Energi og infrastruktur

Energimarkedet præges af komplekse markedsstrukturer og reguleringer. At navigere på markedet kræver indgående kendskab til den energipolitiske udvikling samt de regulatoriske og finansielle rammevilkår. 
Som foretrukket rådgiver har vi oparbejdet forståelse for branchens regulatoriske set-up og kommercielle muligheder.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:

 • Energiproduktion
 • Vind og anden vedvarende energi
 • Olie, gas og mineraler
 • El-, varme-, naturgas- og anden forsyning 


Olie, gas og mineraler

Olie- og gasselskaberne opererer i et konkurrencepræget marked med øget politisk bevågenhed. Samtidig forventes det, at olie- og gasselskaberne konstant forholder sig til fremtidige muligheder for nye teknologier og investorer. Succesfuld rådgivning af disse selskaber kræver derfor dyb indsigt i branchens udviklingsmuligheder.


Vi har i årevis rådgivet inden for olie, gas og mineraler - særligt i forhold til efterforsknings- og produktionsaktiviteter. Dermed sikrer vores tværfaglige team ekspertrådgivning på forkant med fremtidens muligheder og udfordringer. 


Vi rådgiver bl.a. om:


 • Undergrunds- og rørledningsloven
 • Licensforhold
 • Joint Operator Agreements 
 • Udbudsrunder og open door
 • Overdragelse, direkte eller indirekte, af licenser eller andele heri

El-, varme-, naturgas- og anden forsyning

Olie- og gasselskaberne opererer i et konkurrencepræget marked med øget politisk bevågenhed. Samtidig forventes det, at olie- og gasselskaberne konstant forholder sig til fremtidige muligheder for nye teknologier og investorer. Succesfuld rådgivning af disse selskaber kræver derfor dyb indsigt i branchens udviklingsmuligheder.

Vi har i årevis rådgivet inden for olie, gas og mineraler - særligt i forhold til efterforsknings- og produktionsaktiviteter. Dermed sikrer vores tværfaglige team ekspertrådgivning på forkant med fremtidens muligheder og udfordringer.


Vi rådgiver bl.a. om:

 • Undergrunds- og rørledningsloven
 • Licensforhold
 • Joint Operator Agreements 
 • Udbudsrunder og open door
 • Overdragelse, direkte eller indirekte, af licenser eller andele heri

Kontaktpersoner med speciale i Energi og infrastruktur

Anders Stubbe Arndal

Managing Partner (København)
ASA@kromannreumert.com