Vilkår og personalegoder

Vores medarbejdere gør os unikke. Derfor gør vi meget for, at Kromann Reumert er et attraktivt sted at arbejde bl.a. ved at tilbyde dig gode ansættelsesvilkår, en række personalegoder og sociale aktiviteter.

Ansættelsesvilkår

 

Konkurrencedygtig løn

Vi tilbyder en konkurrencedygtig løn og en bonusordning for alle jurister. Advokatfuldmægtige får en fast løn, og advokaternes lønforhold aftales individuelt, bl.a. på baggrund af erfaring og jobindhold.

 

Pensionsordning

Alle sekretærer og administrative medarbejdere bliver ved ansættelsen en del af Kromann Reumerts obligatoriske pensionsordning hos Danica Pension. Pensionsbidraget er på i alt 15 % af nettolønnen. Du indbetaler selv 5 %, og firmaet indbetaler 10 %. Jurastuderende og jurister er ikke omfattet af en obligatorisk pernsionsordning, men får et pensionstilbud fra vores pensionsselskab.

 

Forsikring

Du er dækket af vores gruppelivsforsikring, vores kollektive ulykkesforsikring samt sundhedsforsikring. Timeansatte medarbejdere er dækket af de to førstnævnte forsikringer.

 

Ferie

Vi følger ferieloven, og derudover optjener du op til fem feriefridage.
 

Barsel

Efter et års ansættelse giver vi kvindelige medarbejdere mulighed for at begynde barselsorloven 4 uger før forventet fødsel med fuld lønkompensation, og fuld løn i 24 uger efter fødslen. Mænd har mulighed for at holde 14 dages fædreorlov og 10 ugers forældreorlov med fuld løn. Du får også fuld løn på dit barns første sygedag. 

 

Læs om EXPECT Balance, som blandt andet indebærer tiltag i forbindelse med orlov.

 

 

Personalegoder

 • Attraktiv kantineordning med fokus på et rigt udvalg af friske og lokale råvarer, hvor det grønne og grove vægtes højt. Vi prioriterer at bruge fuldkorn hver dag, da det smager godt, og så holder det vores blodsukker stabilt, så vi ikke bliver trætte og uoplagte hen på dagen. Ordningen består af morgenmad, frokost og eftermiddagssnacks. Du kan også få aftensmad til eventuelle sene arbejdsdage. Frugt og drikkevarer i løbet af dagen er gratis.
 • Jurister, sekretærer og stabsansatte har fri mobiltelefon samt egen bærbar pc med tilbud om firmabetalt internet derhjemme.
 • Fleksible lønaftaler inden for offentlig transport (erhvervskort), avis- og tidsskriftsabonnement, parkering og uddannelse.
 • Rabatordning hvor du kan få rabat i over 2.000 butikker og webshops.
 • Jurister har mulighed for uddannelsesorlov i forbindelse med f.eks. videreuddannelse i udlandet.
 • De stipendiater, der skal fortsætte som fuldmægtige, kan benytte vores kontorfaciliteter til at skrive deres speciale.
 • Firmagaver (julegave og lejlighedsgaver)
 • Adgang til juridisk bibliotek
 • Avisordning på kontoret
 • Tilskud til massage
 • Influenzavaccination
 • Renseri- og skoordning


 

Sociale aktiviteter

 

 

Vi vægter samarbejdsglæde højt i Kromann Reumert, og en af måderne at bidrage til samarbejdsglæden er gennem sociale aktiviteter, der bringer vores medarbejdere tættere på hinanden. Det skaber relationer, der gavner arbejdsmiljøet i det daglige. 

 

Det er blandt andet derfor, at hele Kromann Reumert hvert år tager på en såkaldt Virksomhedsdag (V-dag), hvor vi over et par dage får et fælles fagligt indspark og styrker samarbejdsglæden og det sociale netværk på tværs af afdelingerne. I august 2019 gik turen til Tylösand i Sverige, hvor temaet var "Fejl og Fornyelse" og tog afsæt i et inspirerende oplæg af museumsdirektør Rane Willerslev om, hvordan vi fornyer os ved at vise mod og turde begå fejl.

 

En anden årlig begivenhed er vores julefrokoster i København og Aarhus, og hvert halve år - i september og februar - holder vi stor fælles fredagsbar, hvor vi siger velkommen til de nye stipendiater og advokatfuldmægtige. Der er også altid fredagsvin til dem, der har lyst til at slutte en god uge af i afdelingerne. 

 

Er du til sport, har vi alt lige fra en årlig advokatfodboldturnering til en squashklub, og vi deltager hvert år i DHL-løbet med flere hold. Vi har også en kunstforening, en vinklub og meget, meget mere. Vores aktivitetsudvalg i Aarhus og København står også for ca. en gang om måneden at invitere os ud på noget nyt og spændende. Vi har været til alt fra kongelig porcelænsmaling til high roping og kajak i Københavns kanaler.

 

Arrangementer for stipendiater og advokatfuldmægtige

Vores stipendiatforening holder hvert halve år et stipendiatarrangement, ligesom der arrangeres stipkage og stipfrokoster. Generelt har vores stipendiater et rigtig tæt sammenhold, som de nyder godt af både inden for og uden for Kromann Reumerts vægge. 

 

Et godt sammenhold er også kendetegnende for vores advokatfuldmægtige. Vi giver fuldmægtigene mulighed for at afholde en fejring af deres advokatbestalling, ligesom de holder et årligt netværksarrangement samt to halvårlige fester, hvor der indgår et fagligt indlæg forinden. 

 

På vores Facebook-side og på Instagram kan du løbende følge med i mange af de sociale aktiviteter, der finder sted i Kromann Reumert.