Jeppes primære arbejdsområder er relateret til offentlig ret og delt i to hovedgrupper – udbudsret hhv. andre offentlig regulatoriske forhold, herunder miljøret. Jeppe blev partner i 2015 og er både forretningsgruppeansvarlig og vidensambassadør for Kromann Reumerts Udbudsgruppe. 

 

For det første og primært rådgiver Jeppe indenfor alle udbudsrettens grene, hvor han især bistår ordregivende myndigheder med gennemførelsen af udbud helt fra de indledende, strategiske overvejelser og gennemførelse af markedsdialoger over udarbejdelse af udbuds- og kontraktmaterialet samt gennemførelsen af selve processen til indgåelsen af den endelige kontrakt. Med hans erfaring fra også at bistå erhvervsklienter i forbindelse med tilbudsafgivelse og klageprocesovervejelser, sikres en kommerciel og afbalanceret rådgivning omkring processen og materialet, der i høj grad understøtter et bæredygtig udbud, hvor fokus i lige så høj grad også er på, at der "bag udbuddet" findes et projekt, der skal gennemføres succesfuldt. Dermed er der en essentiel sammenhæng mellem processen og kontrakten – rådgivningen udgør et samlet hele. Med Jeppe som en del af det rådgivende team er det projektet, der konstant er i fokus.


For det andet beskæftiger Jeppe sig med offentlig regulering i bred forstand, herunder også støtteforhold, servicelovens grænseflader, miljø-, affalds- og forsyningsretlige forhold, samt fladerne til den offentligretlige regulering og projekter i en politisk kontekst, og kan dermed sikre en helhedsorienteret rådgivning – også når bølgerne går højt. Jeppe var den første advokat, der gennemførte masteruddannelsen MEEL (Master in Environmental and Energy Law).


Jeppe er ansvarlig for vores forretningsgruppe for udbudsret (Udbudsgruppen), ligesom Jeppe varetager rollen som vidensambassadør for udbudsret og offentlig ret i Kromann Reumert. Det udbudsretlige fokus har han haft siden 2005 – og han er fortsat lige fokuseret på helhedsrådgivningen i dette krydsfelt. Det indebærer bl.a., at han har hovedansvaret for at styrke den interne- og til dels den eksterne – videndeling i forhold til tendenser og trends, ny regulering og praksis fra de relevante klageorganer og domstole på begge områder. 


Jeppe er kendt for at levere direkte, løsnings- og kommercielt orienteret rådgivning, der samtidig har fokus på den kontekst, hvor i rådgivningen skal bruges og er efterspurgt. Hans daglige kontakt med en bred vifte af hel- og halvoffentlige organisationer giver ham en klar fordel i at målrette rådgivningen til det faktiske behov; og så tager han opgaven om at kommunikere kort og anvendeligt for f.eks. styregrupper bogstaveligt. 


Jeppe underviser løbende på både konferencer, i fagspecifikke erfa-grupper og hos klienter. Jeppe har tidligere skrevet artikler om CSR-hensyn i udbud, herunder også miljøhensyn.

 

Legal 500 2019

Environment

Ørsted, the Danish Crown and Ikea are notable examples of the clients which instruct Kromann Reumert. Jeppe Lefevre Olsen regularly handles public contracts and regulatory issues.

Legal 500 2019

EU & Competition

Kromann Reumert advises on merger control matters, competition disputes and state aid issues. A key figure is Jeppe Lefevre Olsen.

Legal 500 2017

Environment

Kromann Reumert advises on all aspects of environmental law, with a particular expertise in soil contamination and planning law matters. The team includes Jeppe Lefevre Olsen.

Who's Who Legal 2019

Procurement

Jeppe is listed among the leading Danish experts within procurement law.

Aktiviteter
 • Har tidligere undervist i miljøret på Århus Universitet
 • Medlem af Dansk Forening for Udbudsret
 • Medlem af Danske Miljøadvokater
 • Medlem af Den danske Energiretsforening
Publikationer
 • Er det muligt at sælge eller selskabsudskille offentligt ejede deponeringsanlæg? Tidskrift for Miljø, marts 2010
 • CSR- og miljøhensyn i udbud, Udbudsportalen.dk, 3. december 2009
 • Scenen sættes for CSRhensyn i offentlige kontrakter, CSR, Nummer 6, December 2009
Baggrund
 • Master in Environmental and Energy Law (MEEL), specialisering i miljøret 2010
 • Cand.jur. fra Aarhus Universitet 2004
 • Kom til Kromann Reumert i 2003
 • Født 1978
Bestalling og møderet
 • Advokat 2007
Sprog
 • De skandinaviske sprog
 • Engelsk

Udbudsretten

Bogen giver en generel indføring i det udbudsretlige område, der er kompliceret og af stor samfundsøkonomisk betydning. Bogen tager udgangspunkt i den gældende udbudslov, der med virkning fra 1. januar 2016 implementerede udbudsdirektivet i Danmark.
Jeppe Lefevre Olsen og Jens Munk Plum har bidraget til bogens kapitel om muligheder og grænser for ændringer under udbudsprocessen. 
Find og køb bogen

Udbudsloven og forholdet til praksis - nogle refleksioner

Kromann Reumerts bidrag til antologien indeholder en række refleksioner om udbudsloven og forholdet til praksis. Kapitlet er forfattet af partnerne Jens Munk Plum, Erik Bertelsen og Jeppe Lefevre Olsen. Bogen kan læses som en generel indføring i retsområdet eller anvendes som opslagsværk.
Læs kapitlet

Er det muligt at sælge eller selskabsudskille offentligt ejede deponeringsanlæg?

En ny organisering af affaldssektoren er sat i gang, og man kunne derfor forestille sig, at en række kommuner kunne få den idé at sælge ud af eller selskabsudskille deres affaldsaktiver.
Læs artiklen

CSR- og miljøhensyn i udbud

CSR forbindes ofte med vilkår i private virksomheders kontrakter. Men offentlige myndigheder har også mulighed for at inddrage "CSR-hensyn" i deres kontrakter og indkøb under enhver af de udbudsretlige faser.
Læs Artiklen

Scenen sættes for CSR-hensyn i offentlige kontrakter

Samfundsansvar og CSR forbindes oftest med private erhvervsvirksomheders kontrakter. Men offentlige myndigheder har også mulighed for at inddrage "CSR-hensyn" i deres indkøb under de udbudsretlige faser.
Læs Artiklen
Læs mere