Vederlags­politik og vederlags­rapport – ny lovgivning

Mandag
3
Juni
09:00 - 12:00
København
Se kort
Kurset afholdes som en del af Kromann Reumerts kursusrække inden for bank- og finansieringsret, finansiel regulering og kapital-forvaltning samt kapitalmarkedsret. 

Den nye lovgivning ændrer på flere punkter fundamentalt på, hvordan børsnoterede selskaber fremover skal håndtere aflønningen af ledelsen, og ikke mindst hvordan der skal foretages afrapportering om aflønningen. Med en praktisk indfaldsvinkel vil vi hjælpe med at skabe over-blik over de nye krav, og fra hvilke tidspunkter de forskellige nye krav gælder, så forberedel-serne kan starte i god tid.

 

PROGRAM 

  • Ændrede og nye krav til vederlagspolitikken
  • Godkendelseskravene 
  • Særlige overvejelser vedrørende finansielle virksomheder
  • Krav til, hvornår virksomheder må kalde sig bæredygtige 
  • Kravene til vederlagsrapporten og en gennemgang af Kommissionens vejledende retnings-linjer
  • Særlige overvejelser med henblik på GDPR
  • Vedtagelseskravene 
  • Hvordan og hvornår bør selskaberne gå i gang med at arbejde med de nye krav


MÅLGRUPPE

Seminaret henvender sig til børsnoterede selskaber og finansielle virksomheder.

 
Læs mere