Advokat

Som advokat skal du med afsæt i et solidt juridisk fundament kunne rådgive vores klienter, så din rådgivning skaber værdi for dem. Du skal fastholde og udbygge relationerne til de klienter, du rådgiver, ligesom du skal have øje for at skabe ny forretning.

 

Du har også et ledelses- og uddannelsesansvar for yngre jurister og sekretærer. Du er en god rollemodel, og vi forventer, at du praktiserer en ledelsesstil, der understøtter vores værdigrundlag.

 

EXPECT

Som advokat vil EXPECT, vores medarbejderudviklingsprogram, indgå som en del af din faglige og personlige udvikling. Vi vil gerne bidrage til, at du som advokat løbende videreudvikler dine kompetencer. Det er også vigtigt, at du hele tiden selv har fokus på din udvikling.

Du rådgiver bedst vores klienter, hvis du forstår den verden, vores klienter agerer i. Det betyder, at du skal have både en solid juridisk faglighed og kommerciel forståelse for at have de bedste kort på hånden. Via EXPECT Udvikling har vi derfor et stort udbud af relevante faglige og personlige udviklingsaktiviteter, som kan bidrage til at styrke din profil. 


Dialoger med din nærmeste leder

Der vil to gange om året være en udviklingssamtale mellem din nærmeste leder og dig gennem EXPECT Dialog. Der vil også være en årlig karriereudviklingssamtale mellem din nærmeste leder, dig og en partner fra vores karriereudviklingsudvalg. Formålet med dialogerne er at sætte fokus på din karriere, dine opgaver og ønsker for arbejdet fremadrettet. Du får også feedback på din samlede indsats. De tre årlige dialoger sikrer, at vi bedst muligt kan støtte dig i at opnå dit fulde potentiale.


EXPECT Balance

Det er ingen hemmelighed, at du som jurist hos os skal være tilgængelig og fleksibel over for vores klienter. Men fleksibiliteten går begge veje. Du kan derfor også forvente fleksibilitet af Kromann Reumert som arbejdsgiver. Managing partner Anders Stubbe Arndal forklarer: 

"Vi har et travlt arbejdsliv, hvor vores klienter stiller store krav til vores fleksibilitet og tilgængelighed. Vi anerkender, at den fleksibilitet og tilgængelighed, vi forventer af dig som medarbejder for at kunne leve op til klienternes krav, også skal ledsages af, at du også kan forvente fleksibilitet af Kromann Reumert som arbejdsgiver. Fleksibiliteten skal naturligvis gå begge veje."

Som en del af EXPECT har vi etableret EXPECT Balance. Det tager afsæt i vores medarbejderes trivsel og behov, og vi udvikler løbende initiativet i tæt dialog med dem.
 
Læs om tiltagene i EXPECT Balance.

 

Internationalt fokus

Kromann Reumert skal være danske virksomheders foretrukne internationale samarbejdspartner. Det er en ambition som kun nås ved at investere i vores medarbejdere og give mulighed for at arbejde med juraen i en international kontekst.

 

Som en del af din overgang fra advokatfuldmægtig til advokat gennemfører du som førsteårsadvokat bl.a. et program med et internationalt fokus af 2-3 dages varighed med afsæt i vores London-kontor. Programmet tilbyder dig værktøjer og kompetencer til at skabe relationer samt opbygge og vedligeholde et internationalt netværk.


Flere af vores advokater har også gennemført en international uddannelse som f.eks. MBA eller LLM i bl.a. England, Frankrig og USA. Da vi løser mange internationale opgaver for vores klienter, kommer du naturligt til at arbejde med konkrete juridiske problemstillinger, der har et internationalt perspektiv.


Vores kontor i London er bemandet med 2-3 jurister, der har solid erfaring fra vores kontor i Danmark. Vi udstationerer typisk medarbejdere i et år.


Under udstationering eller videreuddannelse i udlandet optjener du fortsat anciennitet hos Kromann Reumert.


 

Vilkår

Vores medarbejdere gør os unikke. Derfor gør vi meget for, at Kromann Reumert er et attraktivt sted at arbejde ved bl.a. at tilbyde dig gode ansættelsesvilkår og personalegoder samt en lang række sociale aktiviteter.