Claus Juel Hansen beskæftiger sig primært med retssager og voldgiftssager inden for erhvervsretten samt arbejds- og ansættelsesret. Claus blev partner i 1997 og var Managing Partner i Kromann Reumert fra 2011-2013.


Claus har gennem årene håndteret en række betydelige rets- og voldgiftssager, herunder bl.a. vedrørende komplekse erhvervsretlige problemstillinger, sager vedrørende ledelsesansvar og professionelt ansvar, sager vedrørende ansættelsesret samt sager i krydsfeltet mellem selskabsret, virksomhedsoverdragelser og ansættelsesret. 

Internationalt har Claus en meget stor berøringsflade og er meget efterspurgt af internationale advokater og virksomheder på grund af sin særlige forståelse for disses behov.

Claus har stor fokus på klienternes behov og sikrer gennem sin mangeårige erfaring proaktive og praktiske løsninger. Løsninger, der rækker ud over det traditionelle advokatarbejde, så den konkrete opgave løses med udgangspunkt i den enkelte kundes aktuelle forretningssituation og behov.


Legal 500 2019

Dispute Resolution

Kromann Reumert handles disputes and arbitrations for a client roster, which includes Dong Energy, Jyske Bank and SAS Denmark. Claus Juel Hansen acted for Finansiel Stabilitet in a DKK250m claim against the former directors, officers and auditors of Eik Bank Danmark.

Legal 500 2017

Employment, Leading Individual

Kromann Reumert’s ‘top’ practice often handles employment litigation and the personnel aspects of transactions. Clients recommend Claus Juel Hansen.

Chambers Europe 2016

Employment

Claus Juel Hansen has particular expertise in litigation and arbitration regarding Employment and Labour Law matters. According to clients: "He has expertise in all employment issues, he is very creative and practical and has very good judgement."

Legal 500 2016

Employment

Claus Juel Hansen is ranked as a leading individual.

Legal 500 2015

Employment 

Claus Juel Hansen is ranked as a leading individual.

Chambers Europe 2014

Employment

Claus Juel Hansen has "very good judgement and deep understanding of the practical needs of businesses." Clients praise him for his strong managerial presence on deals.  

Legal 500 2014

Employment

Claus Juel Hansen ‘creates value for his clients’.

Aktiviteter
 • Medlem af DIF-idrættens Højeste Appelinstans 2014
 • Bestyrelsesmedlem i Danske Advokater 2012-2018
 • Medlem af Ansættelsesadvokater, European Employment Lawyers' Association og International Bar Association
 • Voldgiftsdommer i erhvervs- og ansættelsesretlige tvister
 • Forfatter til en række bøger og artikler om ansættelsesretlige emner
Publikationer
 • Direktørkontrakten, Karnov Group, 9. udgave 2020
 • Praktisk guide til personalejura 2008, Thomson A/S
 • Aktieoptionsloven med kommentarer, Karnov Group, 2. udgave, 2019 
 • Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 2005, Thomson A/S
 • Artikel: Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder, Revision & Regnskabsvæsen, nr. 3 2011
 • Artikel: Nye regler om medarbejderrepræsentation, Revision & Regnskabsvæsen nr. 10 2010
 • Artikel: Regeringens åbenhedspakke, Revision & Regnskabsvæsen nr. 9 2010
Baggrund
 • Managing partner 2011-2013
 • Partner 1997
Bestalling og møderet
 • Møderet for Højesteret 2009
 • Solicitor to the Supreme Court of England & Wales, 1997
 • Advokat 1992
Sprog
 • De skandinaviske sprog
 • Engelsk

Aktieoptionsloven med kommentarer

Aktieoptionsloven blev gennemgribende ændret 1. januar 2019, hvor aftalefriheden for vilkår vedrørende medarbejdernes rettigheder ved fratræden blev udvidet til fordel for arbejdsgiverne.
Find og køb bogen

Direktørkontrakten

Bogen henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og direktører, der ønsker kendskab til regler og praksis for ansættelse af direktøren, for direktørens daglige virke og for direktørens fratrædelse. Den er også et godt værktøj for erhvervslivets rådgivere, herunder advokater og revisorer.
Find og køb bogen

Praktisk guide til personaleguide 2008

Guide til den daglige personaleledelse - i private virksomheder, institutioner og organisationer. Find svar på personalejuridiske spørgsmål – om alt lige fra barsel, ferie, sygdom til ændringer og konkurrencebegrænsninger efter ansættelsesforholdets ophør og meget mere.
Læs mere om bogen
Aktieaflønning

Aktieaflønning

Bogen henvender sig til aktionærer, bestyrelsesmedlemmer og ledende personer, der tænker på at indføre eller forbedre en aktielønsordning - men bogen er også tænkt som et praktisk værktøj for selskabernes rådgivere.
Find og køb bogen
Læs mere