Energi og infrastruktur

Energimarkedet præges af komplekse markedsstrukturer og reguleringer. At navigere på markedet kræver indgående kendskab til den energipolitiske udvikling samt de regulatoriske og finansielle rammevilkår. 
Som foretrukket rådgiver har vi oparbejdet forståelse for branchens regulatoriske set-up og kommercielle muligheder.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:

 • Energiproduktion
 • Vind og anden vedvarende energi
 • Olie, gas og mineraler
 • El-, varme-, naturgas- og anden forsyning 


ENERGIPRODUKTION

En af de væsentligste udfordringer for energiproduktionen i Danmark er den igangværende omlægning af produktionen fra fossil til vedvarende energi på et tidspunkt, hvor prisen på fossile brændsler er faldet. Samtidig mærkes finanskrisens virkning i samfundsøkonomien.


Omlægningerne af produktionen rejser en række udfordringer for virksomhederne:

 • Fremskaffelse af kapital til projekter med at omlægge produktionen
 • Strukturering af projekter efter konkrete investorers behov
 • Håndtering af regulatoriske udfordringer og risici

Vi har en omfattende erfaring med omlægning af energiproduktion i Danmark, som vi har opnået ved bl.a. at være rådgivere på stort set alle danske havvindmølleparker.

Vores kernekompetencer omfatter bl.a.:

 • Kapitalfremskaffelse ved omlægning af energiproduktion, f.eks. biomassefyret el-produktion
 • Regulatoriske forhold knyttet til biomassefyret el-produktion
 • Etablering og opgradering af biogasanlæg
 • Strukturering af omlægningsprocessen

VIND OG ANDEN VEDVARENDE ENERGI

I 2020 skal ca. 30 % af det danske energiforbrug være dækket af vedvarende energi - heraf skal et væsentligt bidrag komme fra hav- og kystnære vindmøller. For at opnå målsætningen udfordres sektoren nu på at udbygge vindkraften samtidig med, at udenLandske aktører kommer til Danmark for at deltage i kampen om nye ordrer.


Vi har Danmarks førende specialister inden for juridisk og kommerciel rådgivning om vindenergi, som rådgivet på de fleste danske vindprojekter. Derigennem har vi opbygget et unikt kendskab til branchens særlige regulatoriske set up. Vores erfaring strækker sig udover de danske grænser med flere udenlandske projekter, f.eks. i England, Tyskland, Italien, Spanien, Tyrkiet, Mellemøsten, Asien og Australien.


I en kombination af forretningsforståelse og brancheindsigt er vi vant til at rådgive vores kunder om omfattende vindmølleprojekter.


Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:


 • Regulatoriske rammer og vilkår for havvindmølleparker, kystnære vindmøller og landvindmøller samt forhandling og indgåelse af Turbine Supply Agreements
 • Køb, salg og finansiering af havvindmølleparker og kystnære vindmøller
 • Selskabsstrukturer og partnermodeller for havvindmølleparker og kystnære vindmøller
 • Projektudvikling
 • Due diligence på eksisterende projekter

OLIE, GAS OG MINERALER

Olie- og gasselskaberne opererer i et konkurrencepræget marked med øget politisk bevågenhed. Samtidig forventes det, at olie- og gasselskaberne konstant forholder sig til fremtidige muligheder for nye teknologier og investorer. Succesfuld rådgivning af disse selskaber kræver derfor dyb indsigt i branchens udviklingsmuligheder.


Vi har i årevis rådgivet inden for olie, gas og mineraler - særligt i forhold til efterforsknings- og produktionsaktiviteter. Dermed sikrer vores tværfaglige team ekspertrådgivning på forkant med fremtidens muligheder og udfordringer. 


Vi rådgiver bl.a. om:


 • Undergrunds- og rørledningsloven
 • Licensforhold
 • Joint Operator Agreements 
 • Udbudsrunder og open door
 • Overdragelse, direkte eller indirekte, af licenser eller andele heri

EL-, VARME-, NATURGAS- OG ANDEN FORSYNING

Olie- og gasselskaberne opererer i et konkurrencepræget marked med øget politisk bevågenhed. Samtidig forventes det, at olie- og gasselskaberne konstant forholder sig til fremtidige muligheder for nye teknologier og investorer. Succesfuld rådgivning af disse selskaber kræver derfor dyb indsigt i branchens udviklingsmuligheder.

Vi har i årevis rådgivet inden for olie, gas og mineraler - særligt i forhold til efterforsknings- og produktionsaktiviteter. Dermed sikrer vores tværfaglige team ekspertrådgivning på forkant med fremtidens muligheder og udfordringer.


Vi rådgiver bl.a. om:

 • Undergrunds- og rørledningsloven
 • Licensforhold
 • Joint Operator Agreements 
 • Udbudsrunder og open door
 • Overdragelse, direkte eller indirekte, af licenser eller andele heri

KONTAKTPERSONER MED SPECIALE I Energi og infrastruktur

Anders Stubbe Arndal

Managing Partner (København)
ASA@kromannreumert.com