Sundhed og balance

Vores medarbejdere er vores største aktiv, og vi vægter derfor din trivsel højt. Gennem en række initiativer søger vi løbende at give dig de bedste forudsætninger for at præstere og trives i Kromann Reumert.

 

Vi arbejder målrettet på at udvikle og forbedre vores arbejdsplads, og i de senere år har vi sat endnu større fokus på vores medarbejderes generelle sundhed og trivsel. 


 

Expect Balance

Som en del af vores medarbejderudviklingsprogram EXPECT har vi etableret EXPECT Balance. Initiativet tager afsæt i vores medarbejderes trivsel og behov, og vi udvikler løbende initiativet i tæt dialog med dem. Her finder du eksempler på tiltagene i EXPECT Balance:

En fleksibel og forretningsorienteret virksomhed

Fleksibilitet er en naturlig del af arbejdsrytmen i Kromann Reumert, og vores ambition er, at du som medarbejder kan tilrettelægge din arbejdstid og dit arbejdssted, så du kan skabe den nødvendige balance og fleksibilitet i din hverdag, som du har behov for samtidig med at arbejdsopgaverne passes. Tanken bag er, at netop balance og fleksibilitet gør, at vores medarbejdere i endnu højere grad kan være den bedste udgave af sig selv over for både klienter, kollegaer og familie.

Vi ønsker at fastholde og udvikle vores dygtige medarbejdere. For at kunne det, er det for manges vedkommende essentielt, at man har fleksibilitet til at tilrettelægge sit arbejde, så der også er tid til familien og privatlivet. Derfor er EXPECT Balance et fast element i vores halvårlige EXPECT Dialoger mellem medarbejder og leder.

Mulighed for at arbejde andetsteds end kontoret

Som medarbejder kan du, når det er muligt, arbejde fra andre steder end dit kontor. Det kan fx udmønte sig i, at du i perioder arbejder fra kontoret tre dage om ugen og arbejder andetsteds to dage om ugen, og/eller at du går tidligt for at hente børn og logger på igen om aftenen.

Mulighed for en fleksibel arbejdstid

Hvis du varetager opgaver, der ikke kræver, at du løser dem på bestemte tidspunkter af døgnet, behøver du heller ikke være på kontoret på bestemte tidspunkter, men kan placere din arbejdstid, så den passer til dit behov for balance i dit familieliv. Fx kan du gå tidligt for at hente børn eller løbe en tur i en ellers travl hverdag og logge på igen om aftenen. Du kan også i perioder have en fire-dages arbejdsuge, hvor du fordeler dine arbejdstimer over fire dage for at kunne holde én ugentlig fridag.  

Forudsætninger for at vi lykkes med fleksibiliteten

Forudsætningen for at vi lykkes med den fleksible arbejdstilrettelæggelse er i alle tilfælde, at du fortsat løser dine opgaver til tiden og i den høje kvalitet, vi og vores klienter kræver, og at arbejdstilrettelæggelsen ikke går ud over videndeling og samarbejdsglæde.

Individuel budgetnorm

Det er også muligt at aftale en individuel budgetnorm med din leder, som afspejles i din lønpakke, og som skaber den rette balance for dig og din familie. Der er tillid mellem ledelsen, din nærmeste partner og dig til, at din individuelle budgetnorm respekteres, og at dine timer kan holdes på det aftalte niveau. Aftalen kan gælde for en kortere periode eller som en permanent ordning.

Fleksibel retur fra forældreorlov og forældredialoger

Vi vil gerne imødekomme en fleksibel retur fra forældreorlov i form af fx nedsat norm i en periode, ligesom vi tilbyder forældredialoger, hvor du og din leder har en åben dialog om blandt andet din rolle, forventninger og ambitioner.

Fastholdelse af vores talenter

Alle skal kunne trives i Kromann Reumert. Med tiltagene i EXPECT Balance ønsker vi bl.a. at øge fastholdelsen af nybagte forældre. Det skal være muligt for den enkelte at kunne tilrettelægge arbejdsliv, karrierevejen og fremdriften af karrieren, så den personlige balance opretholdes. Arbejds- og privatliv skal kunne forenes på bedste vis for alle. Vi vil gerne sikre, at både mænd og kvinder ser det som en attraktiv mulighed at få en lang og blivende karriere hos Kromann Reumert - også som partnere.

 

Sundheds- og balancekampagne

2019 skød vi i gang med en sundheds- og balancekampagne, der bygger på vigtige sundhedsprincipper, som vi blev introduceret til af lægen Bill Mitchell på vores årlige Virksomhedsdag (V-dag) i 2018. 

Kampagnen omfattede initiativer, der satte fokus på sund mad, motion og mentalt velvære hos vores medarbejdere. Kokkeskoleevents, et 6-ugers meditationsforløb og “air bikes” til fri afbenyttelse var blot nogle af de mange initiativer, som vi igangsatte i forbindelse med den tre måneders sundheds- og balancekampagne. Vi fik også snøret løbeskoene og deltog i fælles løb gennem vores løbeklubber.

Fremgang på en række parametre

Med kampagnen ønsker vi at inspirere vores medarbejdere til at få indarbejdet nogle gode vaner, så de kan "holde balancen", mens de performer i en travl hverdag. 

Vi har efterfølgende evalueret på kampagnen og har set dokumenteret fremgang på alle de målte parametre: kost, motion, søvn, restitution mm. Ifølge Head of People & Development, Birgitte Brix Bendtsen, spiller disse parametre en afgørende  rolle i forhold til vores medarbejderes faglige præstationer, og de har selvfølgelig også en positiv indvirkning på vores liv uden for arbejdet. 
 


Andre initiativer

Hos Kromann Reumert kan du blive en del af vores løbeklubber, squashklub og fodboldhold, som - ud over at styrke sundheden - også bidrager positivt til det sociale sammenhold i firmaet.  

 

Vi deltager hvert år i DHL-løbet, har deltaget i cykelkampagnen "Vi cykler til arbejde", og vi tilbyder hvert år, at vores medarbejdere kan komme på førstehjælpskurser. Vi tilbyder også en attraktiv kantineordning med fokus på et rigt udvalg af friske råvarer, hvor det grønne og grove vægtes højt.