Stab

I staben har vi mange forskellige stillingstyper, som alle er med til at understøtte vores juridiske forretning.

 

Du kan bl.a. blive ansat i vores afdelinger, der beskæftiger sig med People & Development, Kommunikation & Viden, Markedsføring, Sprog, Økonomi, IT og Facility Management.

 

EXPECT

Vi har hele tiden fokus på at videreudvikle de kompetencer og færdigheder, der er relevante for dit arbejde. EXPECT, vores medarbejderudviklingsprogram, vil indgå som en del af din faglige og personlige udvikling. 

 

Du vil i samarbejde med din nærmeste leder tilrettelægge efteruddannelse, både af faglig og personlig karakter. Til EXPECT Dialog aftaler I, hvilke uddannelsesaktiviteter du skal deltage i. 

 

Vores eget Learning center udbyder flere almene kurser, mens afdelingsspecifik uddannelse foregår enten i afdelingen, eller ved at du deltager i eksterne kurser.

 

 

 

Vilkår

Vores medarbejdere gør os unikke. Derfor gør vi meget for, at Kromann Reumert er et attraktivt sted at arbejde ved bl.a. at tilbyde dig gode ansættelsesvilkår og personalegoder samt en lang række sociale aktiviteter