Et detektivarbejde på tværs af afdelinger

Til hverdag arbejder de fire 1. årsfuldmægtige Sofia, Sigrid, Camilla og Louise i tre forskellige afdelinger med hhv. ansættelses- og arbejdsret, procesret (herunder forsikringsret) og insolvensret. For tiden er de dog sammen i gang med et større detektivarbejde – nemlig advokatundersøgelsen af det konkursramte Husejernes Forsikrings Assurance Agentur.

 

Tidligere på året blev Kromann Reumert udpeget til at forestå en advokatundersøgelse af det konkursramte Husejernes Forsikrings Assurance Agentur. Før konkursen i december solgte Husejernes Forsikrings Assurance Agentur forsikringer på vegne af Gable Insurance.

Forsikringstagere uden forsikringsdækning

Gable Insurance var et udenlandsk forsikringsselskab i Liechtenstein og var derfor ikke omfattet af den danske Garantifond for skadesforsikringer. Garantifonden er stiftet med det formål at sikre forsikringstagerne mod deres forsikringsselskabs eventuelle konkurs. Hvis et forsikringsselskab går konkurs, sørger Garantifonden bl.a. for, at forsikringstageren alligevel får udbetalt den erstatning, som forsikringstageren ville have være berettigede til.

 Gable Insurance gik konkurs den 19. november 2016. Det betød, at en række danske forsikringstagere stod uden forsikringsdækning. Derfor hastegennemførte Folketinget en lovændring, der betød, at Garantifonden skulle dække en del af forsikringstagernes krav mod Gable Insurance, selvom Gable ikke var medlem af fonden.

Hvad skete der, og blev der begået noget ulovligt?

I tillæg til lovændringen blev det fra politisk side besluttet at igangsætte en advokatundersøgelse af det faktiske begivenhedsforløb, der førte til konkursen, samt en undersøgelse af om der kan være begået strafbare forhold eller er grundlag for at rejse et erstatningsansvar.  De undersøgelser bistår Kromann Reumert med. Da undersøgelsen berører flere fagområder, er det nødvendigt, at vi samarbejder på tværs af afdelingerne. Vi fire sidder normalt fordelt i tre forskellige afdelinger – ansættelses- og arbejdsret, procesret (herunder forsikringsret) og insolvensret.

Et kæmpe detektivarbejde

Vi er lige nu i gang med at gennemgå flere tusinde e-mails fra e-mailindbakker tilhørende ledelsen og de øvrige medarbejdere i Husejernes Forsikring Assurance Agentur. Det er et spændende detektivarbejde, men samtidig en krævende proces, hvor man skal holde tungen lige i munden og ikke må overse noget. Foruden vigtigheden af, at vi kan sparre med hinanden løbende, er arbejdet på tværs af afdelingerne en oplagt mulighed for at få et indblik i hinandens respektive fagområder.

Advokatundersøgelsen skal i sidste ende munde ud i en rapport, som skal være færdig inden udgangen af året.


/ Sofia, Sigrid, Camilla og Louise, 1. års fuldmægtige