Dagbog: Min første måned som fuldmægtig - 3. uge: Teamwork og fuldmægtig-planke

Hej igen :) Så blev det uge 3! Jeg har fået et større indblik i arbejdsgangen i min afdeling, der er en af Danmarks største afdelinger for ansættelses- og arbejdsret. Jeg har samarbejdet med kolleger både inden for og uden for min afdeling, og jeg har lært de andre fuldmægtige på kontoret i Aarhus bedre at kende!
Min afdeling er placeret på 1. sal på Kromann Reumerts kontor i Aarhus. Det er der både fordele og ulemper ved. Lige rundt om hjørnet finder man det interne bibliotek, som alle i "huset" flittigt besøger for at finde relevant litteratur. Kantinen på 4. sal er derimod langt væk!  

Kromann Reumert har en af Danmarks største afdelinger inden for ansættelses- og arbejdsret. På kontoret i Aarhus sidder partner Helene Amsinck, advokaterne Jonas Blegvad Jensen og Inger Fogh, advokatfuldmægtig Andreas Kirkegaard Dam, stipendiat Sara Salting Smidemann og sekretær Annette Søgaard Dinesen. Med min tiltrædelse er der således endnu en fuldmægtig i afdelingen. 

I løbet af den sidste uges tid har jeg været inddraget i mange spændende og forskelligartede opgaver. Heriblandt kan nævnes en opgave, som jeg hjalp en af mine kolleger, der er advokat i afdelingen, med. 

Min kollega havde talt med en klient, der havde besluttet, at en af vedkommendes medarbejdere skulle afskediges. Klienten havde, forinden jeg fik overleveret opgaven, udarbejdet et udkast til en opsigelse. Jeg fik til opgave at gennemlæse og korrigere udkastet. 

Der er flere forhold, der skal tages stilling til, når en medarbejder skal afskediges, herunder om medarbejderen skal arbejde i opsigelsesperioden eller fritstilles. Da dette ikke fremgik klart af klientens udkast, måtte jeg gøre advokaten opmærksom på det. Advokaten tog herefter kontakt til klienten, og det viste sig, at klienten ønskede, at medarbejderen skulle fritstilles. Med dette in mente kunne jeg færdiggøre mit udkast til opsigelsen, som advokaten fik i hænde før, at det blev sendt til klienten. 

TEAMWORK OG SPARRING

I min afdeling og hos Kromann Reumert generelt er der et stort fokus på teamwork og sparring. Vi sparrer ikke alene internt i de respektive afdelinger. Vi sparrer også på tværs af afdelingerne. 

Hos Kromann Reumert oplever jeg derfor, at der sparres på kontorerne, ved kaffemaskinen, over frokostbordet m.m. med henblik på altid at sikre den bedste løsning til klienten. Jeg har bl.a. taget kontakt til en advokat, der arbejder i vores afdeling for skatter og afgifter. Dette skyldtes, at vi blev opmærksomme på en skatteretlig problemstilling i forbindelse med udarbejdelse af en bestemmelse i en ansættelseskontrakt. Det gav pote! Inden for en time havde jeg et svar på den skatteretlige problemstilling, og jeg kunne således færdiggøre ansættelseskontrakten. 

FULDMÆGTIG-PLANKE HVER DAG

Jeg er desuden blevet en del af det sociale miljø hos Kromann Reumert, som jeg forinden min tiltrædelse havde hørt så meget godt om. På kontoret i Aarhus spiser alle fuldmægtige konsekvent frokost på det samme tidspunkt. Hver dag kl. 11.45 kan der på 1. sal opleves et tog af fuldmægtige, der i flok går op til kantinen. Når vi spiser sammen, taler vi både om vores arbejdsopgaver og vores privatliv, og vi lærer på den måde hinanden godt at kende. Hver dag kl. 14.00 samles desuden de fuldmægtige fra 1. sal for at lave "planken" i et par minutter. 

I fredags havde Fuldmægtigforeningen på kontoret i Aarhus arrangeret velkomstbar. Arrangementet blev afholdt i DebiterBAR, hvis pendant på kontoret i København er Gerningsstedet. Såvel DebiterBAR som Gerningsstedet danner rammen for et godt socialt miljø, hvor der bl.a. er mulighed for at drikke en fredagssøl, afholde møder med kolleger m.m. 

Velkomstbaren i DebiterBAR bød på drinks, pizza og god underholdning. Der var mulighed for at slå "søm i bræt", sludre med kollegerne over en øl etc., og vi morede os hele aftenen.

Om en uge vil jeg være tilbage med det fjerde og sidste opslag i min dagbog fra min første tid som fuldmægtig hos Kromann Reumert :)

/ Christina