Ansættelse og opstart

Det er vigtigt for os, at du får den bedste start i Kromann Reumert og en god oplevelse gennem hele ansættelsesprocessen - fra jobsamtale til første arbejdsdag.

Ansøgning

Du sender din ansøgning og relevante bilag via siden Ledige stillinger. Når du har sendt ansøgningen, får du automatisk en bekræftelse på, at vi har modtaget den.

 

Vi kontakter dig snarest muligt herefter, hvor du enten vil blive inviteret til en samtale, modtage et afslag eller blive spurgt, om du er interesseret i at blive optaget i vores emnebank. 

 

I vurderingen af din ansøgning og dit CV, ser vi blandt andet på din motivation for at søge jobbet, kompetencer og interesser, din eventuelle joberfaring og relevante eksamensresultater. Hos jurastuderende og advokatfuldmægtige ser vi også på frivilligt arbejde og/eller udenlandsophold. 

 

Det er vigtigt for os som arbejdsgiver at leve op til den gældende databeskyttelseslovgivning og dermed behandle personoplysninger om dig med varsomhed. Vi vil derfor gøre dig opmærksom på, at du kun bør indsende nødvendige og relevante personoplysninger, når du søger et job i Kromann Reumert (undlad venligst CPR-nr., politisk tilknytning, fagforeningsmedlemsskaber o.l.). 

 

 

Samtale

Vi inviterer dig til en samtale, som varer 1-2 timer, alt efter hvilken stilling du skal varetage.  Som et supplement til samtalen benytter vi os af tests, som består af en personlighedsprofil og en kognitiv test. Til visse stillinger holder vi to samtalerunder, og her vil vi først gøre brug af tests i forbindelse med den anden samtale. 

 

Til samtalerne kan du møde en repræsentant fra vores afdeling for People & Development, en repræsentant fra vores rekrutteringsudvalg og/eller den rekrutterende leder.

 

Formålet med samtalerne er, at vi i fællesskab får et godt kendskab til hinanden på det personlige og faglige plan. Til slut får du en tilbagemelding på de tests, du har udfyldt. Inden vi afslutter samtalen, aftaler vi, hvornår du får en tilbagemelding fra os.

 

Hvis du får et afslag, er du til enhver tid velkommen til at få uddybet afslaget ved at kontakte People & Development.

 

 

Ansættelse

Tilbyder vi dig et job, aftaler du sammen med People & Development kontraktvilkårene og starttidspunktet. Herefter modtager du kontrakten pr. mail. Du er vekommen til at kontakte People & Development, hvis du har spørgsmål til indholdet. 

 

Du vil også modtage et login til Kromann Reumerts velkomst-site, hvor du kan læse meget mere om Kromann Reumert som virksomhed og arbejdsplads. 


Ca. en uge før du begynder, sender vi dig et introduktionsprogram og information om, hvor og hvornår du skal møde den første dag. 

 

 

Særligt for advokatfuldmægtige

Hvis du ikke har modtaget dit cand.jur.-bevis, inden du starter, skal du indhente en erklæring fra universitetet om, at du har afsluttet din uddannelse.

 

Du skal underskrive en fuldmagt til byretten og en fuldmagt til People & Development.  Begge dele finder du på vores velkomstsite. Her skal du også svare på en elektronisk engelsktest, så vi kan målrette din engelskundervisning.

 

 

Onboarding

Du skal godt for start. Derfor vil du gennemgå et introduktionsforløb, hvor du bliver introduceret til Kromann Reumert som virksomhed, vores værdier, strategi, forretningsgange, EXPECT og alt det praktiske. 

 

Som jurastuderende og jurist får også du tilknyttet en tutor fra din afdeling, som hjælper dig på plads i afdelingen,  introducerer dig for dine nye kolleger, arbejdsgange og IT. Tutordningen varer cirka tre måneder. Formålet med tutorordningen er, at du skal føle dig godt modtaget og integreret i de faglige og sociale forhold i afdelingen og i Kromann Reumert generelt.