Erik Bertelsen arbejder overvejende med konkurrenceret, særligt dominerende virksomheders forhold, karteller og fusioner, men også dansk og EU udbudsret samt erstatningssager i forsyningsbranchen. Erik blev partner i 2000.


Erik arbejder for en række store danske og udenlandske virksomheder, og har gennem årene håndteret sager inden for alle aspekter af konkurrenceretten og erstatningsretten. 

Han har herunder en betydelig erfaring med retssager inden for konkurrence- og udbudsretsområdet særligt inden for brancherne energi og forsyning, fødevarer og landbrug, herunder sager om prøvelse af konkurrencemyndighedernes afgørelser ved domstolene og sager om erstatning for forskellige forhold, herunder overtrædelse af konkurrencereglerne. Erik har ført en række principielle sager for Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet, ligesom han har håndteret en række konkurrencestraffesager.

Erik er en yderst erfaren procedør og har ført en række omfattende sager ved Højesteret. Bl.a. repræsenterede han DONG Energy i den såkaldte "Kontek"-sag, hvor DONG Energy blev tilkendt en betaling på et trecifret millionbeløb fra Vattenfall. Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat. Se dommen


Erik leverer løsningsorienteret rådgivning med afsæt i sit indgående kendskab til dansk og international retspraksis og varetagelsen af sager for de danske domstole og EU-domstolene. Erik har en pragmatisk og forretningsmæssig tilgang til, hvorledes sagerne løses hurtigst og bedst muligt, og som kommercielt lever bedst op til klientens behov og leverer forretningsmæssig værdi.

Chambers Europe 2021

Competition/European Law

Erik Bertelsen is noted for his experience in a number of competition law matters, including merger control filings as well as Danish Competition and Consumer Authority investigations. A source lauds his strong industry knowledge, considering him to be "very pleasant, easy to work with and with lots of experience."

Chambers Europe 2020

Competition/European Law

Erik Bertelsen is noted for his experience in a number of competition law matters, including merger control filings, Danish Competition and Consumer Authority investigations and follow-on damages cases. Market sources consider him to be "a skilled lawyer with a very good practice."

Legal 500 2019

EU & Competition

Kromann Reumert advises on merger control matters, competition disputes and state aid issues; recent mandates include Erik Bertelsen defending Dong Energy against a damages claim brought by the competition authorities alleging excessive pricing.

Chambers Europe 2019

Competition/European Law

Erik Bertelsen earns respect from market commentators for his work and focuses on merger filings. Sources highlight his negotiation skills, saying that he is "very good at calming the waters."

Chambers Europe 2018

Competition/European Law

Erik Bertelsen is regarded by sources as a "very good practitioner with a long-standing practice." He focuses on the full scope of competition law, including abuse of dominance and litigation cases. His work of late has involved obtaining merger clearance for clients from the energy sector.

Legal 500 2017

EU & Competition

Kromann Reumert’s ‘top-level’ practice specialises in merger control work and cartel investigations. The well-regarded Erik Bertelsen advised Jysk on its acquisition of furniture producer Actona. 

Chambers Europe 2017

Competition/European Law

Erik Bertelsen handles all areas of competition law, including abuse of dominance. Clients say: "He is a very competent lawyer and has a good overview of the law. He has very exact knowledge of our industry and business, and can easily analyse issues and point us in the right direction." He is noted for his expertise in litigation and represents clients before Danish and EU courts. 

Chambers Europe 2016

Competition/European Law

The "insightful" Erik Bertelsen has extensive experience in handling all aspects of competition law, particularly mergers in the food, agriculture, energy and retail sectors. Recently, he represented AkzoNobel in a damages claim filed by Cheminova relating to the former's participation in a cartel.

Legal 500 2015

EU and Competition

Erik Bertelsen is an expert in complex merger control matters.

Chambers Europe 2015

Competition/European Law

Erik Bertelsen has an "excellent practice with a strong market position which he has maintained for many years." His long-standing experience covers all manner of issues related to competition law. 

GCR 100 2015

Competition Law

Kromann Reumert is featured in the 16th edition of Global Competition Review. "Kromann Reumert's competition group, one of the largest in the country, continues to be a market leader. Three partners - Jens Munk Plum, Morten Kofmann and Erik Bertelsen - are nominated to Who's Who Legal: Competition". 

Chambers Europe 2014

Competition/European Law

Erik Bertelsen is praised by sources for his approach to contentious competition cases, including complex merger control mandates. He has assisted Arla with the competition aspects of its acquisition of UK-based Milk Link and German-based Milch-Union Hocheifel.

Legal 500 2014

EU and Competition

Kromann Reumert gives ‘prompt, appropriate and timely’ advice. Practice head Jens Munk Plum, Erik Bertelsen and Tilde Jensen are representing DONG Energy in Denmark’s largest excessive pricing case.

Legal 500 2013

EU and Competition

The ‘excellent, competent’ Erik Bertelsen is representing DONG Energy in Denmark’s largest excessive pricing case. New clients include Nordisk Film and Dutch Lely Holding.

Chambers Europe 2013

Comptetion/European Law

Erik Bertelsen has an extraordinary reputation for merger control and abuse of dominance matters, and is widely regarded as a tough, brilliant competition practitioner. 

Aktiviteter
 • Formand for bestyrelsen for Dansk Forening for Konkurrenceret
 • Medlem af Studienvereinigung Kartellrecht
 • Medlem af European Forum for Competition Litigation
Publikationer
 • Bidraget til Chambers Global Practice guide 'Merger Control 2016'
 • Competition Law in Denmark, Djøf Forlag, 2011
 • Dansk Fusionskontrol, Thomson A/S, 2. udg. 2013
 • Artikel om "Erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne" i Hyldestskrift til Højesteretsdommer Jørgen Nørgaard, 2003
 • Artikel i Festskrift til Jens Fejø, 2012, "Prøvelse af økonomiske forhold i konkurrencesager"
 • Dansk kapitel i "Leniency Regimes, Jurisdictional comparisons", The European Lawyer Ltd.
 • Kapitel om dansk lovgivning i bogen "The Private Competition Enforcement Review", 6. udgave. Sprog
Baggrund
 • Partner 2000
 • Leder af Kromann Reumerts Bruxelles-kontor 1994-1996
 • Master of Laws fra Vrije Universiteit Brussels 1992
 • Cand. jur. fra Aarhus Universitet 1989
 • Født 1964
Bestalling og møderet
 • Møderet for Højesteret 2005
 • Advokat 1993
Sprog
 • De skandinaviske sprog
 • Engelsk
 • Tysk

Dansk Fusionskontrol

Erik Bertelsen har, sammen med Jens Munk Plum, Morten Kofmann og Bart Creve, forfattet 3. udgave af bogen "Dansk Fusionskontrol". Bogen er en samlet fremstilling af de danske fusionskontrolregler med en praktisk vinkel og er standardværket inden for dansk fusionskontrol.
Find og køb bogen

Udbudsloven og forholdet til praksis - nogle refleksioner

Kromann Reumerts bidrag til antologien indeholder en række refleksioner om udbudsloven og forholdet til praksis. Kapitlet er forfattet af partnerne Jens Munk Plum, Erik Bertelsen og Jeppe Lefevre Olsen. Bogen kan læses som en generel indføring i retsområdet eller anvendes som opslagsværk.
Læs kapitlet

Competition Law in Demark

Denne praktiske analyse af konkurrencelovgivningen og fortolkningen heraf i Danmark dækker alle aspekter af emnet - de forskellige former for konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling.
Find og køb bogen

Dansk fusionskontrol

Bogen indeholder en samlet beskrivelse af de danske fusionskontrolregler med praksis frem til sommeren 2001 og med inddragelse af eksempler fra EU-praksis.
Find og køb bogen

Oversigt: udbudsretlige afgørelser

Oversigten giver en hurtig og informativ opdatering og indsigt i særligt Klagenævnets righoldige praksis det seneste år.
Hent oversigten
Læs mere