Jette Hessellund Lauridsen er specialiseret i it/outsourcing- og transaktionsaftaler. Jette blev partner i 2007.

Jette bistår i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af IT- og outsourcingaftaler, både ITO- og BPO-projekter. Hun har indgående kendskab til de særlige krav og behov, der gør sig gældende inden for de forskellige brancher, når det gælder IT-projekter eller outsourcingydelser, og har stor indsigt i aktuel praksis på det skandinaviske marked. Hun går dedikeret til ethvert projekt, hun bliver involveret i, og formår i tæt samarbejde med klienten at få lukket IT- og ourtsourcingaftaler på en måde, der gør dem værdiskabende for klienten.

Jette har bistået på en lang række betydelige danske og internationale IT- og outsourcingprojekter. Hendes mangeårige erfaring sikrer, at resultatet altid opnås professionelt og i fuld overensstemmelse med klientens interesser.

Derudover er Jette blandt de allermest erfarne advokater i Danmark, når det kommer til udarbejdelse og forhandling af de service-, separations- og samarbejdsaftaler, der indgås som led i en transaktion. Jette har et formidabelt overblik over, hvad der er de vigtigste områder, og hvor de relevante omkostnings- og risikofaktorer i en separationsproces ligger. Hendes erfaring på området rækker ud over det strengt juridiske og formidlingstekniske. 

Legal 500 2019

Information Technology

Kromann Reumert is praised by clients as 'the best and most experienced firm in IT' with 'the largest group of lawyers at all levels of seniority'. A key figure is Jette Hessellund Lauridsen. 

Legal 500 2017

Media & Entertainment

The ‘incredible’ team at Kromann Reumert is instructed by a broad range of clients in the television, sports and gaming sectors, with a particular expertise in litigation. Jette Hessellund is part of the team.

Aktiviteter
  • Foredragsholder om IT-retlige emner
  • Medlem af det rådgivende udvalg for Niels Brock's "House of Entrepreneurship"
  • Medlem af bestyrelsen i Radius Kommunikation A/S
Baggrund
  • Partner 2007
  • LL.M fra Jesus College i Cambridge 2002
  • Cand.jur. fra Københavns Universitet 1998
  • Født 1973
Bestalling og møderet 
  • Advokat 2001
Sprog
  • De skandinaviske sprog
  • Engelsk
Læs mere