Sekretær

Talent for at sætte effektiv fart i det administrative arbejdsflow?
Som sekretær assisterer du typisk et antal advokater og fuldmægtige, og du er med til at sikre, at klienten får det bedst mulige sagsforløb.

Opgaverne varierer, alt efter hvilken afdeling du arbejder i, men vil generelt tage udgangspunkt i, at du skal: 

 • Udarbejde dokumenter, herunder PowerPoint-præsentationer
 • Administrere og følge op på aktuelle sager
 • Forberede materiale til møder
 • Organisere og screene e-mails og fysisk post 
 • Sørge for kvalitetssikring, f.eks. sprogkorrrektur og overholdelse af deadlines
 • Vi lægger vægt på, at du har gode sprogkundskaber (dansk og engelsk), er serviceminded og grundig. 
 • Derudover er du erfaren bruger af Officepakken

Vi stiller ikke noget krav om, at du har en advokatsekretæruddannelse – men til gengæld skal du have generel erfaring som sekretær.

Fra ansøgning til ansættelse

Vi søger løbende dygtige og talentfulde sekretærer. Vi har kun få sekretærer ansat, der har en egentlig advokatsekretæruddannelse. Det vigtigste er, at du har generel erfaring som sekretær og lyst til at arbejde i en advokatvirksomhed.  Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi lægger vægt på i din ansøgning, hvordan samtalen foregår, og hvad der sker i tiden op til, du starter.

Din ansøgning

Når vi læser din ansøgning og CV, ser vi på:

 • Din motivation for at søge jobbet
 • Dine kompetencer og interesser
 • Din joberfaring
 • Relevante eksamensresultater

Du sender din ansøgning og relevante bilag via siden med Ledige stillinger. Når du sender ansøgningen på mail, får du automatisk en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Vi kontakter dig snarest muligt herefter, hvor du enten vil blive inviteret til en samtale, modtage et afslag eller blive spurgt, om du er interesseret i at blive optaget i vores emnebank. I vurderingen af din ansøgning, kan vores People & Development-afdeling søge offentligt tilgængelige oplysninger om dig på internettet.

Det er vigtigt for os som arbejdsgiver at leve op til den gældende databeskyttelseslovgivning og dermed behandle personoplysninger om dig med varsomhed. Vi vil derfor venligst gøre dig opmærksom på, at du kun bør indsende nødvendige og relevante personoplysninger, når du søger et job i Kromann Reumert (undlad venligst cpr.-nr., politisk tilknytning, fagforeningsmedlemsskaber o.l.).
 

Samtalen

Vi inviterer dig til en samtale, som varer cirka 1 time. Her møder du en partner, en advokat eller en sekretær, fra den afdeling du skal arbejde i, og en People & Development-repræsentant. 

 

Vurderer vi begge efter samtalen, at et samarbejde fortsat er interessant, inviterer vi dig til en ny samtale. Til denne samtale mødes du med den People & Development-repræsentant, der deltog ved din første samtale og en advokat eller partner fra den afdeling, du skal arbejde i.

 

Formålet med samtalerne er, at vi i fællesskab får et godt kendskab til hinanden på det personlige og faglige plan. Forud for én af samtalerne bliver du bedt om at udfylde en personlighedsprofil og eventuelle relevante færdighedstest. Du modtager en tilbagemelding på din personlighedsprofil og færdighedstestene fra People & Development-repræsentanten ved den efterfølgende samtale. 

 

Inden vi afslutter samtalerne, aftaler vi, hvornår du får en tilbagemelding fra os.

Efter samtalen

Vi skal hver især vurdere de indtryk og oplysninger, vi har fået fra samtalen. Dukker der spørgsmål op, er du meget velkommen til at ringe til den People & Development-repræsentant, der deltog i samtalen. Find kontaktoplysninger.

 

Du får en tilbagemelding fra os på mail eller telefonisk senest på det tidspunkt, vi aftalte under samtalen. Hvis vi tilbyder dig et job, aftaler du sammen med People & Development kontraktvilkårene og starttidspunktet. Herefter modtager du besked pr. mail.

Du er velkommen til at kontakte People & Development, hvis du har spørgsmål til indholdet. Hvis du får et afslag, er du velkommen til at få uddybet afslaget ved at kontakte People & Development.
Find kontaktoplysninger.

Før du starter

Ca. 1 uge før du starter, sender vi dig et introduktionsprogram og information om, hvor og hvornår du skal møde den første dag.

Arrangementer
Starter du i september måned, modtager du, inden du starter, invitation til årets Virksomhedsdag, der finder sted i september.

 

Vilkår

Ansættelsesvilkår

 • Løn: Dine lønforhold aftales individuelt og bl.a. på baggrund af din erfaring og jobindholdet. Løn­re­gulering finder sted én gang om året pr. 1. januar.
 • Forsikring: Du er dækket af vores gruppelivsforsikring, vores kollektive ulykkesforsikring samt sundhedssikring.
 • Arbejdstid: Som fuldtidsansat arbejder du 37 timer om ugen ekskl. frokost. Du har mulighed for med din nærmeste leder at lave en aftale om nedsat arbejdstid for et år ad gangen.
 • Merarbejde: I forbindelse med din ansættelse aftaler vi, om merarbejde er indeholdt i din løn, eller om du optjener afspadsering. Det vil afhænge af din funktion og jobindholdet.
 • Ferie: Vi følger ferieloven. Derudover op­tje­ner du op til 5 feriefridage.
 • Forældre: Efter et års ansættelse giver vi kvindelige medarbejdere mulighed for at begynde barselsorloven 4 uger før forventet fødsel med fuld lønkompensation, og fuld løn i 24 uger efter fødslen. Mænd har mulighed for at holde 14 dages fædreorlov og 10 ugers forældreorlov med fuld løn. Du får også fuld løn på dit barns første sygedag. Er du piccolo/piccoline eller tilsvarende, gælder andre regler.
 • Pension: Du deltager i vores pensionsordning, hvor du selv indbetaler 5 %, og vi betaler 10 %.
 • Kantineordning: Du bliver en del af vores attraktive kantineordning, som har fokus på et rigt udvalg af friske råvarer, hvor det grønne og grove vægtes højt. Kantineordningen består af morgenmad, frokost, frisk frugt og drikkevarer i løbet af dagen og eftermiddagssnacks.
 • Gavekassen: Du betaler 15 kr. om måneden til vores ”gavekasse”, der giver gaver ved f.eks. runde fødselsdage, jubilæer, barsel og andre begivenheder.
 • Firmagaver (julegave og lejlighedsgaver)

Personalegoder

 • Mobiltelefon: Ved din ansættelse får du udleveret en iPhone som du kan bruge til private og arbejdsrelaterede samtaler
 • PC og internet: Du får udleveret en bærbar computer på din første arbejdsdag, og du tilbydes firmabetalt internet derhjemme
 • Fleksible lønaftaler inden for offentlig transport (erhvervskort), avis- og tidsskriftsabonnement, parkering og uddannelse
 • Rabatordninger hvor du kan få rabat i over 2.000 butikker og webshops
 • Gratis frugt og drikkevarer hver dag, og en kantine med sund morgenmad og frokost. Du kan også få aftensmad til eventuelle sene arbejdsdage.
 • Tilskud til massage
 • Influenzavaccination
 • Avisordning på kontoret
 • Renseri- og skoordning

Sociale aktiviteter

Hvert år mødes hele virksomheden til en såkaldt virksomhedsdag (V-dagen), hvor får vi et fælles fagligt indspark, ligesom der er god mulighed for at styrke det sociale netværk på tværs af afdelingerne. 

 

En anden årlig begivenhed er vores julefrokoster i København og Århus. 


Vi har også en vinklub, squash-baner,  kunstforening og meget, meget mere.

Din første tid

Du skal godt fra start! 

Introduktionsforløb

I vores generelle introduktionsforløb får du en grundlæggende viden om Kromann Reumert som virksomhed og husets funktioner, såsom de forskellige IT-systemer og forretningsgange. Din afdeling vil også udarbejde et særligt introduktionsforløb for dig.

Tutorordning

Du får tilknyttet en tutor fra din afdeling, som skal hjælpe dig med at komme på plads i organisationen og afdelingen. En vigtig del af tutorens rolle er også at introducere dig for kolleger og andre relevante personer, der er en del af dit nye netværk. Tutorordningen varer omkring tre måneder.

Uddannelse

Vi har hele tiden fokus på at videreudvikle de kompetencer og færdigheder, der er relevante for dit arbejde.

Du vil i samarbejde med din nærmeste leder tilrettelægge efteruddannelse, både af faglig og personlig karakter. Kromann Reumerts eget Learning Center udbyder flere almene kurser, mens afdelingsspecifik uddannelse foregår enten i afdelingen, eller ved at du deltager i eksterne kurser.


Hvilke uddannelsesaktiviteter du skal deltage i, aftaler du og din leder på den årlige udviklingssamtale.