Agile IT-kontrakter

Onsdag
16
Juni
16:00 - 17:00
Deltag i webinar om agile IT-kontrakter den 16. juni 2021.

Agilitet står højt på dagsordenen i mange IT-organisationer. Det praktiske behov står dog i kontrast til, at mange organisationer i virkeligheden ikke er særligt parate til at arbejde agilt, og at der i 2021 stadig ikke findes en god, opdateret standard IT-kontrakt på markedet for agile IT-projekter. 

Kromann Reumert ønsker at sætte fokus på agile IT-projekter og har i en undersøgelse blandt IT-leverandører taget temperaturen på:

• hvordan IT-leverandørerne ser på agile IT-projekter
• hvordan IT-leverandørerne opfatter kvaliteten af agile IT-kontrakter
• hvordan IT-leverandørerne oplever kundernes agil-parathed

På webinaret gennemgår partner Christel Teglers og senioradvokat Mia Thulstrup Gedbjerg, der beskæftiger sig med udarbejdelse og forhandling af kontrakter til agile IT-projekter og teknologianskaffelser resultaterne fra undersøgelsen og drøfter, hvordan relevante findings kan indarbejdes i kundernes arbejde med agile IT-kontrakter. Christel og Mia har inviteret Thomas Demant, partner i Netcompany, med til webinaret til at bidrage med leverandørernes vinkel på de praktiske udfordringer og muligheder med agile IT-kontrakter. 

Som deltager vil du blandt andet få mulighed for at høre, hvad leverandørerne synes er de væsentligste faktorer for at lykkes med et agilt IT-projekt, hvad der er vigtigst kontrakten understøtter, og om leverandørerne reelt kan kompensere for en kundes manglende agile modenhed. 

 

Målgruppe 

Webinaret er målrettet beslutningstagere, jurister og projektdeltagere hos kunder, men leverandører er også meget velkomne − og kan måske blive klogere på kundernes udfordringer og bekymringer. 

Læs mere