M&A crash-kursus: Gennemførsel af salgs- og købsprocessen

onsdag
6
marts
09:00 - 12:00
København
Se kort
Deltag i M&A crash-kurser for praktikere, hvor vi stiller skarpt på processen i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af salg eller opkøb af virksomheder.   

Crash-kurserne har til formål at give deltagerne indblik i og overblik over:

• Det typiske forløb i en virksomhedsoverdragelsesproces 
• Forståelse for anvendte begreber i kontraktgrundlaget 
• Forskellige metodikker i forhold til købesumopgørelse 
• De typiske forhandlingstemaer og fremførte argumenter 
• Effektiv tilrettelæggelse og gennemførelse af due diligence
• Brugen af W&I forsikring
• Nødvendigheden af myndighedsgodkendelser 
• Håndtering af aftalebetingelser i forhold til transaktionssikkerhed

Undervisningen vil være praktisk orienteret med fokus på "do's and don'ts" og tage udgangspunkt i konkrete kontraktklausuler.

Crash-kurserne afholdes over to dage. Den 30. januar 2019 gennemgår vi "Forberedelse af salgs- og købsprocessen", mens vi den 6. marts 2019 gennemgår "Gennemførsel af salgs- og købsprocessen". Læs mere om kurset den 30. januar 2019 her.

På kurset den 6. marts 2019 vil vi bl.a. komme omkring følgende:

• Hvilke dokumenter indgår i en salgs- eller investorproces?
• Hvad plejer at indgå i en regulering?
• Hvorledes reguleres købesummen?
• Hvordan reguleres garantikrav?
• Hvordan håndteres warrants og andre incitaments- eller bonusordninger?
• Hvad med myndighedskrav til gennemførelse af transaktion, f.eks. 
   konkurrencemyndigheder?
• Skal der tegnes en garanti-forsikring (W&I-forsikring) og hvad er det?
• Hvad sker der i perioden fra, at aftalen er underskrevet og indtil salget gennemføres?
• Hvad skal man som sælger hhv. køber være opmærksom på efter gennemførsel af 
   processen?

MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til direktører, CFOer, ejerledere, Business Development Managers, in-house jurister og andre med praktisk ansvar for eller berøring med tilrettelæggelse og håndtering af køb og salg af virksomheder.

Kurserne afholdes også i Aarhus. Læs mere her og her.

 

 

Læs mere