Godmorgen, skat: Status på transfer pricing-området

fredag
1
marts
09:00 - 10:30
København
Se kort
Deltag i morgenmødet "Godmorgen, skat", hvor vi ser nærmere på transfer pricing-området. 

På morgenmødet gør vi status på transfer pricing-området efter de seneste principielle domme og afgørelser, herunder Højesterets principielle dom i Microsoft-sagen.

Den seneste praksis afklarer en række væsentlige processuelle og materielle spørgsmål, herunder vedrørende:

  • Skattestyrelsens adgang til at foretage skønsmæssige forhøjelser 
  • bevisbyrdefordelingen i TP-sager 
  • værdiansættelse
  • omstruktureringer
  • Skattestyrelsens mulighed for at omkvalificere transaktioner 
  • beskatning af indirekte markedsføringseffekter.

MÅLGRUPPE
Morgenmødet er primært målrettet skattemedarbejdere i virksomheder, virksomhedsjurister og skatterådgivere. 

 
Læs mere