Konfliktløsning i internationalt perspektiv

onsdag
1
maj
09:00 - 11:30
Aarhus
Se kort
Deltag i seminar om outbound proces onsdag den 1. maj 2019, hvor vi stiller skarpt på internationale tvister. 

På seminaret får deltagerne indblik i og overblik over det typiske forløb i en tvistesag af international karakter, såvel ved de almindelige domstole som ved voldgift. Vi dykker også ned i de indledende forligsdrøftelser, kontraktgrundlagets betydning for afvikling af tvister samt tilrette-læggelse af strategi. Også samarbejdet med lokale advokater og myndigheder samt omkostninger forbundet med tvistesager vil blive belyst på seminaret. 

Seminaret vil være praktisk orienteret og vi vil bl.a. komme ind på:

  • Værneting og værnetingsaftaler
  • Tvistens opståen
  • Forligsovervejelser
  • Iværksættelse af retsskridt
  • Opnåelse af dom/voldgiftskendelse
  • Opfyldelse af afgørelsen 
  • Tvangsfuldbyrdelse 
  • Efterfølgende refleksion over tvisten (og eventuel tilpasning af interne processer)


Vi drager undervejs paralleller til det danske retssystem og vil løbende give eksempler fra "det virkelige liv". 

MÅLGRUPPE

Seminaret henvender sig primært til virksomheds- og ejerledere, direktører, virksomhedsjurister og andre medarbejdere, der arbejder med at håndtere tvistesager.

Læs mere