HENRIK THORNING ER SPECIALISERET INDEN FOR FAST EJENDOM OG ENTREPRISERET, HVOR HAN ISÆR RÅDGIVER OM PROJEKTUDVIKLING, ALMENE BOLIGORGANISATIONERS FORHOLD, ERHVERVSLEJERETLIGE og OFFENTLIGRETLIGE FORHOLD.

Henrik har også indgående kendskab til alle forhold inden for fogedretten, herunder blandt andet inkassosager, huslejesager og umiddelbare fogedforretninger.

 

Henrik rådgiver et bredt udsnit af private og offentlige klienter, herunder særligt kommuner og almene boligorganisationer i spørgsmål om udlejning, køb og salg samt projektudvikling af fast ejendom. Han har bistået med en række større byomdannelses- og projektudviklingssager samt med køb og salg af kommunale ejendomme, hvor Henriks store overblik, øje for detaljen og pragmatiske tilgang kommer tydeligt til udtryk. Herudover rådgiver Henrik indenfor bl.a. kommunalretten, forvaltningsretten samt om vejretlige forhold, herunder vedrørende gæsteprincippet.

 

Et særligt interesse- og specialeområde er rådgivning om almene boligorganisationers forhold.

 

Henrik har en fortid ved Danmarks Domstole, hvor han har opnået indgående kendskab til særligt fogedretlige forhold, hvilket Henrik også underviser i på Aarhus Universitet som ekstern lektor.

Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Aktiviteter
  • Ekstern lektor i faget Fogedret ved Aarhus Universitet, Juridisk Institut
Læs mere