EXPECT - Advokatfuldmægtige

Som fuldmægtig vil EXPECT indgå som en del af din udvikling. Du vil gennemgå et struktureret forløb, der bidrager til din personlige udvikling og din juridiske og kommercielle indsigt.

Du vil sammen med de andre nyansatte fuldmægtigkolleger gennemgå et introforløb, inden du begynder at arbejde med sager. Her vil du blive undervist i god sagsbehandling, notatskrivning, advokatetik og IT. Du vil også få et indblik i EXPECT, vores strategi og værdigrundlag.

Desuden vil People & Development i samarbejde med din afdeling planlægge et introduktionsforløb for dig, og du får tilknyttet en tutor fra din afdeling, som hjælper dig på plads i afdelingen og introducerer dig for dine nye kolleger - både i og uden for afdelingen. Tutorordningen varer ca. tre måneder.

 

 

Målrettede workshops og kurser

 Vi lægger vægt på løbende kompetenceudvikling, og du vil bl.a. komme på workshops og kurser i legal, business og advanced English samt i kommunikation, præsentationsteknik, grammatik og tegnsætning samt effektiv formidling, via bl.a. Power Point. Du vil blive undervist i forhandling, spørgeteknik og afhøring.

Vi sætter også fokus på feedback, samarbejdsglæde og værdier, forandringsparathed og meget mere.

Afhængigt af hvilken afdeling du kommer til at arbejde i, vil du desuden deltage i juridiske og kommercielle arrangementer og kurser, der er målrettet afdelingens specialer.

 

 

Trusted advisor

 Som fuldmægtig og kommende advokat er det vigtigt, at du opnår forståelse for, hvad der skal til for at skabe den gode klientrelation, forstå klientens behov, kunne omsætte problemer til løsninger, kunne forberede et pitch til en ny klient og lignende. Derfor sørger vi også for, at du deltager i relevante klientmøder allerede i din fuldmægtigtid.

 

Som fuldmægtig begynder du din rejse mod at blive advokat og dermed rådgiver. På den lange bane - trusted advisor. Det indebærer, at du kan opbygge og fastholde relationer, og du vil derfor få styrket denne evne gennem dit fuldmægtigforløb.


Engelskundervisning

I Kromann Reumert arbejder i vi internationalt. Derfor forventer vi, at du kan rådgive på engelsk. Engelskundervisningen strækker sig over det første år af din fuldmægtigperiode, hvor du hver uge får trænet dine engelskkundskaber. I løbet af året øger vi gradvist fokus fra generelle engelskevner til konkret business, legal og advanced English.

Det videregående forløb i engelsk strækker sig over et halvt år. Her træner vi dit kommercielle engelsk med fokus på dine egne sager, forhandling og præsentation.


Advokatuddannelsen

Alle vores fuldmægtige deltager i Advokatsamfundets obligatoriske advokatuddannelse, der indebærer 20 uddannelsesdage i løbet af 1 år. Du får fri til at deltage, hvor vi dækker eventuelle transportomkostninger, og du vil modtage diæter for din deltagelse. Du vil typisk deltage sammen med dine fuldmægtigkolleger.

Du får fri til at forberede advokateksamen, og vi arrangerer hjælp til eksamensforberedelse, f.eks. ved ekstra træning forestået af vores erfarne advokater.

Læs mere om den obligatoriske Advokatfuldmægtiguddannelse

 

 

Retssagsprøve

Det er vores mål, at du som fuldmægtig deltager i en retssagsprøve, som vi i fællesskab finder mest egnet og realistisk. Uanset hvilken form for prøve, du deltager i, vil du få hjælp fra vores erfarne advokater. Du får fri til at forberede den fiktive retssagsprøve.


 

 Se fuldmægtigforløbet i stort format.