EXPECT

Vores mere end 500 medarbejdere har det til fælles, at de bidrager til at sætte standarden. Det kræver dedikation, det kræver samarbejde, og det kræver, at vi investerer i vores medarbejderes udvikling og trivsel.

 

EXPECT, som er et koncept for vores medarbejderudvikling, tager udgangspunkt i dine forventninger til Kromann Reumert som arbejdsgiver og i vores forventninger til dig som medarbejder. Vores forventninger baserer sig på, hvad der er vigtigt for vores klienter, vores medarbejderes arbejdsglæde og udvikling samt Kromann Reumerts værdier.

 

Det er vigtigt for os at tydeliggøre de forventninger og det ansvar, der er forbundet med din stilling, og vise dig den direkte forbindelse fra dette til din udvikling i Kromann Reumert. En udvikling som vi understøtter med udviklingsaktiviteter og samtaler. Vi tror på, at du derigennem kan levere høj performance i din stilling og samtidig være glad for at gå på arbejde.

 

Læs om, hvad EXPECT indebærer for:

 


EXPECT Udvikling

I takt med din faglige og personlige udvikling kan du gøre brug af EXPECTs adskillige udviklings- og uddannelsestilbud, herunder kursusforløb, workshops og oplæg. Vi fokuserer specifikt  på den enkeltes udviklingsbehov og - ønsker, og derfor bliver du inviteret til halvårlige udviklingssamtaler gennem EXPECT Dialog.

 

Blandt EXPECTs mange relevante tilbud er blandt andet vores interne projektlederuddannelse, Kromann Reumerts mini-MBA og EXPECT - Leadership for the future.

 

Projektlederuddannelsen

Vores interne projektlederuddannelse tilbyder vi til vores advokater og andre medarbejdergrupper i Kromann Reumert, som arbejder med mange forskelligartede og komplekse projekter og arbejdsopgaver samtidigt. 

 

Formålet med uddannelsen er at give faglig inspiration med henblik på at: 1) øge selvindsigten i rollen som leder af komplekse sager og projektlignende opgaver, 2) skabe transparens omkring ledelsesrollen og 3) skabe bedre styrede processer og en bedre evne til at kommunikere. Udbyttet for deltageren er bl.a. at få øget kvaliteten og/eller effektiviteten af sine komplekse sager og projekter gennem bedre styrede processer og en bedre evne til at kommunikere til de deltagende parter. Uddannelsen strækker sig over et forløb på fire uger inklusive to kursusdage og indlagte opgaver undervejs. 

 

Mini MBA 

Kromann Reumert tilbyder en skræddersyet mini-MBA i samarbejde med AVT Business School for vores talentfulde medarbejdere. 

 

Formålet med uddannelsen er at give vores advokater en endnu bedre forretningsmæssig forståelse og gøre dem endnu bedre til at se verden gennem vores klienters briller.

 

Kromann Reumert mini-MBA fokuserer på Business Strategy, Financial Management, Disruptive Innovation, Customer Centricity og Communicating for Impact med erfarne undervisere fra bl.a. Harvard, INSEAD og Kellogg. 

 

Den ambitiøse uddannelse strækker sig over seks måneder med én månedlig kursusdag og afsluttes med eksamen. 

 

EXPECT - Leadership for the future

Vi ønsker, at vores medarbejdere med ledelsesansvar får ledelse helt ind under huden. Og det gør de hos Kromman Reumert. 

 

"EXPECT - Leadership for the future" er et ambitiøst initiativ, der skal udvikle vores medarbejdere med ledelsesansvar og dermed skabe værdi for hele virksomheden. De udvalgte deltagere i initiativet får øget deres kendskab til værktøjer, der kan bruges til medarbejderudvikling samt til at få indsigt i egne lederkompetencer og reaktions- og adfærdsmønstre.

 

Programmet indebærer blandt andet coaching sessioner, arbejde med emotionel intelligens, tests, outdoor action learning og gruppearbejde, og deltagerne får værktøjer til øget indsigt i effektiv selvudvikling.

 

Læs vores advokaters oplevelse af programmet.

 

Mentorordning

Hos Kromann Reumert har du som førsteårsadvokat mulighed for at gennemgå et struktureret mentorforløb med udvalgte partnere og directors som mentorer.

 

Under forløbet får du tilknyttet en mentor, der kan give sparring på din faglige og personlige udvikling. Fokus for dialogen kan f.eks. være den transition, som du står over for i overgangen fra fuldmægtig til advokat. Det kan også være EXPECT Balance, herunder fx balancen mellem rollen som både advokat og forælder. Her kan det være en støtte at vende eventuelle udfordringer med en mentor, der har gennemgået samme udvikling, og som kan støtte med gode perspektiver og handlemuligheder.

Som ny advokat tilbydes du fem mentormøder over en periode på otte måneder.

Udviklingsdage

Vi arrangerer løbende udviklingsdage for både vores yngre og mere erfarne jurister og administration. Fokus for dagene tilpasses hver medarbejdergruppe og karrieretrin. Fælles for alle udviklingsdage er, at personlig og faglig udvikling er i højsædet.

 

Lunch & Learn

Som en del af udviklingsaktiviteterne i EXPECT inviterer vi løbende til Kromann Reumert Lunch & Learn - en række inspirerende og appetitlige oplæg om relevante emner, herunder blandt andet performance & motivation, meditation & mindfuldness, innovation & digitalisering og meget, meget mere. Emnerne er nøje udvalgt, så de appellerer til alle medarbejdergrupper og følger temaerne for de øvrige udviklingsaktiviteter i EXPECT.

 

Kromann Reumert Lunch & Learn er en halv times frisk pust af viden og inspiration til alle medarbejdere i frokostpausen, serveret af en ekstern indlægsholder i vores kantiner i København og Aarhus.

 

Oplæggene skaber nogle gode, fælles læringsoplevelser for vores medarbejdere og tilføjer lidt inspiration til hverdagen.


EXPECT Dialog

EXPECT Dialog er for alle fastansatte medarbejdergrupper, og deltagerne er dig og din nærmeste leder. Alle EXPECT Dialoger foregår i januar for staben og sekretærer og i februar for jurister. Opfølgningen på EXECT Dialog foregår i august for alle medarbejdere. 

 

Formålet med EXPECT Dialog er at drøfte forventningerne til din stilling, din udvikling, ambitioner og arbejdsglæde. Dialogen er vellykket, når begge deltagere har bidraget til og oplevet en tillidsfuld og ligeværdig dialog, som resulterer i en handlingsplan. Til den opfølgende samtale i august følger i op på det aftale i handlingsplanen og justerer efter behov.

EXPECT Balance

Som en del af EXPECT har vi etableret EXPECT Balance, som tager afsæt i vores medarbejderes trivsel og behov, og vi udvikler løbende initiativet i tæt dialog med dem. Læs om tiltagene i EXPECT Balance, som er en del af vores samlede indsats for vores medarbejderes sundhed og trivsel. 

 

Hør vores Head of People & Development, Birgitte Brix Bendtsen, og flere medarbejdere fortælle om EXPECT i videoen nedenfor.

-