Varetagelse af danske virksomheders interesser i forbindelse med EU-regulering

Tirsdag
2
Marts
15:00 - 17:30
Kromann Reumert og Dansk Erhverv inviterer til webinaret "Varetagelse af danske virksomheders interesser i forbindelse med EU-regulering".

Politisk og samfundsmæssigt har der været kritik af, at retsakter fra EU fylder for meget i dansk ret, og at muligheden for at få indflydelse på udformningen af retsakterne kan opfattes som lille. Webinaret har til formål at belyse, hvordan danske interesser sikres, og hvordan man som dansk virksomhed konkret kan få indflydelse på udformningen af retsakter fra EU − både i forbindelse med vedtagelsen og den efterfølgende implementering i dansk ret. 

 

Fokus er på at tydeliggøre danske virksomheders muligheder for at komme til orde, hvilket sandsynligvis kan reducere den ''afstand'', der − i samfundets øjne − kan synes at være til beslutningsprocesserne i EU-systemet. 

 

PROGRAM

Kl. 15.00 Velkomst
v/ Morten Kofmann, partner og Sonny Gaarslev, advokat, Kromann Reumert

 

Kl. 15.05 De overordnede juridiske rammer 

 v/ Morten Kofmann, partner og Sonny Gaarslev, advokat, Kromann Reumert

Kl. 15.20 Arbejdet i Europaudvalget 

 v/ Eva Kjer Hansen, formand, Folketingets Europaudvalg

Kl. 15.50  Dansk Erhvervs arbejde for danske virksomheder − herunder konkrete eksempler 

v/ Lasse Hamilton Heidemann, EU- og International chef, Dansk Erhverv

Kl. 16.10 Pause

Kl. 16.20 Interessevaretagelse i lyset af det politiske landskab i EU og de nyeste tendenser − hvad og hvordan?

v/ Friis Arne Petersen, partner & Public Affairs Director, Rud Pedersen Public Affairs

Kl. 16.50 Interessevaretagelse i EU og en global kontekst − herunder konkrete eksempler
v/ Thea Utoft Høj Jensen, Managing Director, FTI Consulting

Kl. 17.20 Opsamling og afrunding
v/ Morten Kofmann, partner og Sonny Gaarslev, advokat, Kromann Reumert

Kl. 17.30 Tak for i dag 


Tilmelding

Læs mere