Sundhed og balance

Vores medarbejdere er vores største aktiv, og vi vægter derfor din trivsel højt. Gennem en række initiativer søger vi løbende at give dig de bedste forudsætninger for at præstere og trives i Kromann Reumert.

 

Vi arbejder målrettet på at udvikle og forbedre vores arbejdsplads, og i de senere år har vi sat endnu større fokus på vores medarbejderes generelle sundhed og trivsel. 

 

Hos Kromann Reumert kan du blive en del af vores løbeklubber, squashklub og fodboldhold, som - ud over at styrke sundheden - også bidrager positivt til det sociale sammenhold i firmaet.  

 

Vi deltager hvert år i DHL-løbet, har deltaget i cykelkampagnen "Vi cykler til arbejde", og vi tilbyder hvert år, at vores medarbejdere kan komme på førstehjælpskurser. Vi tilbyder også en attraktiv kantineordning med fokus på et rigt udvalg af friske råvarer, hvor det grønne og grove vægtes højt.

 

 

Sundheds- og balancekampagne

År 2019 skød vi i gang med en sundheds- og balancekampagne, der bygger på vigtige sundhedsprincipper, som vi blev introduceret til af lægen Bill Mitchell på vores årlige Virksomhedsdag (V-dag) i 2018. 

 

Kampagnen omfattede initiativer, der satte fokus på sund mad, motion og mentalt velvære hos vores medarbejdere. Kokkeskoleevents, et 6-ugers meditationsforløb og “air bikes” til fri afbenyttelse var blot nogle af de mange initiativer, som vi igangsatte i forbindelse med den tre måneders sundheds- og balancekampagne. Vi fik også snøret løbeskoene og deltog i fælles løb gennem vores løbeklubber.

 

Fremgang på en række parametre

Med kampagnen ønsker vi at inspirere vores medarbejdere til at få indarbejdet nogle gode vaner, så de kan "holde balancen", mens de performer i en travl hverdag. 

 

Vi har efterfølgende evalueret på kampagnen og har set dokumenteret fremgang på alle de målte parametre: kost, motion, søvn, restitution mm. Ifølge Head of People & Development, Birgitte Brix Bendtsen, spiller disse parametre en kæmpe rolle i forhold til vores medarbejderes faglige præstationer, og de har selvfølgelig også en positiv indvirkning på vores liv uden for arbejdet. 

Expect Balance

Som en del af EXPECT, vores medarbejderudviklingsprogram, har vi etableret EXPECT Balance.  Initiativet tager afsæt i vores medarbejderes trivsel og behov, og vi udvikler løbende initiativet i tæt dialog med dem. Nedenfor finder du eksempler på tiltagene i EXPECT Balance.

 

Fleksibilitet

Som jurist skal du være tilgængelig og fleksibel over for vores klienter. Samme fleksibilitet skal du derfor også kunne forvente af Kromann Reumert som arbejdsgiver. 

Vores ambition er blandt andet, at du som jurist skal kunne tilrettelægge din arbejdstid, så du kan skabe den nødvendige fleksibilitet i din hverdag, så der også er tid til familien og privatlivet. Som udgangspunkt skal du arbejde fra Kromann Reumerts kontorer, men det betyder ikke, at du skal være på kontoret på bestemte tidspunkter, og du kan sagtens arbejde hjemmefra, når det er muligt.

 

Individuel budgetnorm

Det er også muligt at aftale en individuel budgetnorm med din leder, som afspejles i din lønpakke, og som skaber den rette balance for dig og din familie. Der er tillid mellem ledelsen, din nærmeste partner og dig til, at din individuelle budgetnorm respekteres, og at dine timer kan holdes på det aftalte niveau. Aftalen kan gælde for en kortere periode eller som en permanent ordning.

 

Fleksibel retur fra forældreorlov og forældredialoger

Vi vil gerne imødekomme en fleksibel retur fra forældreorlov i form af fx nedsat norm i en periode, ligesom vi tilbyder forældredialoger, hvor du og din leder har en åben dialog om bl.a. din rolle, forventninger og ambitioner.

 

Fastholdelse af vores talenter

Alle skal kunne trives i Kromann Reumert. Med tiltagene i EXPECT Balance ønsker vi bl.a. at øge fastholdelsen af nybagte forældre.  Det skal være muligt for den enkelte at kunne tilrettelægge arbejdsliv, karrierevejen og fremdriften af karrieren, så den personlige balance opretholdes. Arbejds- og privatliv skal kunne forenes på bedste vis for alle. Vi vil gerne sikre, at både mænd og kvinder ser det som en attraktiv mulighed at få en lang og blivende karriere hos Kromann Reumert - også som partnere.