På job i Svendborg: Rettigheder, dataetik og store bøder

Når advokatfuldmægtig Heela er på arbejde, er der nok at se til! Hun er nemlig en del af vores persondatateam, hvor GDPR har skabt enorm travlhed. Læs med her, og bliv klogere på nogle af de opgaver, du bliver kastet ud i som fuldmægtig.

Databeskyttelsesforordningen GDPR må i juridiske sammenhænge være årets mest omtalte emne! Både frem til den 25. maj 2018, hvor GDPR fandt anvendelse, men også efter denne dato, hvor vigtigheden af at være compliant fortsat er en prioritet for de fleste virksomheder. Jeg er til dagligt advokatfuldmægtig i vores persondatateam og har blandt andet arbejdet med større compliance-projekter frem mod den 25. maj 2018 og en hel række forskellige slags opgaver efter denne dato.

Udfordrende opgaver er med til at udvikle mig

Mine opgaver spænder bredt og indebærer alt fra kortlægning af virksomhedernes compliance-niveau, herunder afholdelse af en hel række møder med medarbejderne/ledelsen i virksomheden, og en efterfølgende proces med udarbejdelse af komplekse compliance-rapporter, og udarbejdelse af diverse dokumenter som en nødvendig forudsætning for, at vore klienter når i mål.

Uanset om jeg udarbejder diverse privatlivspolitikker, databehandleraftaler, samtykkeerklæringer, bindende virksomhedsregler, eller løbende rådgiver virksomheder om specifikke juridiske problemstillinger, bliver jeg konstant udfordret og udvikler mig!

Når du får muligheden for at vise, hvad du kan

For nyligt holdt jeg oplæg for PROSA, som er en forening for IT-professionelle. Oplægget blev holdt i Svendborg og omhandlede alt fra, hvad GDPR er for en størrelse, og hvor den adskiller sig fra de nu ophørte regler i persondataloven og databeskyttelsesdirektivet, til Kromann Reumerts compliance-model, og hvilke konkrete områder virksomhederne har været særligt udfordrede på. Deltagerne var IT-studerende med forskellige baggrunde og var meget spørgelystne og interesserede. Vi diskuterede blandt andet de registreredes rettigheder og omfanget heraf, samt hvorvidt den store opmærksomhed for GDPR skyldes dataetik eller de meget høje bøder.

 


Det mest spændende, mest udfordrende og ikke mindst lærerige ved at arbejde med persondata er, at det er et område i konstant udvikling, og dermed er det medvirkende til, at jeg som fuldmægtig udvikler mig rigtig meget. Hver dag bliver du præsenteret for en ny problemstilling, og da der ikke er meget retspraksis på området, skal du komme med et kvalificeret bud på, hvordan lige netop den pågældende problemstilling bør løses. 

Kromann Reumert stiller rammerne og mulighederne for konstant dygtiggørelse til rådighed, og det er under oplæg som ovenstående – hvor man er ude hos diverse virksomheder/foreninger og andre –  at man rigtig får mulighed for at omsætte det skrevne i lovbøgerne m.v. til praksis. Det gør ens viden konkret og giver bedre mulighed for at formidle det tunge juridiske stof til letforståelige problemstillinger, som alle kan relatere sig til. 

 

/Heela Lakanval