Fuldmægtig på Hostrups Have-sagen

Da Danmarks største andelsboligforening AB Hostrup Have gik konkurs, skabte det stor usikkerhed for rigtig mange mennesker. Og netop det menneskelige aspekt ved sagen, samt den store pressedækning, der hørte med, gjorde det til en særligt spændende sag at arbejde på for de to fuldmægtige Homa Pakdel-Nabati og Nikolas Meyer-Karlsen, der begge arbejder i Kromann Reumerts afdeling for Insolvens og Rekonstruktion.
AB Hostrups Have - med 679 boliger og 35 erhvervslejemål og en gæld på knap 2 mia. kr. - gik konkurs lige inden jul sidste år. Forud for konkursen havde Nykredit (med hjælp fra Kromann Reumert og Gorrissen Federspiel) gennem en længere periode forsøgt at opnå en løsning med andelshaverne, så ejendommen blev vedligeholdt og finansieringen ændret, og andelshaverne samtidig opnåede sikkerhed for, hvad de fremover skulle betale i boligafgift. Forhandlingerne lykkedes desværre ikke, og foreningen gik konkurs. Kromann Reumert har sammen med en ekstern ejendomsadministrator forestået driften af ejendommen siden konkursen frem til juni måned, hvor det lykkedes at sælge ejendommen for knap 1,7 mia. kroner - eller 950 mio. kroner mere end andelshaverne selv havde fået værdiansat ejendommen til.

Homa Pakdel-Nabati og Nikolas Meyer-Karlsen er blandt de mange medarbejdere hos Kromann Reumert, der har arbejdet intenst med sagen i det seneste halve år. De er begge fuldmægtige i Kromann Reumerts afdeling for Insolvens og Rekonstruktion. 

En sag med stor betydning for rigtig mange mennesker

"Det har været enormt lærerigt og interessant at være med på en så stor sag som denne, særligt fordi der er tale om Danmarks største andelsboligforening, hvorfor der også har været en del interesse fra pressen. Jeg har i tiden op til konkursen samt under konkursbehandlingen beskæftiget mig med en variation af spændende opgaver. Særligt blev der i tiden op til konkursen og efter konkursdekretets afsigelse den 9. december 2016 skrevet en del i pressen om hvorvidt den boligafgiftsnedsættelse, som andelshaverne havde vedtaget på en generalforsamling den 4. oktober 2016, var omstødelig eller ej. Jeg har bl.a. bistået i forbindelse med vurderingen af det spørgsmål. I den proces har vi skulle forholde os til en jungle af materiale, og den juridiske vurdering, som vi foretog, skulle være knivskarp, da det kunne få stor betydning for rigtig mange mennesker (andelshaverne), samt foreningens største kreditor. Ved sådanne juridiske analyser er det enormt givende, at man er omgivet af dygtige kolleger, der kan hjælpe hinanden undervejs i processen. Under hele processen har det været vigtigt for os at have for øje, at foreningen bestod af en masse helt almindelige mennesker, der levede deres liv i Hostrups Have, og at det, vi foretog os undervejs i konkursbehandlingen, havde stor betydning for dem. Det har været en super spændende vinkel at have med," fortæller Nikolas. 

Homa kom på Hostrups Have-sagen umiddelbart efter, at hun var startet som advokatfuldmægtig, og den har holdt hende beskæftiget lige siden.

Spændende og variende arbejde

"Jeg har siden konkursens indtræden den 9. december 2016 bistået kurator med samtlige opgaver forbundet med den fortsatte drift og administration af Hostrups Have, eksempelvis videreførsel af nødvendige aftaler og forsyninger og håndtering af den daglige drift og økonomi efter konkursen. Da der er tale om Danmarks største andelsboligforening, har arbejdet selv sagt været omfangsrigt, og arbejdet har været meget spændende og varierende. Derudover har sagen givet mig lov til at komme ud fra kontorets fire vægge og snuse til juraen i praksis," fortæller hun.

Homa peger også på, at pressens opmærksomhed på sagen samt det menneskelige aspekt har tilføjet arbejdet en ekstra dimension:

En noget anderledes konkurssag

"Mens man i konkurssager ofte vil forsøge at afvikle et konkursbos virksomhed og drift, har vi i denne sag tværtimod skulle videreføre ejendommens drift for at sikre dennes værdi bedst muligt. Her var det vigtigt at huske på, at der bor en masse mennesker i Hostrups Have, og at disse mennesker, trods konkursens indtræden, fortsat har skulle have adgang til sædvanlige og ordentlige forhold og ydelser. Det er derfor en noget anderledes konkurssag, som selv sagt har haft stor betydning for andelshaverne samt stor opmærksomhed fra pressen," fortæller hun.

Foruden omstødelsesvurderingen bistod Nikolas også ved beregningen af, hvad et salg af foreningens ejendom kunne få af betydning for foreningens kreditorer, herunder hvad de kunne have i udsigt til at få tilbagebetalt. 

"Det er ikke hver dag, man sidder og regner med milliarder, og det har derfor været både udfordrende og spændende, for hvad kunne kreditorerne egentlig forvente efter en konkurs? Kreditorerne havde nok i hvert fald ikke forventet, at ejendommen ville blive solgt for det beløb, så at det kunne lade sig gøre er jo bare helt vildt fedt," fortæller han.

Der er langt fra lærebog til virkelighed

Om at arbejde på Hostrups Have-sagen så tidligt i sin fuldmægtig-tid fortæller Homa: "Det har været utrolig lærerigt og givende at være med på sagen om Hostrups Have. Jeg har sammen med et team af dygtige og engagerede kolleger varetaget konkursbehandlingen, og samtidig har jeg fået lov til at udvikle mine egne kompetencer ved at have ansvaret for en lang række spændende, varierende og selvstændige opgaver. Det har ligeledes været givende at opleve, hvorledes juraen faktisk bliver anvendt i praksis, da der er langt fra lærebog til virkelighed."