Danny Krei kom til Kromann Reumert i 2011. Han er specialiseret inden for fast ejendom og entreprise, hvor han særligt rådgiver om projektudvikling, transaktioner og erhvervslejeforhold. Danny er herudover specialiseret rådgiver af danske landbrugs- og skovbrugsvirksomheder.

Til daglig rådgiver Danny private klienter, men også pensionskasser, kapitalfonde og penge- og realkreditinstitutter inden for alle dele af forretningsområdet fast ejendom, herunder særligt i sager om projektudvikling, køb og salg samt erhvervslejeforhold.


Herudover fungerer Danny som specialiseret sparringspartner for ejere og driftsledere af danske land- og skovbrug. Han har betydelig erfaring med rådgivning omhandlende køb og salg af land- og skovejendomme i alle scenarier, både i form af aktivhandler og selskabshandler, herunder med henblik på ændret anvendelse og som led i generationsskifte. Derudover har han særlig erfaring med udarbejdelse af forpagtnings- og lejeaftaler samt drift af landbrugsvirksomheder.


Danny har særligt fokus på en målrettet løsning af sagerne og på løsninger frem for udfordringer. Herudover lægger han vægt på altid at give klar og letforståelig rådgivning.

Baggrund
  • Cand.jur. fra Aarhus Universitet 2012
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere