Webinar: Grundlæggende kapitalmarkedsret

Onsdag
27
Januar
09:00 - 11:30
København
Se kort
Kurset afholdes som en del af Kromann Reumerts kursusrække inden for bank- og finansieringsret, finansiel regulering og kapital-forvaltning samt kapitalmarkedsret. 
Kurserne i bank- og finansieringsret, finansiel regulering samt kapitalforvaltning og kapitalmarkedsret er målrettet juridiske medarbejdere. Alle kurser er pointgivende, og der udstedes kursusbeviser efter kurset.

Kurserne henvender sig primært til vores klienter og samarbejdspartnere. Hvis du og dine kolleger har interesse i at deltage i et eller flere af kurserne, bedes I kontakte Mette Ladewig på e-mail mela@kromannreumert.com.

Ved henvendelse bedes fulde navn, virksomhed, titel samt e-mail angives på den enkelte kursusdeltager.

INDHOLD

Webinaret har til formål at give deltageren kendskab til de grundlæggende kapitalmarkedsretlige regler, således at deltageren efter kurset vil være i stand til at identificere og til dels håndtere kapitalmarkedsretlige problemstillinger. På webinaret gennemgås de basale kapitalmarkedsretlige regler og principper, herunder:

 

  • børsnoterede selskabers oplysningspligt
  • begrebet ”intern viden”
  • forbuddene mod insiderhandel og markedsmanipulation
  • indberetningspligt for ledende medarbejdere
  • pligten til at føre insiderlister
  • brug af fortrolighedsaftaler
  • kort om processen for en børsnotering
  • anbefalingerne om god selskabsledelse (corporate governance)
  • overtagelsestilbud

Læs mere