Carsten Fode beskæftiger sig med alle typer opgaver inden for selskabsret, såvel vedrørende kapitalselskaber som personselskaber, generel erhvervsret og fondsret og rådgiver klienter i forbindelse med omstruktureringer og generationsskifter.


Herudover har Carsten mange års erfaring i bestyrelsesarbejde og er medlem af bestyrelsen i såvel ejerledede erhvervsvirksomheder som børsnoterede selskaber. Carsten er endvidere medlem af flere fondsbestyrelser, herunder formand for ARoS Aarhus Kunstmuseum.

Carsten har været udpeget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som granskningsmand på ebh-fonden og har gennem de sidste fire år bistået statens selskab for afvikling af nødlidende pengeinstitutter, Finansiel Stabilitet A/S, i forbindelse med undersøgelser af følgende banker: Capinordic Bank, Eik Banki Føroya, Eik Bank Danmark og Fjordbank Mors. På vegne af Finansiel Stabilitet fører Carsten en række sager vedrørende koncerninterne transaktioner og ledelsesansvar i pengeinstitutter.

Carsten har desuden mange års erfaring som voldgiftsdommer, specielt i selskabs- og erhvervsretlige tvister.

Pr. 1. januar 2015 er Carsten udnævnt af Erhvervs- og Vækstministeriet som sagkyndigt medlem af Erhvervsankenævnet for en fireårig periode. Carsten er udnævnt som medlem med særligt kendskab til fondsretlige forhold om erhvervsdrivende fonde.

Aktiviteter
 • Adjungeret professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, siden 1. januar 2015.
 • Sagkyndigt medlem af Erhvervsankenævnet for en fireårig periode pr. 1. januar 2015
 • Forfatter til adskillige faglige artikler, specielt om selskabsretlige forhold
 • Foredragsholder på konferencer med selskabsretlige temaer, herunder bestyrelsesansvar
 • Formand for Juridisk Forening i Århus
 • Tidl. ekstern lektor ved Aarhus Universitet
 • Censor ved Aarhus Universitet
Publikationer
 • Forfatter til Ledelsesansvar og ansvarsbegrænsninger, 2020
 • Medforfatter til Selskaber - aktuelle emner, 2013
 • Medforfatter til Valg af selskabsform og omstrukturering af selskaber, 3. udg., 2012
 • Medforfatter til Company Law and SMEs, 2010
 • Medforfatter til Den nye selskabslov, 2009
 • Medforfatter til The Regulation of Companies, 2003
Baggrund
 • Certificeret voldgiftsdommer 2011
 • Partner siden 1978
 • LL.M. Harvard Law School 1976
 • Cand.jur. Aarhus Universitet 1973
 • Født 1949
Bestalling og møderet
 • Møderet for Højesteret i 1982
 • Advokat 1977
Sprog
 • De skandinaviske sprog
 • Engelsk

Ledelsesansvar og ansvarsbegrænsninger

Ledelsesansvaret og ansvarsbegrænsninger beskriver de seneste års udviklingstendenser, herunder påvirkningen fra udlandet.
Find og køb bogen

Valg af selskabsform og omstrukturering af selskaber

Bogen gennemgår de enkelte selskabsformer og de motiver, der bør danne grundlag for det endelige valg af selskabsform eller efterfølgende selskabsomdannelse.

Find og køb bogen

Den nye selskabslov

I bidragene til bogen analyserer en række førende selskabsretlige eksperter de nye regler og deres konsekvenser for dansk selskabsret.
Find og køb bogen
Læs mere