Seks skarpe om din udvikling som fuldmægtig hos Kromann Reumert

Hvad gør Kromann Reumert for, at du som fuldmægtig udvikler dig både personligt og fagligt, og bliver bedst muligt klædt på til din fremtidige karriere som erhvervsadvokat? Vi spørger Senior Lead People & Development Manager Lars Frydendal.

1. Hvad karakteriserer Kromann Reumerts måde at udvikle og uddanne sine fuldmægtige?

"Før i tiden kaldte vi de fuldmægtiges udvikling for "fuldmægtiguddannelsen". Det er vi gået væk fra. Selvom vi selvfølgelig har et meget højt fokus på faglighed, så fokuserer vi nemlig i høj grad også på de fuldmægtiges personlige udvikling. Vi har derfor netop lanceret EXPECT, som er et koncept for medarbejderudvikling på tværs af hele Kromann Reumert - men hvor forløbene er tilpasset de enkelte medarbejdergrupper. Den vej igennem har vi fået skabt et helt unikt forløb for fuldmægtige med masser af spændende uddannelsesforløb, kurser, mentorordning, dialog og meget mere."

2. Hvad karakteriserer den faglige udvikling?

"Helt kort sagt er det høj faglighed og relevans. Skal jeg uddybe det, vil jeg også sige, at der er indbygget et virkelighedstjek i den teori, som de fuldmægtige oplæres i. I den teoretiske undervisning tager vi afsæt i konkrete sager og klienternes verden, så undervisningen bliver en reel støtte i det daglige arbejde – der undervises i jura, som Kromann Reumert gør det. Den praktiske uddannelse foregår i afdelingerne, hvor de fuldmægtige støttes og vejledes af erfarne jurister, og samtidig er selvstændigheden i opgaverne høj, så fuldmægtigens talent hele tiden udfordres. Det er et job med en indbygget uddannelse – og ikke omvendt. 

Som udgangspunkt er alle faglige forløb case-baseret. På den måde bliver det et læringslaboratorium, hvor du får indblik i de sager, som vores afdelinger arbejder med. I takt med at du kommer i dybden med sagerne, fokuseres der mere på de kommercielle aspekter, så du bedre forstår klienternes verden, og hvordan virksomhedsledere tænker." 

3. Hvilke forventninger er der til fuldmægtigene?

"Med lanceringen af EXPECT sætter vi netop fokus på forventninger. EXPECT handler om dine forventninger til Kromann Reumert som arbejdsgiver og vores forventninger til dig som medarbejder. Forventningerne til dig er blevet til ud fra en analyse af det, der er vigtigt for vores klienter, Kromann Reumerts værdier samt medarbejderes arbejdsglæde og udvikling. Vi vil gerne tydeliggøre de forventninger og det ansvar, der er til din stilling, og vi vil vise, at der er en direkte forbindelse til din udvikling i Kromann Reumert, som vi bl.a. understøtter gennem udviklingsaktiviteter og løbende dialog. Lidt mere konkret kan jeg sige, at vi forventer, at de fuldmægtige deltager aktivt i løsningen af opgaver og er nysgerrige efter at få indblik i den afdeling, de bliver en del af. Vi forventer også, at de forsøger at skabe et netværk internt i virksomheden tidligt i karrieren. 


På mange måder er det samarbejdet på tværs af vores afdelinger, der udgør flere af vores kernekompetencer. Vi har med EXPECT sat rammerne for den udvikling, de fuldmægtige gennemgår, og vi støtter hele vejen igennem, men man har selv et ansvar for, at talentet udfoldes inden for disse rammer."

4. Hvad med den daglige sparring?

"Hver fuldmægtig er tilknyttet en erfaren advokat. Opgaverne får man af advokaten, som forklarer omstændighederne og fortæller om klienten, samt hvad fuldmægtigens opgave går ud på. Man løser selv opgaven, men får naturligvis sparring undervejs. Vi betragter det som en grundpræmis, at man får feedback på slutproduktet, men også, at man efterspørger feedback. 

Ud over korte en-til-en-samtaler er der indlagt formelle evalueringsmøder undervejs: efter de første måneders ansættelse er der en evalueringssamtale, og medarbejdersamtalen mellem fuldmægtigen og nærmeste leder ligger inden for det første år og derefter en gang om året. Derudover har man som fuldmægtig også mulighed for en opfølgning med HR."

5. Hvad vil du fremhæve ved det nye udviklingsforløb EXPECT?

"Der er flere ting. Hvert halve år sender vi alle fuldmægtige af sted på et todages forløb, som vi kalder Udviklingsdage. Der er både et forløb med nationalt fokus og et med internationalt, hvor der sættes fokus på kommerciel forståelse, personlig udvikling samt værktøjer og juridiske forløb, der kan bidrage til din rådgivning. 

Inden Udviklingsdagene skal de fuldmægtige vælge en række kursusfag, de skal følge de to dage. På den måde gør vi uddannelsen langt mere relevant for den enkelte, og der bliver skabt et fantastisk netværk blandt fuldmægtigene i et højt fagligt miljø." 

6. Hvad får jeg som fuldmægtig ud af at gennemgå udviklingsforløbet EXPECT?

"Du har udviklet dig, fagligt og personligt, og har fået overført din teoretiske kunnen til praksis kunnen. Du har fået en kommerciel ballast og har allerede løst flere forskelligartede sager. Det er ikke nok at være en dygtig jurist, man skal også være en dygtig rådgiver, der forstår klienten og de kommercielle hensyn. Vi plejer at sige, at juraen er benene, man står på, mens det kommercielle er måden, opgaverne bliver løst på. Begge dele har man i bagagen efter tre år som fuldmægtig i Kromann Reumert."