Jesper beskæftiger sig primært med virksomhedsoverdragelser (M&A), selskabsret, omstruktureringer samt generel erhvervsret. Jesper blev ansat hos Kromann Reumert i 2015.

Jesper rådgiver industrielle og finansielle klienter om M&A, herunder optimering af transaktionsmodeller, gennemførelse af juridiske due diligence-undersøgelser, udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumentation samt håndtering af efterfølgende integrationsprocesser. Jespers rådgivning omfatter desuden aktionærforhold og investeringer, omstruktureringer samt planlægning og eksekvering af successioner og incitamentsprogrammer.


Jesper har betydelig erfaring med at styre og koordinere både nationale og internationale M&A-processer. Jesper har en struktureret og handlingsorienteret tilgang til sagerne og er kendt for sin evne til at holde tråd i processernes mange spor og informationer for derigennem at give rådgivning, der målrettet og effektivt imødekommer klientens kommercielle behov.
Bestalling og møderet
  • Advokat 2018
Læs mere