EXPECT - faglig og personlig udvikling som fuldmægtig

I 2016 lancerede Kromann Reumert EXPECT - et koncept for vores medarbejderudvikling, der tager udgangspunkt i dine forventninger til Kromann Reumert som arbejdsgiver og i vores forventninger til dig som medarbejder. Forventningerne er blevet til ud fra en analyse af, hvad der er vigtigt for vores klienter, vores medarbejderes arbejdsglæde og udvikling samt Kromann Reumerts værdier.
Det er vigtigt for Kromann Reumert at tydeliggøre de forventninger og det ansvar, der er til din stilling, og vise dig, den direkte forbindelse der er fra dette til din udvikling i Kromann Reumert. En udvikling som understøttes af udviklingsaktiviteter og samtaler. Vi tror på, at du derigennem kan levere høj performance i din stilling og samtidig være glad for at gå på arbejde.

INTRO

Vi ønsker at klæde dig bedst muligt på til din nye rolle som fuldmægtig. Den proces starter allerede, inden du begynder dit arbejde hos Kromann Reumert. Via vores velkomst-site kan du orientere dig i Kromann Reumert som virksomhed og arbejdsplads, vores historie og værdier.

Når du begynder som fuldmægtig hos Kromann Reumert, vil du sammen med dine nyansatte fuldmægtigkolleger gennemgå et samlet introforløb som det allerførste, inden du begynder at arbejde med sager. Her vil du blive undervist i konkrete værktøjer som god sagsbehandling, notatskrivning, advokatetik og IT. Du vil også få et indblik i EXPECT, samt vores strategi og værdigrundlag. 

Din afdeling vil ligeledes planlægge et introduktionsforløb for dig, og du får tilknyttet en tutor fra din afdeling, som hjælper dig på plads i afdelingen og introducerer dig for dine nye kolleger - både i og uden for afdelingen. Tutorordningen varer omkring tre måneder. Efter ca. tre måneders ansættelse giver HR dig mulighed for et opfølgningsmøde. På nogenlunde samme tidspunkt har du den første opfølgningssamtale med din nærmeste leder.

FOKUS PÅ DIN FAGLIGE OG PERSONLIGE UDVIKLING

Som fuldmægtig vil EXPECT indgå som en del af din faglige og personlige udvikling (og overtage det vi tidligere har kaldt "fuldmægtiguddannelsen").

MÅLRETTEDE WORKSHOPS OG KURSER

Du vil bl.a. komme på workshops og kurser i legal, business og advanced English og i kommunikation, præsentationsteknik og effektiv formidling, bl.a. gennem Power Point, samt grammatik og tegnsætning. Du vil blive undervist i forhandling, spørgeteknik og afhøring. Vi sætter også fokus på feedback, samarbejdsglæde og værdier, forandringsparathed og meget mere.

UDVIKLINGSDAGE

Hvert år afholder vi udviklingsdage og internationale udviklingsdage, der sætter fokus på kommerciel forståelse, personlig udvikling og værktøjer og juridiske forløb, der kan bidrage til din rådgivning.

TRUSTED ADVISOR - ERFARING MED KLIENTMØDER OG AKKVISITION

Som fuldmægtig og kommende advokat, er det vigtigt, at du opnår forståelse for, hvad der skal til for at skabe den gode klientrelation, forstår klientens behov, kan omsætte problemer til løsninger og kan forberede et pitch til en ny klient. Derfor sørger vi også for, at du deltager i relevante klientmøder allerede i din fuldmægtig-tid.

Som fuldmægtig begynder du din rejse mod at blive advokat og dermed rådgiver. På den lange bane, trusted advisor. Til det skal du lære at opbygge og fastholde relationer. Det kommer du på kursus i, ligesom du kommer til at forsøge dig med en eller flere reelle salgsindsatser over for klienter.

MESTERLÆRE OG MENTORORDNING

Du kommer i mesterlære, hvor du gennem on-the-job-training får løbende feedback på dine arbejdsopgaver og leverancer. Fire gange årligt mødes du med din mentor, der typisk er en ung advokat. På møderne drøfter I dine ambitioner, og du får input til, hvad der skal til for, at du når dem.

LØBENDE DIALOG MED HR OG DIN NÆRMESTE LEDER

Du vil indgå i løbende dialog med vores HR-afdeling og din nærmeste leder. Efter de første måneder vil du få mulighed for en opfølgningssamtale med HR, hvor vi følger op på din første tid og taler om, hvorvidt du er kommet godt fra start. Efter cirka fire måneder vil du gennemføre en opfølgningssamtale med din nærmeste leder. Formålet med samtalen er at sikre, at du er kommet godt i gang i afdelingen og med dine sager. 

Herefter vil der en gang om året være en opfølgningssamtale mellem din nærmeste leder og dig. Formålet med samtalen er at sætte fokus på din karriere, dine opgaver og ønsker for arbejdet fremadrettet. Du får også feedback på din samlede indsats.

ROKERING

Vi lægger vægt på, at vores fuldmægtige får faglig bredde, et solidt netværk og indsigt i forskellige juridiske specialer og samarbejdsformer. Alle fuldmægtige rokerer derfor - som hovedregel - én gang i løbet af fuldmægtigperioden. De fleste fuldmægtige rokerer efter to år, men vi vurderer altid tidspunktet for din rokering individuelt. Inden du rokerer, vil der være en samtale med HR, hvor I drøfter dine ønsker til et nyt specialeområde.

Vi ønsker, at du får den bedst mulige start i den nye afdeling - både fagligt og socialt. Derfor udarbejder du sammen med din nye afdeling en plan for, hvordan du, ca. 3-4 måneder før din faktiske rokering, introduceres til sagsbehandlingen og det sociale liv i afdelingen.

I forbindelse med din opstart og når du skal rokere afdeling, får du desuden en tutor tilknyttet, der kan besvare alle de spørgsmål, du måtte have.

LUNCH & LEARN

Vi inviterer løbende til Kromann Reumert Lunch & Learn om bl.a. performance, om at sætte klienten først, salgsstrategi og om samarbejdsglæde. De mange tiltag vil således også danne fundament for et givende fagligt og socialt netværk i Kromann Reumert.

ENGELSKUNDERVISNING

Vi arbejder internationalt, og det forventes derfor, at vi kan rådgive på engelsk. Engelskundervisningen strækker sig over det første år af din fuldmægtigperiode, hvor du hver uge får trænet dine engelskkundskaber. I løbet af 1 år øger vi gradvist fokus fra generelle engelskevner til konkret business engelsk, legal engelsk og advanced engelsk.

Det videregående forløb i engelsk strækker sig over et halvt år. Her træner vi dit kommercielle engelsk med fokus på dine egne sager, forhandling og præsentation.

AFDELINGSFORLØB- OG KURSER

Afhængigt af hvilken afdeling du kommer til at arbejde i, vil du deltage i juridiske og kommercielle arrangementer og kurser, der er målrettet afdelingens specialer.

NETVÆRKSFORLØB

Vi tror på, at en succesfuld fuldmægtig og advokat formår at opbygge og udvikle tætte relationer til klienter og andre samarbejdspartnere. Du vil derfor gennem dit fuldmægtigforløb blive trænet i at styrke din evne til at danne og vedligeholde stærke relationer.

Gennem alle disse tiltag og mange flere sikrer vi os, at du udvikler dig mest muligt både personligt og fagligt gennem din tid som fuldmægtig hos Kromann Reumert, og at du på den måde bliver bedst muligt klædt på til din fremtidige karriere som erhvervsadvokat.

ADVOKATUDDANNELSEN

Alle vores fuldmægtige deltager i Advokatsamfundets obligatoriske advokatuddannelse, som samlet er 20 uddannelsesdage i løbet af 1 år. Du får fri til at deltage, hvor vi dækker eventuelle transportomkostninger, og du vil modtage diæter for din deltagelse. Du vil typisk deltage sammen med dine øvrige fuldmægtigkolleger.  

Læs mere om den obligatoriske advokatuddannelse.


Eksamen
Du får fri til at forberede advokateksamen, og vi arrangerer ekstra hjælp til eksamensforberedelse, f.eks. ved ekstra træning forestået af vores erfarne advokater.

RETSAGSPRØVE

Det er vores mål, at du som fuldmægtig deltager i en retssagsprøve, som vi i fællesskab finder mest egnet og realistisk. Uanset hvilken form for prøve, du deltager i, vil du få hjælp fra vores erfarne advokater. Du får fri til at forberede den fiktive retssagsprøve.