, at aftalen er underskrevet og indtil salget gennemføres?
Hvad skal man som sælger hhv. køber være opmærksom på efter gennemførsel af
   processen?

MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til direktører, CFOer, ejerledere, Business Development Managers, in-house jurister og andre med praktisk ansvar for eller berøring med tilrettelæggelse og håndtering af køb og salg af virksomheder.
 
Læs mere