Virksomheds­obligationer - investment grade og high yield

Onsdag
22
Januar
08:30 - 11:00
København
Se kort
Kurset afholdes som en del af Kromann Reumerts kursusrække inden for bank- og finansieringsret, finansiel regulering og kapital-forvaltning samt kapitalmarkedsret. 
Kurserne i bank- og finansieringsret, finansiel regulering samt kapitalforvaltning og kapitalmarkedsret er målrettet juridiske medarbejdere. Alle kurser er pointgivende, og der udstedes kursusbeviser efter kurset.

Kurserne henvender sig primært til vores klienter og samarbejdspartnere. Hvis du og dine kolleger har interesse i at deltage i et eller flere af kurserne, bedes I kontakte Rasmus Anker på e-mail raa@kromannreumert.com.

Ved henvendelse bedes fulde navn, virksomhed, titel samt e-mail angives på den enkelte kursusdeltager.

INDHOLD
Kurset har til formål at opdatere deltageren på de seneste tendenser inden for obligations-udstedelser. Der vil på kurset blive gennemgået materiale vedrørende udviklingen i den juridiske dokumentation på obligationsmarkederne i 2018 og første del af 2019, herunder den nye prospektforordning og betydningen for obligationsprospekter. Der vil herunder være fokus på emner af særlig relevans for danske udstedere og rådgivere, som agerer på de danske og internationale kapitalmarkeder.
 
Læs mere