Dagbog: Min første måned som fuldmægtig - 4. uge: Direktør­kontrakter og tutorordning

I mit sidste dagbogsindlæg kan I læse om overvejelser forbundet med udarbejdelse af direktørkontrakter, Kromann Reumerts tutorordning og engelskundervisning. Desuden er vi allerede i gang med forberedelserne til årets juleunderholdning!
Hej med jer! :) Nu, hvor jeg har arbejdet som fuldmægtig i 4 uger, er jeg for alvor blevet en del af teamet i min afdeling, hvilket jeg nyder! Uge 4 har bl.a. budt på diverse arbejdsopgaver, tutorsamtale samt engelskundervisning.

I ugens forløb har jeg været inddraget i en række spændende opgaver. Jeg har bl.a. udarbejdet en direktørkontrakt på engelsk. Det var en interessant opgave, da der skulle tages stilling til en række forhold.

DIREKTØRKONTRAKTEN

Situationen var den, at en virksomhed havde taget kontakt til Kromann Reumert, idet virksomheden skulle have udarbejdet en direktørkontrakt for en ny direktør, der tiltræder i løbet af dette efterår. 

Ved udarbejdelsen af en direktørkontrakt skal det først og fremmest vurderes, hvorvidt ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven. Dette er af afgørende betydning, da funktionærloven indeholder en række beskyttelsesregler, der ikke kan fraviges til ugunst for lønmodtageren/medarbejderen. 

Udgangspunktet i dansk ret er, at en direktør ikke er omfattet af lønmodtagerbegrebet i funktionærloven (ferieloven etc.). Trods dette udgangspunkt er det nødvendigt at foretage en konkret vurdering. Vilkår i en direktørkontrakt, der stiller direktøren ringere i forhold til de beskyttelsesregler, der gælder i henhold til funktionærloven, er således ugyldige, såfremt direktøren efter en konkret vurdering reelt er lønmodtager i henhold til funktionærloven. 

Afgørende for vurderingen af, hvorvidt den pågældende direktør er omfattet af direktørbegrebet (og ikke lønmodtagerbegrebet), er, om direktøren vil repræsentere den øverste daglige, ansvarlige ledelse. Da dette er tilfældet i den konkrete situation, vurderede vi, at direktøren ikke er omfattet af lønmodtagerbegrebet i funktionærloven. 

PRÆSENTATION TIL FOREDRAG

Den kommende tid vil foruden spændende opgaver også byde på et foredrag. Min afdeling og Kromann Reumert generelt har fokus på relationer. Vi har fokus på at skabe og bevare relationer, således at tidligere, nuværende og kommende klienter kan føle sig trygge ved at henvende sig til Kromann Reumert, hvis de en dag står med en problemstilling, som kræver vores ekspertise.

En partner fra min afdeling holder derfor i næste uge et foredrag om bl.a. direktørkontrakter, og jeg har i den forbindelse været inddraget i udarbejdelsen af en PowerPoint-præsentation. Det var en interessant og anderledes opgave. 

TUTORORDNING OG ENGELSKUNDERVISNING

Som beskrevet i et tidligere opslag har jeg fået tildelt en tutor. Hos Kromann Reumert er der nemlig etableret en tutorordning, hvis formål er, at nye medarbejdere bliver godt modtaget og integreret i faglige og sociale forhold i de respektive afdelinger og i Kromann Reumert generelt. 

Min tutor er advokatfuldmægtig Andreas Kirkegaard Dam, der ligesom jeg arbejder i afdelingen for ansættelses- og arbejdsret. På nuværende tidspunkt har jeg været til to tutorsamtaler, og for mit vedkommende er ordningen en succes. Jeg har bl.a. anvendt tutorsamtalerne til at spørge ind til forhold af mere praktisk karakter. Andreas og jeg har f.eks. talt om mailarkivering og booking af mødelokaler i kalenderen. Andreas har som min tutor desuden bidraget til, at jeg hurtigt er faldet til rette på min nye arbejdsplads.

Kromann Reumert kommunikerer i udpræget grad på engelsk. Derfor har ugen også budt på en introduktion til den obligatoriske engelskundervisning, som alle fuldmægtige over en længere periode skal deltage i. Undervisningen har fokus på at kunne kommunikere den danske lovgivning på engelsk. 

FORBEREDELSE TIL DEN ÅRLIGE JULEFROKOST

Den 2. december holder kontoret i Aarhus julefrokost. Aftenen skal bl.a. byde på underholdning, som 1. års fuldmægtige skal stå for. 

Selvom der er lang tid til den 2. december, er vi begyndt at planlægge, hvad årets underholdning skal indebære. Underholdningen kan bestå i sang, skuespil, videoklip etc. Indtil videre lover det godt! Mere vil jeg ikke røbe ;) 

Der sker således meget i løbet af en almindelig uge hos Kromann Reumert. Det er spændende og udfordrende! 

Dette er mit sidste opslag i min dagbog fra min første tid som fuldmægtig hos Kromann Reumert. Jeg håber, at det har været interessant at følge mig og min opstart som advokatfuldmægtig. Jeg har i hvert fald nydt at have jer med på sidelinjen :)

/ Christina