Hans Jakob Folker står i spidsen for Kromann Reumerts erhvervsstrafferetsspeciale, som fokuserer på finansiel kriminalitet, interne undersøgelser, anti-korruption, sanktionssager, markedsmisbrug, intern svig og civilretlige krav i forbindelse med straffesager.

 

Hans Jakob kom til Kromann Reumert i 2013 efter i en årrække at have været vicestatsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

 

Han har omfattende erfaring med rådgivning i komplekse danske og internationale  erhvervsstrafferetssager, hvor der ofte er flere forskellige myndigheder involveret på samme tid.

 

Endelig har Hans Jakob indgående erfaring med interne undersøgelser, og han repræsenterer klienter i strafferetlige tvister ved domstolene.


Aktiviteter
  • Ekstern lektor i Erhvervsstrafferet og Myndighedskontrol på Københavns Universitet
Publikationer
  • Medforfatter til bogen Erhvervsstrafferet, Karnovs forlag 2015
Baggrund
  • Advokat hos Kromann Reumert 2013
  • Vicestatsadvokat i Bagmandspolitiet
  • Anklager i Københavns Politi m.fl.
  • Fuldmægtig i Finanstilsynet
Bestalling og møderet
  • Møderet for landsret 2015
  • Advokat 2013
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere