Hans Jakob står i spidsen for Kromann Reumerts erhvervsstrafferetsspeciale, som særligt fokuserer på corporate compliance, virksomhedsstrafferetlig og regulatorisk tvistløsning, herunder retssager og interne undersøgelser i ind- og udland.


Hans Jakob kom til Kromann Reumert i 2013 efter i en årrække at have været vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. 

I sin rådgivning har Hans Jakob særlig fokus på at bistå virksomheder i sager, hvor virksomheden er forurettet, ligesom han sikrer, at virksomheder kommer bedst mulig gennem de processer, som finder sted, når et forhold er blevet til en sag hos nationale eller internationale myndighederne eller internt i virksomheden. Det har han indgående erfaring med fra et mangeårigt samarbejde
med myndigheder i Danmark og udlandet.

Hans Jakob har solid proceserfaring og har mødt som anklager og advokat i mange komplicerede straffesager. 

Han beskæftiger sig bredt med regulatoriske forhold og erhvervsstraffelovgivning inden for alle erhvervssektorer, herunder især anti-korruption og interessekonflikter, hvidvask og finansiel regulering, eksportkontrol og sanktionsregler.

Hans Jakobs rådgivning omfatter tillige tilrettelæggelse og gennemførelse af interne undersøgelser af forhold i Danmark som i udenlandske datterselskaber.
aKTIVITETER
  • Ekstern lektor i Erhvervsstrafferet og Myndighedskontrol på Københavns Universitet
pUBLIKATIONER
  • Medforfatter til bogen Erhvervsstrafferet, Karnovs forlag 2015
baggrund
  • Advokat hos Kromann Reumert 2013
  • Vicestatsadvokat i Bagmandspolitiet
  • Anklager i Københavns Politi m.fl.
  • Fuldmægtig i Finanstilsynet
bestalling og møderet
  • Møderet for landsret 2015
  • Advokat 2013
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere