Q&A om talentnetværk for studerende

Hvad er Talentnetværket?

Talentnetværket er et netværk sammensat af 14 jurastuderende på 3. studieår fra KU, AU, SDU og AAU, der får sparring og indblik i advokatverdenen. Du skal søge om optagelse på Talentnetværket, mens du læser på 4. semester.

Talentnetværket er et hold af spændende personer, der gerne vil udfordre og dygtiggøre sig selv.

Talentnetværket gennemføres over to semestre (oktober til april), hvor vi mødes over fire moduler og bliver udfordret gennem forskellige oplæg og kurser, som skal bidrage til at udvikle vores faglige og personlige kompetencer. Derudover er det meget socialt, og alle deltagere lærer hinanden at kende og skaber et godt sammenhold. Samtidig får man en særlig mulighed for at komme tættere på advokatens arbejde og dagligdagen på et af landets største advokatkontorer.

Hvorfor være en del af Talentnetværket?

Du får mange inputs i form af forskellige oplæg og workshops. Talentnetværket giver en bred viden om arbejdet som advokat, de forskellige kvaliteter, man skal besidde, og hvordan det er at arbejde hos Kromann Reumert. Din læring og udvikling er med base i personlige og faglige udfordringer, så du får mulighed for at prøve dig selv af på de discipliner, som netværket beskæftiger sig med.

Derudover får du mulighed for at deltage sammen med andre ambitiøse studerende, som er forskellige og alle bidrager til netværkets diversitet. Samtidig er der en uformel tone, hvor deltagerne bidrager og skaber et miljø, som det er rart at være en del af. Der er et nyt udbytte hver gang.

Hvad skal du bidrage med i Talentnetværket?

Alle deltagere i netværket har ansvar for hinandens og eget udbytte. Mød velforberedt op, deltag aktivt og se deltagernes forskellighed som en styrke. Er du interesseret i at lære de andre at kende og bidrage til et godt socialt miljø, bliver netværket et rart sted at være.

Hvad tager du med dig fra Talentnetværket?

Talentnetværket er rigt på oplevelser og følelsen af at være en del af et udvalgt netværk, hvor man også skaber nye kontakter og hvor det er sjovt at være sammen. Netværket giver et godt indblik i en verden med mange fordomme, gode som dårlige. Derudover får du kurser i at anvende de redskaber, en erhvervsadvokat har brug for i sin hverdag, og du bliver kastet ud i situationer, der kan hjælpe dig til at rykke grænser og være med til at klæde dig på til det, der venter, hvis du vælger at blive advokat et sted som Kromann Reumert.

Kort sagt: Du kan forvente at tage nye venskaber og et godt netværk med fra talentnetværket, sammen med en masse nye værktøjer og viden.


Send os din ansøgning allerede i dag og senest den 30. april.