Jacob Høeg Madsens primære specialer er finansiel regulering, etablering af investeringsfonde, virksomhedsoverdragelser og selskabsret. Han blev partner i 2015.

Finansiel regulering

Jacob bistår den finansielle sektor med håndteringen af transaktioner og rådgivning om en bred vifte af regulatoriske forhold, herunder kapitalforvaltning og porteføljepleje, markedsføring og forvaltning af investeringsordninger (både UCITS og AIF’er), betalingstjenester, Fintech m.v. Derudover hører rådgivning af pensions- og livsforsikringsselskaber til Jacobs specialistkompetencer. 

Etablering af investeringsfonde

Jacob har erfaring med etablering af investeringsordninger (eksempelvis private equity fonde og lånefonde) både i form af udarbejdelse og forhandling af fondsdokumentation, rådgivning om strukturer m.v. og i form af rådgivning om de regulatoriske aspekter af at etablere og markedsføre investeringsordninger. Han rådgiver også om co-investeringsstrukturer. 

Virksomhedsoverdragelser

Jacobs rådgivning om virksomhedsoverdragelser er fokuseret på transaktioner vedrørende finansielle virksomheder, men han bistår også på transaktioner vedrørende uregulerede virksomheder. Han har bred erfaring med virksomhedsoverdragelser for både institutionelle (f.eks. kapitalfonde) og industrielle købere og sælgere i relation til både nationale og grænseoverskridende transaktioner.  

Selskabsret

Jacob er også anerkendt for hans ekspertise inden for rådgivning om komplekse selskabsretlige forhold, så som grænseoverskridende fusion/spaltninger, rekapitaliseringer, koncerninterne omstruktureringer, cash pools, medarbejderincitamentsprogrammer (LTIPs, warrant programmer m.v.), ejeraftaler m.v. 

klienttilgang

Jacob anerkendes for sin evne til at kombinere dyb specialistviden med en praktisk tilgang og gode processtyringsegenskaber. Jacobs rådgivning fokuserer på den enkelte klients behov. 


Who's Who Legal, Thought Leader 2021

Banking – Fintech and Regulatory

Jacob Høeg Madsen is ranked as a Global Thought Leader in Banking – Fintech and Regulatory – in WWL: Thought Leaders – Global Banking Regulation Review 2021.

Legal 500 2020

Commercial, Corporate & M&A, Next Generation Partner

Jacob Høeg Madsen is recommended as a next generation partner within commercial, corporate and M&A.

Legal 500 2019

Insurance

Kromann Reumert's department is 'very knowledgeable on all aspects of the insurance industry' and provides 'the highest quality advice' across regulatory and contentious issues. Jacob Høeg Madsen assisted PKA with its joint acquisition with Axcel of a majority share of Danmarks Skibskredit.

Legal 500 2019

Commercial, Corporate & M&A, Next generation lawyer

M&A powerhouse Kromann Reumert works across a broad range of sectors on its deals. Noted is Jacob Høeg Madsen.

Who's Who Legal 2018

Fintech

Jacob Høeg Madsen at Kromann Reumert is "a prominent player in the market" who is widely recognised for his experience advising major clients in the financial sector on fintech mandates

Who's Who Legal 2017

Fintech

Jacob Høeg Madsen is listed as a fintech expert by Who's Who Legal

Legal 500 2017

Corporate/M&A

Jacob Høeg Madsen is ranked as a next generation lawyer within the field of Corporate/M&A

Aktiviteter
 • Er jævnligt oplægsholder eller underviser inden for sine specialer 
Publikationer
 • Visse udenlandske investeringsinstitutters ret til at forlade sig på en undtagelse fra lov om investeringsforeninger m.v. - Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 1 2012
 • Forældelse af kapitalselskabers krav på ikke-indbetalt selskabskapital, Ugeskrift for Retsvæsen 2011
 • Private equity undtagelsen, juni 2007
 • Selvfinansieringsforbuddets territoriale udstrækning, februar 2007
 • Det selskabsretlige ligeretsgrundsætning ved børsnoterede selskabers tilbagekøb af egne aktier, januar 2006
Baggrund
 • Partner 2015
 • Talent 100 Berlingske Business 2014
 • Udstationering hos Slaughter and May i London 2012
 • LL.M. New York University, School of Law 2008
 • Cand.jur. fra Københavns Universitet 2004
Bestalling
 • Advokat 2007
Sprog
 • De skandinaviske sprog
 • Engelsk

Visse udenlandske investeringsinstitutters ret til at forlade sig på en undtagelse fra lov om investeringsforeninger

Artiklen redegør for, at undtagelsen i investeringsforeningslovens § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, baseret på en fortolkning af bestemmelsens ordlyd og forarbejderne til bestemmelsen ikke kan anvendes af kapitalselskaber hjemmehørende i andre EU/EØS-medlemsstater end Danmark.
Læs artiklen

Forældelse af kapitalselskabers krav på ikke-indbetalt selskabskapital

Artiklen argumenterer for, at et kapitalselskabs krav på ikke-indbetalt selskabskapital som udgangspunkt udgør en fordring omfattet af forældelseslovens alm. 3-årige forældelsesfrist.
Læs artiklen
Læs mere