Karriereveje

Vi ønsker at fastholde de bedste af vores advokater på varige vilkår som enten senioradvokat, director, associeret partner eller partner.

 

Vi mener, det er vigtigt at tydeliggøre de forventninger og udfordringer, der er forbundet med din rolle som advokat, for det skaber et langt større ejerskab og motivation til at tage ansvar. Derfor kun du som advokat hos Kromann Reumert gennemgå forskellige karrieretrin.

Til hvert trin følger et ledelsesudviklingsforløb, der indebærer en øget indsigt i egen ledelsesstil, udvikling af samtale- og feedbackteknikker og undervisning i at uddelegere de rette opgaver til de rette kolleger.

 

 

Senioradvokat

Som senioradvokat har du et ledelses- og uddannelsesansvar for yngre jurister. Du er en god rollemodel, og vi forventer, at du praktiserer en ledelsesstil, der understøtter vores værdigrundlag. I jobbet som senioradvokat er det vigtigt, at du hele tiden har fokus på din egen faglige og personlige udvikling.

 

 

Director

Som director har du et ledelsesmæssigt ansvar med fokus på samarbejdsglæde og performance blandt medarbejderne. Derudover forventes du at være betroet rådgiver for udvalgte klienter og udvise selvstændighed i sags- og projektløsning. Du har en høj grad af kommerciel indsigt, og har fokus på klienttilfredshed. Du er typisk ekspert inden for dit speciale.

 

 

Associeret partner

Associeret partner kan være en karrierevej, når du har ca. 5-6 års anciennitet som advokat. Det er en karrierestilling med krav om stor selvstændighed og juridiske kompetencer på et højt specialiseret niveau. Du skal kunne fastholde og udbygge relationen til de klienter, du rådgiver, og vi forventer, at du i et vist omfang er i stand til at generere egen forretning. Som associeret partner er du en nøgleperson, og du inddrages løbende i det strategiske arbejde både på virksomheds- og afdelingsniveau.

 

 

Partner

At blive optaget som partner kræver et betydeligt erfaringsgrundlag og dokumenterede evner til at skabe nye forretningsmuligheder. Bl.a. derfor kan du tidligst forvente at få en endelig afklaring af dine partnermuligheder, når du har 5-6 års anciennitet som advokat. Det er også en forudsætning, at du har god forretningsmæssig forståelse. Vi optager løbende nye partnere, men oftest ved årsskiftet.

 

 

EXPECT Karrieretrin