Stab

I staben har vi mange forskellige stillingstyper, som alle er med til at understøtte vores juridiske forretning.

I staben kan du bl.a. blive ansat i vores afdelinger, der beskæftiger sig med People & Development, kommunikation, viden, markedsføring, sprog, økonomi, IT og Facility Mangement.


Her på siden kan du blive klogere på:


 • Fra ansøgning til ansættelse
 • Vilkår
 • Din første tid
 • Uddannelse

Fra ansøgning til ansættelse

Vi søger løbende kompetente og talentfulde medarbejdere til staben. Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi lægger vægt på i din ansøgning, hvordan samtalen foregår, og hvad der sker i tiden op til, du starter.

Når vi læser din ansøgning og CV, ser vi på:

 • Din motivation for at søge jobbet
 • Dine kompetencer og interesser
 • Din joberfaring
 • Relevante eksamensresultater

Du kan sende din ansøgning og relevante bilag på mail. Når du sender ansøgningen på mail, får du automatisk en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning.
Vi kontakter dig i løbet af 4-5 dage, hvor du enten vil blive inviteret til en samtale, modtage et afslag eller blive spurgt, om du er interesseret i at blive optaget i vores emnebank. I vurderingen af din ansøgning, kan People & Development søge offentligt tilgængelige oplysninger om dig på internettet.

 

Det er vigtigt for os som arbejdsgiver at leve op til den gældende databeskyttelseslovgivning og dermed behandle personoplysninger om dig med varsomhed. Vi vil derfor venligst gøre dig opmærksom på, at du kun bør indsende nødvendige og relevante personoplysninger, når du søger et job i Kromann Reumert (undlad venligst cpr.-nr., politisk tilknytning, fagforeningsmedlemsskaber o.l.).

 

 

Samtalen

Vi inviterer dig til en samtale, som varer cirka 1 time. Her møder du lederen, fra den afdeling du skal arbejde i, og en People & Development-repræsentant.

Formålet med samtalen er, at vi i fællesskab får et godt kendskab til hinanden på det personlige og faglige plan.

Vurderer vi begge efter samtalen, at et samarbejde fortsat er interessant, inviterer vi dig til yderligere en samtale, hvor du mødes med den People & Development-repræsentant, der deltog ved din første samtale. Forud for samtalen bliver du bedt om at udfylde en personlighedsprofil og eventuelle relevante færdighedstest og/eller en jobmæssig relevant praktisk opgave. Samtalen varer cirka 1-2 timer og tager udgangspunkt i din profil og opgavebesvarelse. 
Inden vi afslutter samtalerne, aftaler vi, hvornår du får en tilbagemelding fra os.

Efter samtalen

Vi skal hver især vurdere de indtryk og oplysninger, vi har fået fra samtalen. Dukker der spørgsmål op, er du meget velkommen til at ringe til den People & Development-repræsentant, der deltog i samtalen. Find kontaktoplysninger.

 

Du får en tilbagemelding fra os på mail eller telefonisk senest på det tidspunkt, vi aftalte under samtalen. Hvis vi tilbyder dig et job, aftaler du sammen med People & Development kontraktvilkårene og starttidspunktet. Efter 3-4 dage modtager du kontrakten pr. mail.

Du er velkommen til at kontakte People & Development, hvis du har spørgsmål til indholdet.

Hvis du får et afslag, er du velkommen til at få uddybet afslaget ved at kontakte People & Development. 
Find kontaktoplysninger.

Vilkår

Ansættelsesvilkår

 • Løn: Dine lønforhold aftales individuelt og bl.a. på baggrund af din erfaring og jobindholdet. Løn­re­gulering finder sted én gang om året pr. 1. januar.
 • Forsikring: Du er dækket af vores gruppelivsforsikring, vores kollektive ulykkesforsikring samt sundhedssikring.
 • Arbejdstid: Som fuldtidsansat arbejder du 37 timer om ugen ekskl. frokost. Du har mulighed for med din nærmeste leder at lave en aftale om nedsat arbejdstid for et år ad gangen.
 • Merarbejde: I forbindelse med din ansættelse aftaler vi, om merarbejde er indeholdt i din løn, eller om du optjener afspadsering. Det vil afhænge af din funktion og jobindholdet.
 • Ferie: Vi følger ferieloven. Derudover op­tje­ner du op til 5 feriefridage.
 • Forældre: Efter et års ansættelse giver vi kvindelige medarbejdere mulighed for at begynde barselsorloven 4 uger før forventet fødsel med fuld lønkompensation, og fuld løn i 24 uger efter fødslen. Mænd har mulighed for at holde 14 dages fædreorlov og 10 ugers forældreorlov med fuld løn. Du får også fuld løn på dit barns første sygedag. Er du piccolo/piccoline eller tilsvarende, gælder andre regler.
 • Pension: Du deltager i vores pensionsordning, hvor du selv indbetaler 5 %, og vi betaler 10 %.
 • Kantineordning: Du bliver en del af vores attraktive kantineordning, som har fokus på et rigt udvalg af friske råvarer, hvor det grønne og grove vægtes højt. Kantineordningen består af morgenmad, frokost, frisk frugt og drikkevarer i løbet af dagen og eftermiddagssnacks.
 • Gavekassen: Du betaler 15 kr. om måneden til vores ”gavekasse”, der giver gaver ved f.eks. runde fødselsdage, jubilæer, barsel og andre begivenheder.
 • Firmagaver (julegave og lejlighedsgaver)

Personalegoder

 • Mobiltelefon: Ved din ansættelse får du udleveret en iPhone som du kan bruge til private og arbejdsrelaterede samtaler
 • PC og internet: Du får udleveret en bærbar computer på din første arbejdsdag, og du tilbydes firmabetalt internet derhjemme
 • Fleksible lønaftaler inden for offentlig transport (erhvervskort), avis- og tidsskriftsabonnement, parkering og uddannelse
 • Rabatordninger hvor du kan få rabat i over 2.000 butikker og webshops
 • Gratis frugt og drikkevarer hver dag, og en kantine med sund morgenmad og frokost. Du kan også få aftensmad til eventuelle sene arbejdsdage.
 • Tilskud til massage
 • Influenzavaccination
 • Avisordning på kontoret
 • Renseri- og skoordning

Sociale aktiviteter

Hvert år mødes hele virksomheden til en såkaldt virksomhedsdag (V-dagen), hvor får vi et fælles fagligt indspark, ligesom der er god mulighed for at styrke det sociale netværk på tværs af afdelingerne. En anden årlig begivenhed er vores julefrokoster i København og Århus.

Er du til sport, har vi alt lige fra en årlig advokatfodboldturnering til squash-baner. Vi har også en vinklub, kunstforening og meget, meget mere.

Din første tid

Du skal godt fra start!

Introduktionsforløb

I vores generelle introduktionsforløb får du en grundlæggende viden om Kromann Reumert som virksomhed og husets funktioner, såsom de forskellige IT-systemer og forretningsgange. Din afdeling vil også udarbejde et særligt introduktionsforløb for dig.

Tutorordning

Du får tilknyttet en tutor fra din afdeling, som skal hjælpe dig med at komme på plads i organisationen og afdelingen. En vigtig del af tutorens rolle er også at introducere dig for kolleger og andre relevante personer, der er en del af dit nye netværk.

Tutorordningen varer omkring tre måneder.

Opfølgningssamtaler

Efter ca. tre måneders ansættelse inviterer People & Development dig til et opfølgningsmøde. På nogenlunde samme tidspunkt har du den første opfølgningssamtale med din nærmeste leder.

Uddannelse

Vi har hele tiden fokus på at videreudvikle de kompetencer og færdigheder, der er relevante for dit arbejde.

Du vil i samarbejde med din nærmeste leder tilrettelægge efteruddannelse, både af faglig og personlig karakter. Kromann Reumerts eget Learning Center udbyder flere almene kurser, mens afdelingsspecifik uddannelse foregår enten i afdelingen, eller ved at du deltager i eksterne kurser.

Hvilke uddannelsesaktiviteter du skal deltage i, aftaler du og din leder på den årlige udviklingssamtale.