Den offentlige sektor

Den offentlige sektor presses til at effektivisere arbejdsgangene og sikre en konkurrencedygtig økonomi. Samtidig opererer sektorens aktører under kompleks og foranderlig regulering.
Vores tværfaglige specialister har oparbejdet indgående erfaring med sektorens komplekse juridiske felt og det stigende behov for samarbejde mellem det offentlige og private erhvervsliv.

I kombinationen af høj juridisk faglighed og forståelse for sektoren bidrager vi med professionelle løsninger, der tager højde for de særlige regulatoriske krav for offentlige myndigheder og virksomheder, og samtidig skaber effektive arbejdsgange og værdifulde resultater for sektorens forskellige aktører.

Vi yder professionel rådgivning til:

 • Staten, regioner, kommuner og andre offentlige myndigheder
 • Offentlige virksomheder og institutioner


Staten, regioner, kommuner og andre offentlige myndigheder

En professionaliseret offentlig sektor kræver, at forvaltningens opgaver løses effektivt og hurtigt men med respekt for alle sagsbehandlingsregler. Det stiller krav til uvildig specialrådgivning om, hvordan opgaverne løses bedst under hensyn til de komplekse forvaltningsretlige og EU-retlige reguleringer.

Gennem årene har vi rådgivet kommuner, regioner og øvrige offentlige myndigheder om de generelle forvaltningsretlige discipliner. Den almindelige forvaltningsret omfatter dog kun en del af de udfordringer, som denne del af sektoren står overfor. Derfor trækker vi også på viden og erfaring fra vores øvrige specialeområder, når det er nødvendigt.

Det sikrer, at vi leverer specialrådgivning, der på lever op til den enkelte forvaltningsgrens reguleringer og samtidig også tager højde for den driftsmæssige virkelighed, der skal samarbejdes og ageres i.

Vi fungerer som juridisk rådgiver og sparringspartner om bl.a.:


 • Generelle forvaltningsretlige spørgsmål
 • Kommunalret
 • Udbudsprocesser- og regler, herunder også indkøbskontrakter
 • Rets- og voldgiftssager, konfliktløsning, klagesager mv.
 • Fast ejendom, herunder udvikling, køb, salg, leje samt infrastruktur og vejforhold
 • Offentlig-private samarbejder, f.eks. i form af OPP, OPS og samlet udbud
 • Nationale og EU-baserede støttemuligheder
 • Ansættelsesretlige problemstillinger
 • Forhold vedrørende miljø, energi og klima, bl.a. planlovning og miljøregulering
 • Finansiel regulering og finansiering
 • Selskabsret
 • IT og outsourcing, herunder anskaffelse, kontrakter og udbud

Offentlige virksomheder

Offentlige virksomheder er underlagt detaljerede reguleringer, der løbende ændres fra både dansk og europæisk side. Det kræver konstant stillingtagen til, hvordan virksomhederne bør organisere sig og om arbejdsgangene bør ændres - og i disse vurderinger er der stor politisk bevågenhed og minimal fejlmargin.

Vores branchegruppe har mange års erfaring med at rådgive alle typer offentlige virksomheder om juridiske og kommercielle risici og muligheder i relation til nye reguleringer.

Vi har dermed indgående kendskab til de regulatoriske forandringer offentlige virksomheder løbende står overfor. Med vores tværgående faglighed sikrer vi dig rådgivning, der sætter din virksomhed et skridt foran udviklingen og ruster jer til at efterleve juridiske forandringer med størst værdi.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning om:


 • Generelle forvaltningsretlige spørgsmål
 • Køb og salg af offentlige virksomheder
 • Privatiseringsprocesser
 • Selskabsretlige spørgsmål, herunder omstruktureringer og corporate governance
 • Finansiel regulering og finansiering
 • Udbudsprocesser- og regler, herunder også indkøbskontrakter
 • Rets- og voldgiftssager, konfliktløsning, klagesager mv.
 • Fast ejendom, herunder udvikling, køb, salg, leje samt infrastruktur og vejforhold
 • Offentlig-private samarbejder, f.eks. i form af OPP, OPS og samlet udbud
 • Nationale og EU-baserede støttemuligheder
 • Ansættelsesretlige problemstillinger
 • Forhold vedrørende miljø, energi og klima, bl.a. planlovning og miljøregulering
 • IT og outsourcing, herunder anskaffelse, kontrakter og udbud