Jacob Ølgaard kom til Kromann Reumert i 2008 og arbejder primært med konkurrenceret, virksomhedsoverdragelser samt selskabs- og fondsret.


Jacob rådgiver om alle aspekter inden for konkurrenceretten og har bl.a. stor erfaring med håndteringen af fusionssager, både i forhold til de konkurrenceretlige aspekter af fusionssager underlagt fusionskontrol og i selskabsretlig henseende. Herudover har et særligt fokus været misbrug af dominerende stilling og erstatningssager, der baserer sig på overtrædelse af de konkurrenceretlige regler.

Gennem en årrække har Jacob endvidere bistået en række danske og internationale klienter med virksomhedsoverdragelser og private equity-investeringer, herunder med tilrettelæggelse af datarumsprocesser, gennemførelse af juridiske due diligence-undersøgelser samt udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumentation.

Jacobs arbejde omfatter desuden rådgivning om generelle erhvervsretlige samt selskabs- og fondsretlige forhold, og foruden den juridiske rådgivning varetager Jacob også rollen som videnambassadør for fondsret hos Kromann Reumert. Dette indebærer, at han har ansvaret for at styrke den interne videndeling, og at de interne paradigmer er opdaterede.

Jacob er cand.jur fra Aarhus Universitet (2008) og har herudover studeret på University of Aberdeen (2007). I 2010-2011 var Jacob endvidere udstationeret hos Danish Crown som Group Legal Counsel.
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere