Fuldmægtig

Vil du udleve dine ambitioner og være med til at sætte standarden i advokatbranchen? Som fuldmægtig hos Kromann Reumert kommer du til at arbejde på nogle af de mest spændende sager i branchen sammen med de dygtigste jurister. Vi stræber altid efter at være et skridt foran - og det opnår vi bedst ved at arbejde sammen som et hold. Derfor har vi brug for dig, der kan gøre os endnu bedre.

Jobbet som fuldmægtig hos Kromann Reumert


Som fuldmægtig hos os får du din sag for - både fagligt og personligt. Allerede fra første arbejdsdag. Vi arbejder i teams, så du får rig mulighed for at lære af dine mere erfarne kolleger, men du vil også allerede fra starten få et stort selvstændigt ansvar. 

Vi har høje forventninger til dig og støtter dig også undervejs i din udvikling. Vi har en klar ambition om at give dig Danmarks bedste fuldmægtigforløb, så du kan blive en dygtig og tillidsskabende rådgiver for dine klienter, som både kan være danske og internationale. Du skal ikke kun hjælpe dine klienter med konkrete juridiske problemstillinger, men også rådgive dem om forretningsmæssige udfordringer. Du får derfor en uddannelse, der udvikler dine kompetencer inden for forretningsforståelse, kommunikation mv. Med andre ord vil du gennemgå et forløb, hvor du får plads til at udvikle dig og vise, hvad du kan, og hvor du samtidig opbygger tætte relationer til resten af fuldmægtigteamet og dine øvrige kolleger. 

I Kromann Reumert vil vi sætte standarden. Derfor prioriterer vi din kontinuerlige udvikling igennem hele dit karriereforløb. Vores teams består af meget forskellige og spændende profiler, der på hver sin måde bidrager til, at vi kan være et skridt foran. Fælles for os er, at vi alle stræber efter at gøre vores arbejde endnu bedre - og altid som et samlet hold. 

Her på siden kan du blive klogere på:

 • EXPECT - personlig og faglig udvikling som fuldmægtig 
 • Fra ansøgning til ansættelse
 • Vilkår
 • Sociale aktiviteter
 • Din første tid
 • Karriereveje.

EXPECT - målrettet udviklingsforløb for fuldmægtige

I 2016 lancerede Kromann Reumert EXPECT - et koncept for vores medarbejderudvikling, der tager udgangspunkt i dine forventninger til Kromann Reumert som arbejdsgiver og i vores forventninger til dig som medarbejder. Forventningerne er blevet til ud fra en analyse af, hvad der er vigtigt for vores klienter, vores medarbejderes arbejdsglæde og udvikling samt Kromann Reumerts værdier. 

Det er vigtigt for Kromann Reumert at tydeliggøre de forventninger og det ansvar, der er til din stilling, og vise dig, den direkte forbindelse der er fra dette til din udvikling i Kromann Reumert. En udvikling som understøttes af udviklingsaktiviteter og samtaler. Vi tror på, at du derigennem kan levere høj performance i din stilling og samtidig være glad for at gå på arbejde.
 
Se fuldmægtigforløbet i stort format

Fokus på din faglige og personlige udvikling

Som fuldmægtig vil EXPECT indgå som en del af din faglige og personlige udvikling. Du kommer gennem et struktureret forløb, der bidrager til din personlige og interpersonelle udvikling samt din juridiske og kommercielle indsigt.

Målrettede workshops og kurser

Du vil bl.a. komme på workshops og kurser i legal, business og advanced English og i kommunikation, præsentationsteknik og effektiv formidling, bl.a. gennem Power Point, samt grammatik og tegnsætning. Du vil blive undervist i forhandling, spørgeteknik og afhøring. Vi sætter også fokus på feedback, samarbejdsglæde og værdier, forandringsparathed og meget mere.

Advokatuddannelsen

Alle vores fuldmægtige deltager i Advokatsamfundets obligatoriske advokatuddannelse, der samlet er 20 uddannelsesdage i løbet af 1 år. Du får fri til at deltage, hvor vi dækker eventuelle transportomkostninger, og du vil modtage diæter for din deltagelse. Du vil typisk deltage sammen med dine øvrige fuldmægtigkolleger. 
 

Udviklingsdage

Hvert år afholder vi både udviklingsdage og internationale udviklingsdage, der sætter fokus på kommerciel forståelse, personlig udvikling og værktøjer, der kan bidrage til din rådgivning. 

Trusted advisor - erfaring med klientmøder og akkvisition

Som fuldmægtig og kommende advokat, er det vigtigt, at du opnår forståelse for, hvad der skal til for at skabe den gode klientrelation, forstår klientens behov, kan omsætte problemer til løsninger, kan forberede et pitch til en ny klient og lignende. Derfor sørger vi også for, at du deltager i relevante klientmøder allerede i din fuldmægtigtid.

Som fuldmægtig begynder du din rejse mod at blive advokat og dermed rådgiver. På den lange bane, trusted advisor. Til det skal du lære at opbygge og fastholde relationer, hvilket bliver en del af dit udviklingsforløb.

Fra ansøgning til ansættelse

Vi er altid interesseret i at høre fra talentfulde studerende eller jurister, der ønsker at gå fuldmægtigvejen. Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi lægger vægt på i din ansøgning, hvordan samtalen foregår, og hvad der sker i tiden op til, du starter.

Din ansøgning

Når vi læser din ansøgning og CV, ser vi på:

 • Din motivation for at søge jobbet
 • Dine kompetencer og interesser
 • Dit CV og dine eksamensresultater
 • Din eventuelle joberfaring
 • Dit eventuelle frivillige arbejde eller udlandsophold.

Du sender din ansøgning og relevante bilag via siden Ledige stillinger. Når du sender ansøgningen på mail, får du automatisk en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. 

Vi kontakter dig snarest muligt herefter, hvor du enten vil blive inviteret til en samtale, modtage et afslag eller blive spurgt, om du er interesseret i at blive optaget i vores talentbank. I vurderingen af din ansøgning, kan vores People & Development-afdeling søge offentligt tilgængelige oplysninger om dig på internettet.
 
Det er vigtigt for os som arbejdsgiver at leve op til den gældende databeskyttelseslovgivning og dermed behandle personoplysninger om dig med varsomhed. Vi vil derfor venligst gøre dig opmærksom på, at du kun bør indsende nødvendige og relevante personoplysninger, når du søger et job i Kromann Reumert (undlad venligst cpr.-nr., politisk tilknytning, fagforeningsmedlemsskaber o.l.).

Samtalen 

Vi inviterer dig til en samtale, som varer ca. 2 timer. Før samtalen beder vi dig udfylde en personlighedsprofil og en kognitiv test. Du vil få tilsendt de to test pr. mail.

Du møder først en fuldmægtig eller advokat, der fortæller om dagligdagen hos os. Samtalen er fortrolig mellem jer to.

Bagefter møder du en partner og en People & Development-medarbejder fra vores ansættelsesteam. Formålet med samtalen er, at vi i fællesskab får et godt kendskab til hinanden - både på det personlige og faglige plan. Afslutningsvis får du en tilbagemelding på din personlighedsprofil og besvarelsen af den kognitive test, og vi aftaler, hvornår du får en tilbagemelding fra os.

Efter samtalen

Vi skal hver især vurdere de indtryk og oplysninger, vi har fået fra samtalen. Dukker der spørgsmål op, er du meget velkommen til at ringe til den People & Development-medarbejder, der deltog i samtalen. 

Du får en tilbagemelding fra os på mail eller telefonisk senest på det tidspunkt, vi aftalte under samtalen.

Hvis vi tilbyder dig et job, aftaler du sammen med People & Development kontraktvilkårene og starttidspunktet, hvorefter du modtager besked per mail. Du er altid velkommen til at kontakte People & Development, hvis du har spørgsmål til indholdet.

Hvis du får et afslag, er du velkommen til at få uddybet afslaget ved at kontakte People & Development.

Find kontaktoplysninger.
 

Før du starter

 • Ca. 1 uge før du starter, sender vi dig et introduktionsprogram og information om, hvor og hvornår du skal møde den første dag.
 • Starter du i september måned, modtager du, inden du starter, invitation til årets Virksomhedsdag, der finder sted i september. 
 • Før du starter, kontakter People & Development dig, så du ved, hvilken afdeling du skal starte i.
 • Du vil modtage et login til Kromann Reumerts velkomst-site, hvor du kan læse meget mere om Kromann Reumert som virksomhed og arbejdsplads. Her finder du også alle relevante formularer og blanketter, som du bedes udfylde.
 • Hvis du ikke har modtaget dit cand.jur.-bevis, inden du starter, skal du indhente en erklæring fra universitetet om, at du har afsluttet din uddannelse.
 • Du skal underskrive en fuldmagt til byretten og en fuldmagt til People & Development (begge finder du på velkomst-sitet).
 • Du skal svare på en elektronisk engelsktest, så vi kan målrette engelskundervisningen (findes ligeledes på velkomst-sitet).

Vilkår

Vores medarbejdere gør os unikke. Derfor gør vi meget for, at Kromann Reumert er et rart sted at arbejde ved bl.a. at tilbyde dig attraktive ansættelsesvilkår, personalegoder og en lang række sociale aktiviteter. 

 

Ansættelsesvilkår

 • Løn: Alle advokatfuldmægtige modtager en konkurrencedygtig grundløn og er omfattet af vores bonusordning.
 • Forsikring: Du er dækket af vores gruppelivsforsikring, vores kollektive ulykkesforsikring samt sundhedssikring.
 • Ferie: Vi følger ferieloven, og derudover optjener du op til 5 feriefridage.
 • Forældre: Efter et års ansættelse giver vi kvindelige medarbejdere mulighed for at begynde barselsorloven 4 uger før forventet fødsel med fuld lønkompensation, og fuld løn i 24 uger efter fødslen. Mænd har mulighed for at holde 14 dages fædreorlov og 10 ugers forældreorlov med fuld løn. Du får også fuld løn på dit barns første sygedag.
 • Pension: Du er ikke omfattet af en obligatorisk pensionsordning, men du får et pensionstilbud fra vores pensionsselskab.
 • Kantineordning: Du bliver en del af vores attraktive kantineordning, som har fokus på et rigt udvalg af friske råvarer, hvor det grønne og grove vægtes højt. Kantineordningen består af morgenmad, frokost, frisk frugt og drikkevarer i løbet af dagen og eftermiddagssnacks.
 • Gavekasse: Ligesom vores øvrige medarbejdere betaler du månedligt 15 kr. til vores ”gavekasse”, der giver gaver ved f.eks. runde fødselsdage og jubilæer.
 • Firmagaver (julegave og lejlighedsgaver)

Personalegoder

 • Mobiltelefon: Ved din ansættelse får du udleveret en iPhone, som du kan bruge til private og arbejdsrelaterede samtaler
 • PC og internet: Du får udleveret en bærbar computer på din første arbejdsdag, og du tilbydes firmabetalt internet derhjemme
 • Fleksible lønaftaler inden for offentlig transport (erhvervskort), avis- og tidsskriftsabonnement, parkering og uddannelse
 • Rabatordning hvor du kan få rabat i over 2.000 butikker og webshops
 • Gratis frugt og drikkevarer hver dag, og en kantine med sund morgenmad, frokost og eftermiddagssnack. Du kan også få aftensmad til eventuelle sene arbejdsdage.
 • Tilskud til massage
 • Influenzavaccination
 • Avisordning på kontoret
 • Renseri- og skoordning
 • Mulighed for uddannelsesorlov i forbindelse med eksempelvis videreuddannelse i udlandet.

Sociale aktiviteter

Vi vægter samarbejdsglæde højt i Kromann Reumert, og en af måderne at bidrage til samarbejdsglæden er gennem sociale aktiviteter, der bringer vores medarbejdere tættere på hinanden. Det skaber relationer, der gavner arbejdsmiljøet i det daglige. 

Det er bl.a. derfor, hele Kromann Reumert hvert år tager på en såkaldt Virksomhedsdag (V-dag), hvor vi får et fælles fagligt indspark og styrker det sociale netværk på tværs af afdelingerne. 

En anden årlig begivenhed er vores julefrokoster i København og Aarhus, og hvert halve år - i september og februar - holder vi stor fælles fredagsbar, hvor vi siger velkommen til de nye stipendiater og advokatfuldmægtige. 

Er du til sport, har vi alt lige fra en årlig advokatfodboldturnering til squash, DHL løb m.m. Vi har også en kunstforening, en vinklub og meget, meget mere. Vores aktivitetsudvalg i Aarhus og København står også for ca. en gang om måneden at invitere os ud på noget nyt og spændende. Vi har været til alt fra kongelig porcelænsmaling til high roping og kajak i Københavns kanaler.

Vores fuldmægtige har et rigtig tæt sammenhold, som de nyder godt af både inden for og uden for Kromann Reumerts vægge. Vi giver de fuldmægtige mulighed for at afholde en firmabetalt fejring af deres advokatbestalling, ligesom de fuldmægtige afholder et årligt netværksarrangement samt to halvårlige fester, hvor der indgår et fagligt indlæg forinden. Derudover er der altid fredagsøl og vin til dem, der har lyst til at slutte en god uge af i afdelingerne. På vores Facebookside og på Instagram kan du løbende følge med i mange af de sociale aktiviteter, der finder sted i Kromann Reumert.

Din første tid

Du skal godt fra start! 

Derfor lægger vi stor vægt på, at du får den bedste mulige start med et tilrettelagt introduktionsforløb, en dedikeret tutor og opfølgningssamtaler. 

 • Du får en grundlæggende introduktion, hvor du bliver introduceret til Kromann Reumert, vores værdier, strategi, forretningsgangene og alt det praktiske. Din afdeling vil også planlægge et særligt introduktionsforløb for dig. Inden du starter vil du desuden få en digital introduktion til Kromann Reumert via vores velkomst-site.
 • Du får tilknyttet en tutor fra din afdeling, som hjælper dig på plads i afdelingen og introducerer dig for dine nye kolleger både i og uden for afdelingen. Tutorordningen varer omkring tre måneder.

 

Du kan læse meget mere om dit udviklingsforløb under EXPECT

Læs også 6 skarpe til People & Development om fuldmægtigforløbet.

Karriereveje

Hvor fører din karriere hen?

Vi har altid brug for dygtige og dynamiske advokater, og vi understøtter derfor, at du opnår kvalifikationer, der giver et solidt fundament for din karriere, uanset om karrieren fortsætter hos os på sigt. Vi ønsker at fastholde de bedste af vores advokater på varige vilkår enten som senioradvokat, director, associeret partner eller partner.

Senioradvokat

Som senioradvokat har du et ledelses- og uddannelsesansvar for yngre jurister. Du er en god rollemodel, og vi forventer, at du praktiserer en ledelsesstil, der understøtter vores værdigrundlag. I jobbet som senioradvokat er det vigtigt, at du hele tiden har fokus på din egen faglige og personlige udvikling.

Director

Som director har du et ledelsesmæssigt ansvar med fokus på samarbejdsglæde og performance blandt medarbejderne. Derudover forventes du at være betroet rådgiver for udvalgte klienter og udvise selvstændighed i sags- og projektløsning. Du har en høj grad af kommerciel indsigt, og har fokus på klienttilfredshed. Du er typisk ekspert inden for dit speciale.

Associeret partner

Associeret partner kan være en karrierevej, når du har ca. 5-6 års anciennitet som advokat. Det er en karrierestilling med krav om stor selvstændighed og juridiske kompetencer på et højt specialiseret niveau. Du skal kunne fastholde og udbygge relationen til de klienter, du rådgiver, og vi forventer, at du i et vist omfang er i stand til at generere egen forretning. Som associeret partner er du en nøgleperson, og du inddrages løbende i det strategiske arbejde både på virksomheds- og afdelingsniveau.

Partner

At blive optaget som partner kræver et betydeligt erfaringsgrundlag og dokumenterede evner til at skabe nye forretningsmuligheder. Bl.a. derfor kan du tidligst forvente at få en endelig afklaring af dine partnermuligheder, når du har 5-6 års anciennitet som advokat. Det er også en forudsætning, at du har god forretningsmæssig forståelse. Vi optager løbende nye partnere, men oftest ved årsskiftet.

 

Læs mere jobbet om advokat.

 

Internationalt fokus

Kromann Reumert skal være danske virksomheders foretrukne internationale samarbejdspartner. Det er en ambition som kun nås ved at investere i vores medarbejdere og give mulighed for at arbejde med juraen i en international kontekst.

 

Som advokatfuldmægtig og senere som advokat får du mulighed for at udvikle og styrke dit internationale fokus. Flere af vores advokater har bl.a. valgt at gennemføre en international uddannelse som f.eks. MBA eller LLM i bl.a. England og Frankrig, ligesom du som fuldmægtig kan få mulighed for at blive udstationeret på vores kontor i London, på et advokatkontor i udlandet og/eller en virksomhed enten her i landet eller uden for Danmarks grænser.

 

Under udstationering eller videreuddannelse i udlandet optjener du fortsat anciennitet hos Kromann Reumert.