Advokat

Som advokat skal du med afsæt i et solidt juridisk fundament kunne rådgive vores klienter, så din rådgivning skaber værdi for dem. Du skal fastholde og udbygge relationerne til de klienter, du rådgiver, ligesom du skal have øje for at skabe ny forretning.
Ligeledes har du et ledelses- og uddannelsesansvar for yngre jurister og sekretærer. Du er en god rollemodel, og vi forventer, at du praktiserer en ledelsesstil, der understøtter vores værdigrundlag.

Det er vigtigt, at du hele tiden har fokus på din egen faglige og personlige udvikling. Ambitioner om at ansættes som advokat?

Bliv klogere på:

 • Fra ansøgning til ansættelse
 • Vilkår
 • Din første tid
 • Uddannelse
 • Karriereveje

Fra ansøgning til ansættelse

Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi lægger vægt på i din ansøgning, hvordan samtalen foregår, og hvad der sker i tiden, op til du starter.

Din ansøgning

Når vi læser din ansøgning og CV, ser vi på:

 • Din motivation for at søge jobbet
 • Dine kompetencer og interesser
 • Særlige spidskompetencer
 • Relevansen af din joberfaring 
 • Dine eksamensresultater 

Du sender din ansøgning og relevante bilag via siden Ledige stillinger. Når du sender ansøgningen på mail, får du automatisk en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.


Vi kontakter dig snarest muligt herefter, hvor du enten vil blive inviteret til en samtale, modtage et afslag eller blive spurgt, om du er interesseret i at blive optaget i vores emnebank. I vurderingen af din ansøgning, kan People & Development-afdelingen søge offentligt tilgængelige oplysninger om dig på internettet.

Det er vigtigt for os som arbejdsgiver at leve op til den gældende databeskyttelseslovgivning og dermed behandle personoplysninger om dig med varsomhed. Vi vil derfor venligst gøre dig opmærksom på, at du kun bør indsende nødvendige og relevante personoplysninger, når du søger et job i Kromann Reumert (undlad venligst cpr.-nr., politisk tilknytning, fagforeningsmedlemsskaber o.l.).

Samtalen

Vi inviterer dig til en samtale, som varer 1 time. Her møder du en partner, fra den afdeling du skal arbejde i, og en People & Development-repræsentant fra vores ansættelsesteam.

Formålet med samtalen er, at vi i fællesskab får et godt kendskab til hinanden på det personlige og faglige plan. Inden vi afslutter samtalen, aftaler vi, hvornår du får en tilbagemelding fra os.

Efter samtalen

Vi skal hver især vurdere de indtryk og oplysninger, vi har fået fra samtalen. Har du efterfølgende spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til den People & Development-repræsentant, der deltog i samtalen. Find kontaktoplysninger her. 

 

Du får en tilbagemelding fra os på mail eller telefonisk senest på det tidspunkt, vi aftalte under samtalen.

Hvis vi tilbyder dig et job, aftaler du sammen med People & Development kontraktvilkårene og starttidspunktet. Herefter modtager du besked pr. mail. Du er velkommen til at kontakte People & Development, hvis du har spørgsmål til indholdet.

Hvis du får et afslag, er du velkommen til at få uddybet afslaget ved at kontakte People & Development. 
Find kontaktoplysninger her.

Før du starter

Ca. 1 uge før du starter, sender vi dig et introduktionsprogram og information om, hvor og hvornår du skal møde den første dag.

Arrangementer

Starter du i september måned, modtager du, inden du starter, invitation til årets Virksomhedsdag (V-dag), der finder sted i september.

Vilkår

Vores medarbejdere gør os unikke. Derfor gør vi meget for, at Kromann Reumert er et rart sted at arbejde bl.a. ved at tilbyde dig attraktive ansættelsesvilkår, personalegoder og forskellige sociale aktiviteter.

Ansættelsesvilkår

 • Løn: Advokater i Kromann Reumert får en konkurrencedygtig løn, der modsvarer den enkeltes kvalifikationer og kompetencer. Ud over grundlønnen indgår vores advokater i en bonus­ordning.
 • Forsikring: Du er dækket af vores gruppelivs­forsikring, vores kol­lektive ulykkesforsikring samt sundhedssikring.
 • Ferie: Vi følger ferieloven. Derudover op­tje­ner du op til 5 feriefridage.
 • Fleksibilitet: Du har mulighed for efter aftale med din leder at arbejde på nedsat tid i en kortere eller længere periode.

 • Forældre: Efter et års ansættelse giver vi kvindelige medarbejdere mulighed for at begynde barselsorloven 4 uger før forventet fødsel med fuld lønkompensation, og fuld løn i 24 uger efter fødslen. Mænd har mulighed for at holde 14 dages fædreorlov og 10 ugers forældreorlov med fuld løn. Du får også fuld løn på dit barns første sygedag.
 • Pension: Du er ikke omfattet af en obligatorisk pensions­ordning, men du får et pensionstilbud fra vores pensions­sel­skab.
 • Kantineordning: Du bliver en del af vores attraktive kantineordning, som har fokus på et rigt udvalg af friske råvarer, hvor det grønne og grove vægtes højt. Kantineordningen består af morgenmad, frokost, frisk frugt og drikkevarer i løbet af dagen og eftermiddagssnacks.
 • Gavekassen: Du betaler 15 kr. om måneden til vores ”gave­kas­se”, der giver gaver ved f.eks. runde fødselsdage, ju­bilæer, barsel og andre begivenheder.
 • Firmagaver (julegave og lejlighedsgaver)

Personalegoder

 • Mobiltelefon: Ved din ansættelse får du udleveret en iPhone, som du kan bruge til private og arbejdsrelaterede samtaler
 • PC og internet: Du får udleveret en PC på din første arbejdsdag, og du tilbydes firmabetalt internet derhjemme
 • Fleksible lønaftaler inden for offentlig transport (erhvervskort), avis- og tidsskriftsabonnement, parkering og uddannelse
 • Mulighed for uddannelsesorlov i forbindelse med fx videreuddannelse i udlandet
 • Rabatordninger, hvor du kan få rabat i over 2000 butikker og webshops
 • Gratis frugt og drikkevarer hver dag, og en kantine med sund morgenmad og frokost. Du kan også få aftensmad til eventuelle sene arbejdsdage.
 • Tilskud til massage
 • Influenzavaccination
 • Avisordning på kontoret
 • Renseri- og skoordning

Sociale aktiviteter

Hvert år mødes hele virksomheden til en såkaldt virksomhedsdag (V-dagen), hvor vi får et fælles fagligt indspark, ligesom der er god mulighed for at styrke det sociale netværk på tværs af afdelingerne. 

 

En anden årlig begivenhed er vores julefrokoster i København og Aarhus. Er du til sport, har vi alt lige fra en årlig advokatfodboldturnering til squash, DHL løb m.m. Vi har også en kunstforening, en vinklub og meget, meget mere.

EXPECT

I 2016 lancerede Kromann Reumert EXPECT – et koncept for vores medarbejderudvikling, der tager udgangspunkt i dine forventninger til Kromann Reumert som arbejdsgiver og i vores forventninger til dig som medarbejder. Forventningerne er blevet til ud fra en analyse af, hvad der er vigtigt for vores klienter, vores medarbejderes arbejdsglæde og udvikling samt Kromann Reumerts værdier. 
 
Det er vigtigt for Kromann Reumert at tydeliggøre de forventninger og det ansvar, der er til din stilling, og vise dig den direkte forbindelse, der er fra dette til din udvikling som advokat. En udvikling som understøttes af udviklingsaktiviteter og samtaler. Vi tror på, at du derigennem kan levere høj performance i din stilling og samtidig være glad for at gå på arbejde. 

 


Se advokatforløbet i stort format

Din første tid

Du skal godt fra start! 
 
Vi ønsker at klæde dig bedst muligt på til din rolle som advokat, og vi lægger stor vægt på, at du får den bedst mulige start med et tilrettelagt introduktionsforløb, en dedikeret tutor og opfølgningssamtaler. Via vores velkomstsite kan du allerede inden din opstart orientere dig i Kromann Reumert som virksomhed og arbejdsplads, vores historie og værdier. Hvis du allerede er fuldmægtig hos os, inden du starter, vil du få en glidende overgang til din nye rolle som advokat gennem dialoger med din nærmeste partner, fejring af din bestalling og mulighed for at deltage på et program for nyudnævnte advokater, hvor vi netop sætter fokus på overgangen fra fuldmægtig til advokat.
 
 • Du får en grundlæggende introduktion, hvor du bliver introduceret til Kromann Reumert, vores værdier, strategi, forretningsgangene og alt det praktiske. Din afdeling vil også planlægge et særligt introduktionsforløb for dig.
 • Du får tilknyttet en tutor fra din afdeling, som hjælper dig på plads i afdelingen og introducerer dig for dine nye kolleger og andre relevante personer. Tutorordningen varer omkring tre måneder.

Fokus på din faglige og personlige udvikling

Som advokat vil EXPECT indgå som en del af din faglige og personlige udvikling. Vi vil gerne bidrage til, at du som advokat løbende videreudvikler dine kompetencer. Konstant uddannelse af dig som advokat er en væsentlig forudsætning for, at du kan udfolde dit juridiske talent. Du rådgiver bedst vores klienter, hvis du forstår den verden, vores klienter skal agere i. Det betyder, at du som juridisk rådgiver skal have både en solid juridisk faglighed og kommerciel forståelse for at have de bedste kort på hånden. Vi har derfor et stort udbud af relevante faglige og personlige udviklingsaktiviteter, som kan bidrage til at styrke din profil.

Målrettede workshops og kurser

Du vil bl.a. kunne komme på workshops og kurser i kommunikation, præsentationsteknik og effektiv formidling, bl.a. gennem forhandling, spørgeteknik og afhøring. Vi sætter også fokus på feedback, samarbejdsglæde, værdier samt træning i effektive arbejdsrutiner, så du får prioriteret dine opgaver på den mest hensigtsmæssige måde. Du kan også få udviklet dine evner inden for formidling og kommunikation, hvor du uddannes i at styre og facilitere møder, præsentere oplæg og kommunikere effektivt.

Advokatdage

Hvert år afholder vi advokatdage, der sætter fokus på kommerciel forståelse og personlig udvikling. Formålet er at styrke advokaternes kompetenceprofil og samtidig bidrage til samarbejdsglæde og videndeling i hele advokatteamet. I 2016 var temaerne teams og engagement, og i 2017 er de rollen som trusted advisor og innovation.

Trusted advisor - erfaring med akkvisition

Som advokat er det vigtigt, at du forstår at skabe gode relationer med dine klienter, forstår deres behov, kan omsætte problemer til løsninger og kan forberede pitches til nye klienter. Derfor sørger vi også for, at du trænes i rådgivende salg, hvor du som advokat opnår større kendskab til din egen rolle som rådgiver og siden som trusted advisor. Til det skal du lære at udvikle din evne til at bygge relationer og danne netværk med de personer, du samarbejder med. Det kommer du på kursus i, ligesom du kommer til at deltage i salgsindsatser over for klienter. Du får desuden opbygget din kommercielle indsigt og trænes i både det teoretiske grundlag og den kommercielle forståelse af dét at lede og styre en virksomhed.

Lederrolle

Som advokat vil du typisk være leder for en eller flere stipendiater og/eller fuldmægtige. Vi klæder dig bedst muligt på til din rolle som leder og tilbyder derfor vores advokater at komme på vores lederudviklingsprogram.

Tre årlige dialoger med din nærmeste leder

Du vil indgå i løbende dialog med vores People & Development-afdeling og din nærmeste leder. Efter de første måneder vil du få mulighed for en opfølgningssamtale med People & Development, hvor vi følger op på din første tid og taler om, hvorvidt du er kommet godt fra start. Efter cirka fire måneder vil du gennemføre en opfølgningssamtale med din nærmeste leder. Formålet med samtalen er at sikre, at du er kommet godt i gang i afdelingen og med dine sager. 

Herefter vil der to gange om året være en udviklingssamtale mellem din nærmeste leder og dig. Derudover vil der være en årlig karriereudviklingssamtale med din nærmeste leder, dig og en partner fra vores karriereudviklingsudvalg. Formålet med dialogerne er at sætte fokus på din karriere, dine opgaver og ønsker for arbejdet fremadrettet. Du får også feedback på din samlede indsats. De tre årlige dialoger sikrer, at vi bedst muligt kan støtte dig i at opnå dit fulde potentiale.

Lunch & learn

Vi inviterer løbende til Kromann Reumert Lunch & Learn om bl.a. performance, at sætte klienten først, salgsstrategi og samarbejdsglæde. De mange tiltag vil også danne fundament for et givende fagligt og socialt netværk i Kromann Reumert. 

Afdelingsforløb- og kurser

Du kommer til at deltage i juridiske og kommercielle arrangementer og kurser, der er målrettet din afdelings specialer.

Netværksforløb

Vi tror på, at en succesfuld advokat formår at opbygge og udvikle tætte relationer til klienter og andre samarbejdspartnere. Du vil derfor også få mulighed for at styrke din evne til at danne og vedligeholde stærke relationer.

Gennem alle disse tiltag og mange flere sikrer vi os, at du udvikler dig mest muligt både personligt og fagligt som advokat hos Kromann Reumert. 

Internationalt fokus

Kromann Reumert skal være danske virksomheders foretrukne internationale samarbejdspartner. Det er en ambition som kun nås ved at investere i vores medarbejdere og give mulighed for at arbejde med juraen i en international kontekst.

  

Som led i din udvikling har du flere muligheder for at udvikle og styrke dit internationale fokus. Bl.a. har flere af vores advokater gennemført en international uddannelse som f.eks. MBA eller LLM i bl.a. England, Frankrig og USA. Da vi løser mange internationale opgaver for vores klienter, kommer du naturligt til at arbejde med konkrete juridiske problemstillinger, der har et internationalt perspektiv.

Vores kontor i London er også bemandet med 2-3 jurister, der har solid erfaring fra vores kontor i Danmark. Vi udstationerer typisk medarbejdere i 1 år.

 

Under udstationering eller videreuddannelse i udlandet optjener du fortsat anciennitet hos Kromann Reumert.


Karriereveje

Hvor fører din karriere hen? 

Vi har altid brug for dygtige og dynamiske advokater, og vi understøtter derfor, at du opnår kvalifikationer, der giver et solidt fundament for din karriere, uanset om karrieren fortsætter hos os på sigt. Vi ønsker at fastholde de bedste af vores advokater på varige vilkår enten som senioradvokat, director, associeret partner eller partner.

Senioradvokat

Som senioradvokat har du et ledelses- og uddannelsesansvar for yngre jurister. Du er en god rollemodel, og vi forventer, at du praktiserer en ledelsesstil, der understøtter vores værdigrundlag. I jobbet som senioradvokat er det vigtigt, at du hele tiden har fokus på din egen faglige og personlige udvikling.

Director

Som director har du et ledelsesmæssigt ansvar med fokus på samarbejdsglæde og performance blandt medarbejderne. Derudover forventes du at være betroet rådgiver for udvalgte klienter og udvise selvstændighed i sags- og projektløsning. Du har en høj grad af kommerciel indsigt, og har fokus på klienttilfredshed. Du er typisk ekspert inden for dit speciale.

Associeret partner

Associeret partner kan være en karrierevej, når du har ca. 5-6 års anciennitet som advokat. Det er en karrierestilling med krav om stor selvstændighed og juridiske kompetencer på et højt specialiseret niveau. Du skal kunne fastholde og udbygge relationen til de klienter, du rådgiver, og vi forventer, at du i et vist omfang er i stand til at generere egen forretning. Som associeret partner er du en nøgleperson, og du inddrages løbende i det strategiske arbejde både på virksomheds- og afdelingsniveau.

Partner

At blive optaget som partner kræver et betydeligt erfaringsgrundlag og dokumenterede evner til at skabe nye forretningsmuligheder. Bl.a. derfor kan du tidligst forvente at få en endelig afklaring af dine partnermuligheder, når du har 5-6 års anciennitet som advokat. Det er også en forudsætning, at du har god forretningsmæssig forståelse. Vi optager løbende nye partnere, men oftest ved årsskiftet.