Ieben har gennem mange år arbejdet med fast ejendom, herunder særligt erhvervslejeret som er hendes speciale, samt boliglejeret. Ieben blev partner i 2004.


Arbejdet består i rådgivning inden for alle aspekter af erhvervslejeretten, herunder forhandling af lejevilkår og indgåelse af lejekontrakter, lejefastsættelse og regulering, vedligeholdelse, afståelse og fremleje, opsigelse og ophør, fraflytnings- og istandsættelseskrav.

Ieben har rådgivet såvel nationale som internationale virksomheder i forbindelse med domicillejemål, sale- and lease back-arrangementer, og kontorlejemål, tillige med en lang række retailvirksomheder og -kæder i forbindelse med deres butikslejemål. Ieben rådgiver tillige i forbindelse med investering i erhvervs- og boligejendomme, herunder forhold med lejefastsættelse og værdiansættelse.

Ieben kombinerer en meget stærk faglig profil og erfaring med en klar forståelse for kundernes mål, og lægger vægt på en høj grad af tilgængelighed og hurtig rådgivning.
Aktiviteter
  • Afholder løbende kurser i forskellige emner inden for erhvervslejeretten
Baggrund
  • Partner 2004
  • Cand.jur. fra Aarhus Universitet 1994
  • K.U. Leuven 1992
  • Født 1970
Bestalling og møderet
  • Møderet for landsret 2001
  • Advokat 1997
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere