Cybersikkerhed og krisestyring

Onsdag
23
Juni
09:00 - 10:00
Deltag i webinar om cybersikkerhed og krisestyring den 23. juni 2021.

Kan du "Identify, Protect, Detect, Respond, Recover" i søvne? Hvis ikke, så se her:

Verden har i 2020-2021 set nogle af de største og mest omfattende cyberangreb til dato. SolarWinds-, Hafnium- og Colonial-angrebene er bare nogle af dem. Hændelserne understreger, at cybersikkerhed er en risikostyringsopgave, der starter hos topledelsen, omfatter hele organisationen, og adresserer både risikovurderinger, foranstaltninger og beredskab. Det kræver en gennemtænkt strategi. Dels for at kunne forebygge sikkerhedsbrud. Dels for at kunne reagere effektivt på hændelser. 

En cyberstrategi kan med fordel reflektere de fem centrale risikostyringsfunktioner: Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. Disse funktioner afspejles både i de mest udbredte rammeværkøjer og standarder på cyberområdet samt i den gældende regulering, herunder EU-Kommissionens udkast til et nyt NIS-direktiv (NIS2).

På webinaret stiller vi skarpt på sammenhængen mellem risikostyring, beredskab og krisestyring indenfor rammen af de fem centrale risikostyringsfunktioner: Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. Vi tager udgangspunkt i konkrete cases om de seneste cyberhændelser, som gik fra at være hændelser til egentlige kriser. Vi kommer med bud på, hvordan virksomhederne i praksis kan arbejde på både strategisk og taktisk niveau i forhold til dels forebyggelse (risikovurdering, risikoappetit, sikkerhed og beredskabsforanstaltninger), dels beredskabet, i form af både "incident response" og "crisis management".


Oplægsholdere
Webinaret afholdes af Søren Skibsted og Christel Teglers fra Kromann Reumert, Christian Fredberg fra Firmaberedskab og Mads Nørgaard Madsen fra PwC, der alle er erfarne kræfter indenfor cybersikkerhed og trækker på bred erfaring med regulering og ledelsesrådgivning indenfor sikkerhed.

Målgruppe
Webinaret er målrettet ledelsesmedlemmer, virksomhedsjurister og complianceansvarlige, men alle med interesse for cybersikkerhed og risikostyring kan deltage.

Tilmelding

Læs mere