I praktik hos EU-Domstolen i Luxembourg

Den 18. juli 2014 vendte stipendiat Jesper Juul hjem efter tre uger som ”stagiaire” hos EU-Domstolen i Luxembourg. Læs her om livet og arbejdet i og omkring en stor international domstol.

”Bonjour Monsieur, puis-je avoir passeport et casier judiciaire?”

Kun få minutter efter min ankomst til EU-Domstolen i Luxembourg befandt jeg mig på den anden side af Domstolens grundige sikkerhedstjek, som udgør en obligatorisk rutine for at befærde sig i det storladne bygningskompleks. Inden længe var jeg udstyret med adgangskortet og titlen som ”stagiaire”, og var dermed klar til at påbegynde det tre uger lange praktikforløb på kontoret i Lars Bay Larsens kabinet.

De gamle dyder i højsædet

På dette tidspunkt var jeg blevet bekræftet i to ting: For det første at man ved Domstolen sværger til det franske sprog, og at man må spidse ører for at forstå sikkerhedspersonalets instruktioner, hvis ikke det franske sprog ligger på rygraden. For det andet at man hos Domstolen, som det generelt gælder i Luxembourg, udviser en helt enestående venlighed og høflighed hinanden imellem. Uden undtagelse lader man fx på bedste gentleman-manér damerne komme først ud af elevatoren, ligesom man tiltaler medarbejdere og andre med hhv. ”Monsieur” og ”Madame”.

Oversættelse fremmer forståelsen

Det franske sprog udgør ikke blot talesproget ved Domstolen, men også processproget. Sproget var derfor en udfordring, når adskillige foreløbige domsrapporter, rapport préalables, skulle analyseres og diskuteres i kabinettet inden for blot få dage. Der var dog ikke andet for end at slå sin bout i sædet og i øvrigt gøre flittigt brug af sin fransk-danske ordbog.

Så snart en rapport préalable udformer sig til et decideret domsudkast, skal det oversættes. Med 28 medlemsstater i EU udgør oversættelse derfor en enorm portion af arbejdet ved EU-Domstolen. Ca. halvdelen af de godt 2000 ansatte ved Domstolen er tolke, som typisk tillige har en juridisk uddannelse. Til hvert retsmøde simultanoversættes procedure og spørgsmål til de sprog, som de repræsenterede dommere og parter ønsker. Når Lars Bay Larsen var dommer i en sag, var der derfor mulighed for at få et sprogligt ”pusterum” og overvære sagen under det danske sprog.


Jesper på sit kontor i Lars Bay Larsens kabinet.

Stagiaire ved en international domstol

I hvert af dommernes kabinetter er der ansat op til fire såkaldte référendairer, som – naturligvis med altafgørende hjælp fra sine dygtige stagiaires – udgør den juridiske og skriftlige motor i udfærdigelsen af domme. Mit arbejde som stagiaire bestod primært i at undersøge relevante retskilder og udfærdige notater herom til brug for verserende sager. 

Høringer helt tæt på 

Det har været lærerigt og spændende at bidrage med sin arbejdsindsats i så principielle, vigtige og mangeartede afgørelser, som de der produceres hos EU-Domstolen.
En fordel ved at være stagiaire ved EU-Domstolen er samtidig, at man kan overvære de mange interessante høringer, som foregår i de imponerende salle d’audiances. 

Til høringerne ses bl.a., at dommere og generaladvokater udgør en meget aktiv rolle og ikke tøver med at grille både Kommissionens og medlemsstaternes advokater med kritiske spørgsmål efter proceduren. Samtidig er der en væsensforskel på den metode, som advokaterne anvender til at fremføre sine argumenter under høringen. De engelske baristers har fx typisk en mere levende og fortællende retorik end eksempelvis tyskerne eller skandinaverne har.

The Bruges Mafia

Mange stagiaires og référendaires bliver headhuntet, eller om ikke andet højtprioriteret, på grund af deres studier i Bruges i Belgien, hvor det famøse Europakollegie har sit sæde. En rigtig stor del af Domstolens unge medarbejdere fra dette universitet er derfor ofte allerede fra starten af en del af et stort netværk, og der konspireres spøgefuldt i, at der dermed eksisterer en såkaldt ”Bruges Mafia”. Realiten er nok nærmere, at man som del af denne ”Mafia” ikke foreløbigt løber tør for hverken frokost- eller weekendaftaler.

Hjem-ud-hjem…

Det har været en stor oplevelse at erfare, hvordan det praktiske arbejde forløber i sagsbehandlingen ved en stor international domstol som EU-Domstolen. Der er tale om et særdeles velsmurt maskineri, hvor der altid er styr på sagens fremgang, samtidig med at der holdes et højt fagligt niveau, hvor grundighed er i fokus.

Det har været en uforglemmelig oplevelse at være del af det luxembourgske og internationale liv, herunder ikke mindst det sociale netværk i og omkring EU-Domstolen. Jeg vil dog lyve, hvis jeg påstod, at jeg ikke samtidig glædede mig til at komme hjem og igen at gå i krig med livet som jurastuderende og stipendiat hos Kromann Reumert.

Beaucoup de salutations et bon été,

Jesper