Christel Teglers er specialiseret inden for it og outsourcing og arbejder målrettet med projekter, indenfor eksempelvis teknologi. 

Christel rådgiver både virksomheder og myndigheder og har særligt erfaring med IT og BPO-outsourcing samt anskaffelse, udvikling, drift og vedligeholdelse af kompleks teknologibaseret infrastruktur, herunder IT-infrastruktur, togdrift og telekommunikation etc. Christel rådgiver i den forbindelse også om IT-regulatoriske og sikkerhedsmæssige forhold relateret til udvikling, anvendelse og levering af IT-løsninger og digital infrastruktur.

Hun har også en betydelig erfaring med at udarbejde og forhandle kontrakter på komplekse projekter med høj kritikalitet. Christel har i den forbindelse indgående kendskab til krav-, kvalitets- og prismodeller på både ITO- og BPO-projekter og er vant til at lede og koordinere projekter med mange deltagere og fagområder involveret. Hendes indstilling til projekter er altid, at ingen er i mål, før sidste person er over målstregen. 

Endelig er Christel en central del af Kromann Reumerts indsats inden for cyber risks, cyber governance og cyber resilience og er medforfatter til en række vejledninger og anbefalinger om cybersecurity til bestyrelser og direktioner. Hun holder jævnligt oplæg om emner inden for risikobaseret sikkerhedsledelse - både i kontrakter og på ledelsesniveau.

Christel har en umiddelbar, dynamisk og engageret tilgang til at samarbejde og forhandle med klienter og modparter. Hun lægger vægt på at give tydelige svar, skære ind til benet og at bringe opgaver i mål på en effektiv og værdiskabende måde.

Aktiviteter
  • Forfatter til en række artikler om IT-retlige emner og outsourcing
  • Tidligere medlem af bestyrelsen i Advokatfuldmægtig-foreningen i København
Baggrund
  • Cand.jur. fra Københavns Universitet 2010
  • Deltaget i Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (CISG) i 2008/2009
  • Studeret på University of London 2007/2008
Bestalling og møderet
  • Advokat 2013
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere