Den finansielle sektor

Den finansielle sektor er i konstant forandring under stærk påvirkning af den økonomiske krise. Mere end nogensinde skal finansielle virksomheder præstere under strammere lovgivning og ændrede markedsvilkår. 
Vi har Danmarks førende jurister med tværfaglig specialisering inden for den finansielle sektor og har været involveret i branchens væsentligste sager fra omfattende bankundersøgelser til de største rekonstruktioner.

Med vores faglighed og branchekendskab har vi en solid forretningsjuridisk forståelse for behovet for at højne effektiviteten og performance i en stærk reguleret sektor. Dermed er vi med til at sikre, at vores klienter står stærkt i branchens foranderlige virkelighed.

Vi rådgiver særligt inden for:

 • Finansiering og kapitalforvaltning 
 • Forsikring og pension


Finansiering og kapitalforvaltning

Kravene til finansielle virksomheder bliver stadig mere detaljerede og komplekse. En succesfuld tilstedeværelse kræver specialviden om de regulatoriske og markedsmæssige forhold.

 

Som branchens førende eksperter i finansiering og kapitalforvaltning kan vi på tværs af juridiske områder rådgive om reguleringerne i praksis. Vi repræsenterer ofte vores klienter over for Finanstilsynet og andre myndigheder, og flere af vores specialister har tidligere været ansat i Finanstilsynet eller øvrige finansielle virksomheder. 

 

Vores brancheekspertise har været afgørende for, at vi har ført branchens mest komplicerede sager. Derfor kan vi sikre din virksomhed betydelig merværdi og løsninger, der holder.


Vi rådgiver danske og udenlandske finansielle virksomheder, herunder kapitalforvaltere, om:


 • Finansiering og låneaftaler
 • Kapitalfremskaffelse
 • Finansiel regulering
 • Fusioner og overdragelser
 • Investeringsstrukturer 
 • Kapitalforvaltning og depotvirksomhed
 • Forbrugerbeskyttelse
 • Ledelse og øvrige ansættelsesforhold - også aflønning og incitamentsordninger

Læs mere om Finansiel regulering og kapitalforvaltning. 

 

Forsikring og pension

En accelererende udvikling på det politiske og regulatoriske plan udfordrer forsikrings- og pensionsbranchen. Den hastige udvikling i nye og flere krav kræver konstant stillingtagen og tilpasning.


Vi har indgående kendskab til branchens regulatoriske set-up, der baserer sig på mange års praktisk erfaring med at rådgive betydende forsikrings- og pensionsselskaber samt relevante myndigheder. 


I branchegruppen bygger vores rådgivning på et tværfagligt samarbejde, der sikrer, at vi konstant er på forkant med den regulatoriske udvikling og kan dermed om branchens vigtige forretningsmuligheder og risici i relation til aktuelle og fremtidige lovændringer. 


Vi tilbyder bl.a. rådgivning om: 


 • Forsikringsvilkår- og betingelser, gruppeforsikringsaftaler, policer og pensionsregulativer
 • Kapitalfremskaffelse
 • Fusioner og overdragelser - herunder også overdragelser af forsikringsporteføljer
 • Investeringsstrukturer
 • Ledelse af forsikrings- og pensionsselskaber
 • Inspektionsbesøg og kontakt til relevante myndigheder
 • Fortolkning og implementering af solvenskrav og investeringsregler
 • Solvens II direktiv
 • Retssager og øvrige tvister

Kontaktpersoner med speciale i Den finansielle sektor

Thomas Kaas

Partner (København)
TK@kromannreumert.com