Jacob Ølgaard arbejder primært med fondsret, selskabsret, virksomhedsoverdragelser samt komplekse transaktioner og kontraktforhold.

Jacob har gennem en årrække rådgivet et stort antal erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde om alle aspekter af fondslovgivningen, herunder i relation til etablering af fonde, uddelinger og kapitalforhold samt vedtægtsændringer, omstruktureringer og andre forhold, der indebærer involvering af fondsmyndighederne. Jacobs arbejde omfatter også rådgivning af andre selvejende institutioner omfattet af særlovgivning samt rådgivning om forenings- og andelsretlige forhold.

Herudover rådgiver Jacob om selskabsretlige omstruktureringer, corporate governance og øvrige selskabsretlige emner, lige som Jacob har bistået en række danske og internationale klienter med virksomhedsoverdragelser og private equity-investeringer, herunder med tilrettelæggelse af transaktionsproces, gennemførelse af juridiske due diligence-undersøgelser samt udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumentation.

Jacob rådgiver ofte om internationale transaktioner samt kontrakter og har således stor erfaring med udarbejdelse og forhandling af internationale kontrakter, herunder joint venture-aftaler og forskellige typer af samarbejdsaftaler, turn key-kontrakter mv.


Som videnambassadør for fondsret bidrager Jacob aktivt til videnarbejdet hos Kromann Reumert, hvilket bl.a. omfatter udarbejdelse og opdatering af paradigmer, artikelskrivning samt interne og eksterne oplæg om fondsretlige emner.

Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere