Transport og logistik

Transport og logistik er en betydningsfuld branche med mange virksomheder og dermed meget forskellige problemstillinger. Fælles for aktørerne er et konkurrencepræget marked med stram regulering, finansieringsbehov og utallige ansvars- og forsikringsspørgsmål.
Transport og logistik er en betydningsfuld branche, der repræsenterer mange virksomheder og dermed meget forskellige problemstillinger. Fælles for aktørerne er et konkurrencepræget marked med stram regulering, finansieringsbehov og utallige ansvars- og forsikringsspørgsmål.

Vi har betydelig erfaring med at rådgive om branchens udfordringer og muligheder. Vores mangeårige tilstedeværelse har resulteret i et stærkt internationalt netværk og flere bestyrelsesposter. I et tæt samarbejde mellem vores tværfaglige branchegruppe og internationale samarbejdspartnere tilbyder vi dig højt specialiseret rådgivning. 

Vores branchegruppe samler specialister på tværs af specialer og sammen leverer vi "to the point"-løsninger inden for:

 • Shipping
 • Transport
 • Luftfart
 • Logistik og spedition

Shipping

Shipping er afhængig af international handel og har derfor lidt under den finansielle krise på grund af faldende fragtrater. Krisen har øget behovet for juridisk rådgivning om særligt de finansieringsmæssige udfordringer, som branchens aktører mødes med.

Vores team har indgående erfaring med at rådgive rederier, befragtere og virksomheder med tilknytning til shippingerhvervet, såsom banker, andre finansielle institutioner samt værfter. Særligt har vi i mere end 40 år været førende inden for rådgivning om skibsfinansiering.

Vores kapacitet giver os unik mulighed for at samle de specialistteams, der sikrer vores kunder solid rådgivning om branchens juridiske forhold og kommercielle udfordringer, herunder ved komplekse skibsfinansieringer.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning inden for:

 • Køb og salg af skibe, herunder kontraktforhandlinger, registrering og closing
 • Køb, salg og fusioner af rederier
 • IPO's og kapitalforhøjelser
 • Chartering og management
 • Skatteforhold, herunder tonnagebeskatning
 • Værftsforhold, herunder gennemgang og udformning af kontrakter/vilkår, behandling af tvister og forsikringsforhold
 • Skibsfinansiering, herunder lånefinansiering, obligationsudstedelser, ECA finansiering, byggefinansiering, bareboat finansiering og rekonstruktion 
 • Ansættelsesretlige spørgsmål, bl.a. ved aktioner fra den internationale transportarbejderforening ITF eller lokale fagforeninger og ved overdragelse af skibe
 • Konkurrenceretlige spørgsmål, herunder vedrørende linjekonferencer og poolsamarbejder
 • Retssager og tvister

Transport

Reglerne for de forskellige transportformer er omfattende og komplekse og giver anledning til talrige fortolkningsspørgsmål.

Vores branchegruppe har et indgående kendskab til de regler, standardvilkår og den praksis, der regulerer transportrelaterede juridiske spørgsmål, uanset om der er tale om sø-, luft-, bane- eller vejtransport. Kendskabet er baseret på mange års erfaring med sager for danske og udenlandske vare- og ansvarsforsikringsselskaber, herunder P&I-klubber, vareejere og transportører.


Transport er i sagens natur ofte international, hvilket betyder, at der i tvistesager ofte opstår spørgsmål om lovvalg og valg af hensigtsmæssig jurisdiktion. Vores specialister har kendskab til udenlandske regler og retspraksis og har et omfattende samarbejde med udenlandske uafhængige specialistadvokater. Det gør os i stand til hurtigt at sikre dig optimal rådgivning.


Vi rådgiver i samtlige typer transportrelaterede sager, herunder bl.a.:

 • Lasteskadesager
 • Håndtering af kaskosager, herunder i tilfælde af havari ved kollision eller grundstødning
 • Bjærgning samt havari grosse
 • Certepartier
 • Transport- og marineforsikring
 • Koncipering af forsikringsvilkår
 • Forsikringsregulatoriske forhold 
 • Forhandling og udarbejdelse af rammeaftaler for alle typer af transport og logistik
 • International handel, herunder spørgsmål om salgs- og leveringsbetingelser, vareforsikring, remburs mv.
 • Rådgivning om told, moms, afgifter og restitution
 • Rets- og voldgiftssager i Danmark og udlandet
 • Spørgsmål om køre-hviletid samt andre ansættelsesretlige spørgsmål

Luftfart

Flyselskaber og lufthavne er underlagt hård konkurrence og konstante effektiviserings-krav. Luftfartsbranchen er endvidere kendetegnet ved tæt regulering og talrige juridiske udfordringer.

Vores anerkendte jurister har mange års erfaring med at rådgive luftfartsselskaber, lufthavne og andre aktører inden for branchen. Vi stiller med et førsteklasses team og tilbyder dig indsigtsfuld juridisk og strategisk rådgivning om din virksomheds juridiske udfordringer.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 • Flyfinansiering
 • Licenser og certifikater og andre offentligretlige forhold 
 • Forhandling og koncipering af kontrakter, herunder handlingskontrakter og codeshare-aftaler 
 • Skader på fly, passagerer og gods 
 • Luftfartens forsikringsforhold
 • Ansættelsesretlige spørgsmål i relation til flypersonale og overdragelse af fly
 • Konkurrenceretlige spørgsmål 
 • Fusioner og opkøb
 • Rekonstruktioner
 • Retssager eller anden konfliktløsning

Læs om vores Bank- og finansieringsteam, der har omfattende erfaring med flyfinansiering.

Logistik og spedition

Produkterne, der efterspørges fra og udbydes af speditører og andre logistikoperatører, er blevet stadig mere komplekse. Speditørens traditionelle formidlingsydelse er således blevet afløst af sofistikerede transport- og logistikløsninger. Kompleksiteten i ydelsen og aftale set-up'et har medført en række nye og tilsvarende komplekse juridiske udfordringer, som kræver bistand fra specialister.

Vores specialister har dybdegående branchekendskab og kan på baggrund af mange års erfaring yde højt specialiseret juridisk rådgivning.

Vi har også indgående kendskab til de branchespecifikke standardvilkår som f.eks. NSAB 2000, herunder i kraft af at have rådgivet transportkøbersiden ved de to seneste revisioner af disse vilkår.


Vi bistår bl.a. med:

 • Rådgivning om ansvarsspørgsmål, typisk i forbindelse med skader, bortkomst og forsinkelse
 • Udarbejdelse af logistik- og rammeaftaler
 • Udarbejdelse af forretningsbetingelser og standardvilkår
 • Rådgivning om forsikringsforhold
 • Rådgivning om told, moms, afgifter og restitution
 • Retssager og voldgiftssager

Kontaktpersoner med speciale i Transport og logistik