Ejendoms- og byggebranchen

Branchen arbejder med nogle af de største aktiver, vi har, men den er til stadighed udfordret af en vis begrænset adgang til likviditet og vekslende lønsomhed. 

Samtidig udfordres branchen af et stadigt mere erkendt behov for omstilling og udvikling, og for især bygge og anlæg en optimering i retning af industrialisering for at reducere omfanget af fejl og mangler og forøge indtjeningen.


Vores specialgruppe af specialister inden for branchens område rummer nogle af Danmarks bedste juridiske rådgivere, som i adskillige år har rådgivet klienter ud fra en brancheorienteret - helhedsorienteret tilgang.

Vi har været involveret i små og store sager, hvor vi har skabt løsninger for vores klienter, som har omfattet danske og udenlandske ejendomsinvestorer, bygherrer og entreprenører samt offentlige og halvoffentlige virksomheder og -myndigheder.


Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:

 • Fast ejendom (Corporate Real Estate)
 • Bygge og anlæg/Infrastrukturvirksomhed

Fast ejendom (Corporate Real Estate)

Mens mange har en mening om fast ejendom, har vi en viden om alt om fast ejendom, det være sig køb og salg, udlejning, udvikling og offentlige regler om begrænsninger i anvendelsen af fast ejendom.

Fast ejendom omfatter et stort antal forskellige ejendomstyper og dermed forskellige beliggenheder, der har hver deres udfordringer og strukturer, som rummer muligheder og begrænsninger i en lønsom anvendelse af ejendommen.

Fast ejendom er for specialister, og gennem mangeårigt arbejde med branchen, har vi oparbejdet en omfattende erfaring og brancheindsigt med små og store ejendomme, og vi kan derfor tilbyde ordentlig og nyttig rådgivning til vores klienter.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:

 • Corporate Real Estate
 • Ejendomme i konkursboer
 • Insolvens
 • Ejendomsskat
 • Køb og salg af investeringsejendomme (erhverv- og boligudlejning)
 • Erhvervslejeret
 • Ejendomsfinansiering

Bygge og anlæg/infrastruktur­virksomhed

Byggeri og anlæg, herunder af infrastrukturprojekter, døjer generelt med manglende opfyldelse af behov for tilpasning og generering af tilstrækkeligt afkast, som ofte kan henføres til de komplekse forhold, der gør sig gældende i branchen.

Vores gruppe af advokater med mange års erfaring tilbyder vores klienter at gennemskue kompleksiteten og rådgive på en nyttig og tilpasset måde, så klienterne får en løsning i de sager, der betros os. En del af branchens udfordringer stammer fra manglende forberedelse, vanskelige udbud og uklare kontrakter og ringe risikostyring.

Vi tilbyder at hjælpe vores klienter igennem til forsvarelige løsninger i et samvirke med klientens andre rådgivere og egne gode folk.

Vi hjælper bl.a. med:

 • Budprocessen
 • Risk-management
 • Kontraktsindgåelse
 • Entreprisekontrakter
 • International entrepriseret og rådgiverret (FIDIC)
 • Rådgiverkontrakter og fælles/særlige betingelser
 • Konsortieaftaler, aftaler med underentreprenører og -leverandører
 • Offentlig/private samarbejdsaftaler (OPP) (OPS)
 • Partnering
 • Forhold til offentlige myndigheder - planlov og byggeret
 • Bistand under byggeriet / anlæggets opførelse, finansierring og aflevering
 • Behandling af forsinkelses- og mangelskrav
 • Deltagelse i styregrupper
 • Finansieringsforhold
 • Sikkerhedsstillelse
 • Forsikring
 • Bygherren og entreprenøren under betalingsstandsning og konkurs
 • Syn- og skønssager samt sagkyndige beslutninger
 • Konfliktløsning, herunder voldgifts- og retssagsbehandling