Er du klar til den nye ferielov?

tirsdag
29
januar
09:00 - 15:30
København
Se kort
Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Før lovens ikrafttræden er der imidlertid flere forhold, som en arbejdsgiver bør forholde sig til, herunder overgangsordningen fra den gamle til den nye ferielov. 

Det er samtidig vigtigt, at arbejdsgivere i god tid før den 1. september 2020 bliver fortrolige med de ændringer, som den nye ferielov medfører, så de kan tage højde for ændringerne i ansættelseskontrakter, personalehåndbøger, feriepolitikker mv. samt i forbindelse med planlægning af ferie. 

 

På heldagskurset vil Helene Amsinck og Maria Bekke Eiersted give en dybere introduktion til den nye ferielov og et overblik over de mange ændringer, som den nye ferielov medfører, samt uddybe hvilke praktiske forhold, arbejdsgivere særligt skal være opmærksomme på i forbindelse med lovens ikrafttræden. 

INDHOLD

• Introduktion og baggrund for den nye ferielov
• Ferielovens anvendelsesområde og optjeningsprincip
• Afholdelse af ferie, herunder de nye regler om afholdelsesperiode, ferielukning, ferie
   på forskud og overførsel af ferie
• Betalt ferie, herunder beregning af løn under ferie/ferietillæg som følge af den
   nye optjeningsperiode
• Særlige persongrupper, herunder elever og udenlandske medarbejdere ansat
   efter forskerskatteordningen
• Øvrige ændringer
• Fravigelsesmuligheder
• Overgangsordningen - tiden frem til 1. september 2020
• Hvad skal arbejdsgivere særlig være opmærksomme på
    - I perioden frem til lovens ikrafttræden?
    - Ved administration af den nye ferielov, når den er trådt i kraft?

MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til HR-medarbejdere, in-house jurister/advokater og andre der i deres daglige virke beskæftiger sig med medarbejdere og ferieloven. 

TILMELDING 
Pris for deltagelse er 4.500 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer fuld forplejning, kursusmateriale samt kursusbevis svarende til 7 lektioner. Tilmeld dig kurset nederst på denne side. Efter kurset eftersendes faktura.

Der er et begrænset antal pladser, og vi forbeholder os retten til at aflyse kurset såfremt vi ikke modtager et tilstrækkeligt antal tilmeldinger.

 

 

 

Læs mere