Daiga Grunte-Sonne indgår i Kromann Reumerts forretningsgruppe for persondata og whistleblowerordninger. Hun beskæftiger sig med persondataret inden for en række forretningsområder og har opnået international certificering inden for europæisk databeskyttelsesret (CIPP/E). 

Daiga beskæftiger sig bredt med persondataretlige forhold og har betydelig erfaring med persondataretlige compliance projekter og programmer med henblik på forberedelse til databeskyttelsesforordningen. Disse projekter involverer typisk afholdelse af kick-off-møder og kommunikation med organisationen, kortlægning af datastrømme (f.eks. via workshops og interviews), juridisk vurdering af behandlingsaktiviteter, udarbejdelse af gap-analyser og handlingsplan samt arbejde i forbindelse med implementering af de nødvendige compliance tiltag, såsom politikker, interne procedurer, medarbejdertræning osv. Daiga har fokus på compliance-løsninger, som er kommercielle og praktisk anvendelige, så de regulatoriske krav nemmest muligt skal kunne implementeres i forretningen.
 
Daiga rådgiver blandt andet om rammerne for behandling af persondata, herunder reglerne for samtykke, kravene for saglig behandling og brug af persondata til specifikke formål, såsom direkte markedsføring eller som led i ansættelsesforhold. Daiga har betydelig erfaring med udarbejdelse af privatlivs- og cookiepolitikker samt samtykkeerklæringer og andre meddelelser om behandling af persondata. Idet hun også har erfaring med rådgivning om ansættelses- og markedsføringsretlige forhold, kan Daiga bistå med problemstillinger, hvor persondataretten krydser disse områder. Daiga har endvidere erfaring med persondataretlige problemstillinger i due diligence-processer og virksomhedsoverdragelser, herunder komplekse problemstillinger med fokus på videregivelse af personoplysninger i henhold til særlovgivning.
 
Daiga bistår ofte med udarbejdelse af databehandleraftaler og rådgiver om internationale dataoverførsler, herunder ved brug af EU's standardbestemmelser og bindende virksomhedsregler. Endvidere har hun erfaring med anvendelse af cloud-baserede løsning til opbevaring af persondata, blandt andet i forbindelse med risikovurderinger og det nødvendige aftalegrundlag.
 
Daiga bistår også med administration af en række frivillige og lovpligtige whistleblower-ordninger i Kromann Reumert-regi og rådgiver om behandling af indkomne anmeldelser og de påkrævede undersøgelser i forbindelse hertil.
 
Daiga faciliterer et persondataretligt netværk for forsikringsselskaber i Kromann Reumert-regi, som hovedsageligt består af databeskyttelsesrådgivere, og er en del af Kromann Reumerts persondatanetværk for større jyske virksomheder.
 
Udover at yde juridisk rådgivning er Daiga videnambassadør for persondataret og dermed ansvarlig for den interne videndeling på området, herunder i relation til ny retspraksis og ny lovgivning samt udarbejdelse af nyhedsbreve. Daiga er også erfaren oplægsholder og underviser vedrørende persondataretlige emner.
 
Daiga kom til Kromann Reumert i 2009.

Aktiviteter
  • Certified International Privacy Professional/Europe (CIPP/E)
  • Medlem af Dansk Forening for Persondataret
  • Medlem af IAPP (International Association of Privacy Professionals)
Baggrund
  • Cand.jur. fra Københavns Universitet 2011
  • Studeret ved International University Concordia Audentes i Tallinn, Estland 2000-2004
Bestalling og møderet
  • Advokat 2014
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
  • Russisk
  • Lettisk
Læs mere